31 Mart 2015 Salı

Kum Dökme (Kristaliüri) Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

KUM DÖKME (KRİSTALİÜRİ)

Oksalat, fosfat, ürat ya da sistin kristalleri­nin erimemiş halde idrar içinde atılmaları olayına "Kristalüri" (kum dökmek) denilmektedir­­.

İdrardaki eriyebilen  kalsiyum oksaltın erimeyen  kalsiyum oksalat tuzları haline gelişiyle, idrar­da oksalüri­nin egemen  olduğu bir kum dökme hadi­seyi saptana­bilir­­. İdrar asiditesi­nin azalması, diabetes mellitus (şeker hastalığı), lösemi, sarılık, sinirlilik ve mide-bağırsak hastalıkları halinde idrar­da oksalat atılımı çoğalmakta­dır­­.  Oksalüri biçimindeki kum dökme olayın­da atılan kristallerin miktarı fazlaca değilse, herhangi bir belirti gelişmeyebilir­­. Eğer atılan kristal miktarı fazlaysa, idrar etme esnasın­da yanma hissi, mikroskobik kematüri ve ender olarak da kolik şeklinde şiddetli ağrı gelişebilir­­. Kişi­nin fazlaca miktar­da sıvı alması, mide* bağırsak bozuklukları­nın düzeltilmesi, tedavide başarılı neticeler doğurmaktadır­­.

İdrar­da erimiş hal­de mevcut olan fosfatların erimeyen  hale dönmesine "Fosfatüri" denilmektedir­­. Kum dökmenin bu çeşidin­den  idrarın türlü sebep­lerle alkaliye dönüşme­si mü­him bir etkendir­­. Fazla miktar­da alkali gıdaların alınması, hiperparatiroidizm, mide asiditesi­nin artma­sı gibi haller­de idrar alkalileşir­­. Fosfatüride , idrar beyazımsı renkte ve bulanıktır­­. Bekletildiğinde ise dibine tebeşir tozu gibi fosfatlar çöker­. İdrar çıkarma esnasın­da üretrada yanma, dizüri ve bazı zamanlar de kolik şeklinde şiddetli ağrılar gelişebilmektedir­­. İdrar asiditesi­nin artırılışı ve fazlaca miktar­da sıvı ahnma­sı yararlıdır­­.  Üratüride ise, idrar­da erimemiş hal­de ürat kristalleri bulu­nur­. İdrar asiditesi­nin artması, idrarın yoğunlaşması, ürik asit atılımı­nın artması, üratüri yaratan sebep­lerdir­­. Çıkartılan idrar bir müddet bekletildiğinde, kabm dibine kiremit tozu gibi ürat kristalleri çöker­. Gut nöbetleri esnasın­da ve lösemide idrardaki ürik asit miktarı artmakta­dır­­.

Fazla miktar­da sıvı ahnması, alkali maden  suları­nın içilişi ile fosfatüri azaltılabilinir­­. Lakin asıl tedavi, etkene yönelik olmalıdır­­.  İdrar­da sistin kristalleri­nin olma­sı halkıe ""Sistinüri"" denilmektedir­­. Kalıtsal bir metabolizma hastalığıdır­­.  Fazla miktar­da sıvı alınmasın­da ve idrarın alkali hale getirilmesinde yarar bulunur­.

İlgili aramalar: kum dökmek, kristalüri, fosfatüri, kum dökme nedir, kristaliüri nedir