5 Mart 2015 Perşembe

Özofagus Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Özofagus Nedir?

Özofagus yani yemek borusu, farinks (yutak) ile mideyi birbirlerine birleştiren, yaklaşık olarak 25 santimetre uzunluğun­da mü­him bölümü kastan yapılmış tüp öiçiminde bir organdır­­.  Özofagusun üst sınırı 6­. boyun omuru hizasında, alt sınırı da 11­. sırt omuzu hizasındadır­­.  Özofagus yukarıdan aşağı istikamette Boyun bölümü, göğüs boşluğu bölümü ve karın boşluğu bölümü olmak üzere üç bölümden  meydana gelmiştir­.Özofagus, boyun kısmın­da nefes borusunun (trakea) arkasında, boyun omurları­nın önünde bulunmaktadır­­.  Tiroit bezi­nin lopları ve "Arteria karotis komunis" adh atardamarlar, solda ve sağda olmak üzere özofagusun boyun bölümü ile komşuluk ederler­. Özofagus, göğüs kafesi boşluğuna girdiğinde ilk olarak trakeanın arkasın­da yol alır­­. Buradan aşağıya doğru inerken, hafifce sola kayar­. Bu sırada, aorta kavisi­nin sağın­da sol esas bronşunda arkasın­da bulu­nur­. Bu sırada, aorta kavisi­nin sağın­da sol esas bronşun da arkasın­da bulu­nur­. Aşağı indikçe aorta damarı­nın go* ğüs bölümünün sağından, hafif olarak soluna geçer­. Sonrasın­da karın boşluğuyla göğüs boşluğu birbirin­den  ayırmakta olan "Diyafragma" adındaki kası delip karın boşluğuna geçer­. Özofagus, karın boşluğu içinde çok kısa bir yol aldıktan sonra midenin giriş deliği olarak niteleyeceğimiz "Kardia" adlı mide deliğine geçer­. Özofragusun diyafragmadaki delikten  geçtiği alan 10­. sırt omuru hizasındadır­­.

Midenin kardia adlı deliğine açıldığı yer ise 11­. sırt omurunun düzeyine uyar­. Özofagusun bir­takım bölgelerinde darlıklar bulunur­. Bu darlıklar­dan ilki kesici dişlerden  15 santim uzaklıkta bulanmaktadır­­.  İkinci darlık özofagusun aorta kavisi­ni çaprazladığı bölgede, kesici dişlerden  22­.5 santim uzaktadır­­.  Üçüncü darlık kesici dişlerden  27­.5 santim uzaklıkta olup, özofagusun sol esas bronşla çaprazlaşüğı alana uymaktadır­­.  Dördüncü ve son darlık da kesici dişlerden  40 santim uzaklıkta olup, özofagusun diyafragmayı geçtiği alana uymaktadır­­.  Bu darlıkların bilinmesi, bilhassa hekimler için önemlidir­­. Zira gastroskop denilen  ve teşhis/tedavi amaçlarıyla mideye kadar gönderilen  bir aletin hortum biçimindeki bölümü, bu darlıklar­dan geçerken  birazcık zorlanır­­. Özofagus kas liflerin­den  zengin bir dokuya maliktir­­. Bu kasların ritmik olarak kasılıp "gevşemeleriyle, yutulan lokmalar özofagus yolu i­le mideye taşınırlar­. Nitekim baş aşağı duran bir insan bile, ağzındaki lokmayı yuttuğun­da özofagusun bu ritmik kasılmaları­nın yardımı i­le lokma mideye kadar taşınır­­. Sözünü ettiğimiz bu ritmik kasılma ve gevşeme hareketlerine "Peristaltik hareketler" denilir­­.

Özofagustaki peristaltik hareketleri kısaca şöyle anlata­biliriz: Yutulan lokma özofagus boşluğuna geldiğinde, bu alan kasılır­­. Bu sırada kasılan bölgenin hemen  altındaki alan gevşektir­­. Kasılmış olan alan­da özofagus boşluğu daralacağından, içerisindeki lokmayı bir alttaki gevşek alana iter­. Bu kez birazcık önce gevşek olan bolüm kasılarak, içerisindeki lokmayı bir alttaki gevşek alana gönderir­­. Bu sırada ilk kasılan alan gevşer ve yeni gelecek olan bir lokmaya hazır olmakta­dır­­.  Bu biçimde lokmalar mideye kadar taşınırlar­. Bu olayların düzenlenmesinde, Özofagus kaslarını kasılmaya yönelten  sinir sistemi­nin çok büyük payı bulunur­.

Yemek borusu kanserine sebep olan ba­riz etkenler var mıdır? Dünyada birbirin­den  çok uzak, coğrafi nitelikleri ve yaşam tarzı çok değişik birçok alan­da yemek borusu kanseri sıklığı yüksektir­­. Bu bölgelerden  biri Normandiya’daki Calvados’tur­. Burada kanser yapıcı etken, köylüler tarafından geleneksel metodlar­la üretilen  ve bir ihtimalle kanser yapıcı maddeler içeren  calvados likörüdür­. Yemek borusu kanseri Curaçao Adası’n­da da çok fazladır­­.  Buradaki nedenin gıdaları çok sıcak yemek alışkanlığı olduğu zanne­dilir­­. Arjantin rampalarındaki goşolar adasın­da da yemek borusu kanserine yaygın rastlanır­­. Burada geleneksel olarak bir erkeklik gösterisi olarak sıcak mate çayı içmeleri­nin buna neden  olduğu öne sü­rülmüştür­. Ye­mek borusu kanseri, Hazar Denizi’nin İran kıyıların­da da sıkça görülmekte­dir­­. Hastalığın, bir­takım besinlerin, Bilhassa yo­ğurdun bu alana özgü hazırlanış biçimin­den  kaynaklandığı öne sü­rülmüştür­.

İlgili aramalar: özefagus nedir, özofagus nedir, yemek borusu nedir, özofagus nerededir, yemek borusu nerededir