15 Ocak 2011 Cumartesi

Acil Servis Hemşiresi Görev Tanımı - Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar:

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ

Statüsü                       : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)

Ünvanı                        : Acil Servis Hemşiresi

Bağlı Olduğu Birim   : İdari Olarak           -->             Başhemşire
                                      İşleyiş Olarak          -->           Acil  Servis Sorumlu Hemşiresi

Bağlı Çalışanlar         : Yok

Yetkinliği:
Ø       En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.
Ø       Fiziksel değerlendirme, hemodinamik ölçümler, kardiyo-pulmoner resüsitasyon tekniği ve travma bakımında özel eğitime sahip olmalı.
Ø       Hızlı ve geniş tanılama yeteneğine sahip olmalı.
Ø       Öyküdeki gerekli bilgileri toplayabilmeli
Ø       Hastanın gerekli yerlere güvenli ulaştırılmasını sağlayabilmeli.
Ø       Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurabilmeli.
Ø       Stresle baş edebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalı
Ø       Kriz durumunda müdahale edebilmeli.
Ø       Kontrol altına alınmamış çevrede soğukkanlılığını yitirmeden uygun bakım verme yeteneğine sahip olmalı.
Ø       Acil konusunda kendisini sürekli geliştirebilmek amacıyla kurs, seminer, kongre vb. aktivitelere katılmalı
Ø       Tüm uygulamalarında hastaya zarar vermemeli, etik kurallara uygun bakım vermeli ve hasta hakları konusunda duyarlı davranmalıdır.

Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:

Sorumlulukları
Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının
uygulanmasından sorumludur.

Görevleri
Ø       Acil servise gelen hastayı karşılamak
Ø       Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alma ve kayıt etmek.
Ø       Doktora muayene sırasında yardımcı olmak.
Ø       Hastanın tedavisini doktorun talimatı doğrultusunda uygulamak.
Ø       Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuar tetkiklerini istemek , laboratuar örnekleri almak ve göndermek.
Ø       Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirme.
Hastanın ilaçlarını içirmek, tatbik etmek, enjeksiyonlarını yapmak ve bunları miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.

Ø       Hasta bakım planı hazırlama.
Ø       Konsültasyon hekimlerin aranmasında yardımcı olmak.
Ø       Yürüyemeyecek durumda olan hastaların laboratuar için kanlarını almak ve laboratuara göndermek.
Ø       Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirlemek,
Ø       İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma,
Ø       Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma,
Ø       Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti verme,Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlama,Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme,
Ø       Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirme,
Ø       Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verme,
Ø       Birimde ekip üyelerinin deneyimlediği stres ve endişe ile sağlıklı baş etmek için olumlu iletişim kurma,
Ø       Yapılan tüm işlemleri kayıt etme,
Ø       Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önleme,
Ø       Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve uygulanmasını sağlama,
Ø       Kurum yönetimi ve hizmet veren meslek üyeleri arasında geliştirilen ve uygulamaya konulan iş tanımları doğrultusunda politika ve yöntemleri belirleme,
Ø       Yöresel ve ulusal düzeyde bakım standardı sağlama ve olanaklar ölçüsünde standardı yükseltme,
Ø       Kurum ve birim için olumlu toplumsal ilişkileri sağlama ve sürdürmek.
Ø       Yönetimindeki hemşire ekibin işgücü planlaması, koordinasyon ve organizasyonun yapılması.
Ø       Verilen hizmet kalite güvenliğini sağlama,
Ø       Verilen hemşirelik bakımını değerlendirme,
Ø       Birimde profesyonel kaynak kişi olarak hizmet verme,
Ø       Acilde kullanılan  tıbbi cihazlarını kontrolünü yapmak, arızalı cihazları acil sorumlu hemşiresine bildirmek.
Ø       Çalışma saati sonunda nöbet defterine notlarını yazmak.
Ø       Nöbet teslimi yapılmadan görev yerini terk etmemek.
Ø       Acil servisten yatışı yapılan hastalar için ilgili servis hemşiresini arayarak, durumu iletmek.
Ø       Hasta  bakımı ve nakli sırasında yardımcı personeli gözlemek ve denetlemek.
Ø       Hizmet içi  eğitimlere katılmak.
Ø       Tüm uygulama ve girişimleri etik kurallara uyarak yapmak.

Konuyla ilgili aramalar: acil servis hemşiresi görevi nedir , acil servis hemşiresi görev tanımı , acil servis hemşiresi görev ve yetkileri nelerdir , acil servis hemşiresi sorumlulukları

--> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Acil Servis Hemşiresi Görev Tanımını İndir