15 Mart 2015 Pazar

Kreatinin Nedir? Kreatinin Klirensi Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Kreatinin Nedir? Kreatinin Klirensi Nedir?

KREATİNİN Kasların kasılması için vücuda gereken bir aminoasit olan kreatin­den  türeyen  bir bileşiktir­­. Serumdaki normal düzeyi %0­.7 - 1­.4 miligram arasında­dır­­.  Serumdaki artışının nedeni ya yapısındaki artış (akromegali gibi) ya da idrarla atılımındaki azalıştan (böbrek yetmezliği, üremi ve ciddi kalp yetmezliği) ileri gelmektedir­­. Böbrek işlevleri­ni değerlendirmede serum üre ve kreati­nin değerle­ri­nin bilinme­si çok önemlidir­­.

KREATİNÎN KLİRENSİ Böbrek işlevleri­nin incelenmesinde mü­him basamaklar­dan bir tane­si de birim za­man­da meydana gelen  glomerül süzüntüsü mik­tarı­nın saptanmasıdır­­.  Bunun için klirens veya kan­da temizlenme hızı denilen  süreç incelenerek birim zaman­da belli bir maddeden  bütünüy­le arınan plazma miktarı tayin edilmektedir­­. Temel alınan madde dıştan verilebileceği gibi, kreati­nin gibi vücut­ta üretilen  bir madde de olabi­lir­­. Klirens genel olarak kreati­nin için he­saplanır­­. Bu maddenin hem kandaki dü­zeyi iyi bilinmektedir, hem de kan plazma­sı ile glomerül süzüntüsündeki oram normal koşullar­da mü­him bir farklılığa uğra­maz­. Zira kreatinin, glomerül süzüntüsüne kan plazmasındaki yoğunluğu oranın­da geçer­. Sonrasın­da borucuklar* dan geri emilmediği gibi borucuk hücrelerin­den  de idrara yeniden  salınmaz­. Klirens hesabın­da kullanılan formül CL=UxV/P’dir­­. Burada U kreatini­nin idrardaki yoğunluğu, V mililitre cinsin­den  dakikada meydana gelen  idrar miktarı, P ise kreatini­nin plazma yoğunluğudur­. Nor­mal şartlar altın­da 1,70 boyunda, 70 kilogram ağırlığındaki yetişkin bir kişi­nin krea­ti­nin klirensi dakikada 125 ml’dir­­. Yani böbrek işlevlerinde bozukluk bulunma­yan kişi­nin 125 ml kanın­da bulunan kreatini­nin tamamı bir dakika sürede idrarla birlikte atıl­maktadır­­.  Bu değer ortalama olarak bir insan için normal kabul edilerek, öncesin­den  ha­zırlanmış bir çizelge yardımı i­le hasta­nın boyu ve kilosuna göre sağlanma­sı lazım olan normal değerler tayin edilmektedir­­.

İlgili aramalar: kreatinin nedir, kreatinin klirensi nedir, kreatinin vücutta işlevi nedir