4 Ocak 2011 Salı

Ritmik Cimnastik Nedir? Ritmik Cimnastiğin Temelleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Ritmik cimnastik dünyada en hızlı geli­şen estetik olarak en güzel bayan salon sporudur. Hem atletik hem de balenin müzik eşliğin­de yaratıcı vücut hareketlerini üzerinde toplamış­tır.

Ritmik cimnastik çocuğunuzun yapabileceği en te­mel spordur.

Çocuğunuz eğer;

-Müzik ve dansa yat­kın ise,
-Yaratıcılık ve orjinalliği seviyor­sa,

Ritmik cimnastik tüm vücudunu fiziksel kabiliyetiyle kontrol altı­na alabileceği en uygun spor dalı­dır.

Çocukların ritmik cimnastiğe başlaması 5-8 yaşından itibaren tavsiye edilebilir. Bu yaştaki çocuklar vücut esnekliği­nin gelişimi daha uygun olmasından dola­yı yarışmacı olarak yetiştirilebilir. Daha ilerki yaşlarda başlanma­sı halinde çocuk için bir hobi olarak yapıla­bilir.

Ritmik cimnastiğin çocuğunuza sağlayabilece­ği katkıları şu şekilde özetleyebiliriz.

-El ve göz koordinasyonunu geliştir­mesine,
-Kendi ekipmanları ile çalışma­sına,
-Başkalarıyla paylaşma ve birlikte öğrenme­sine yardımcı olur.
-Çocuğunuzun cimnastik gibi te­mel beden gelişimini oluşturan sporu yap­ması ilerki yaşlarda başka spor dallarına yönelmesi halin­de önemli faydalar sağlayacak­tır.

Ritmik Cimnastik Üzerine Temel Bilgi­ler

Ritmik cimnastikte vücut ve alet hareketleri olmak üzere iki temel teknik kullanılmak­tadır.

1. Vücut hareketleri
-Atlama sıçrama
-Denge
-Tek ayak üstünde dönüşler
-Esneme hareketleri­dir.
-Bunların yanın­da,
-Yer değiştirmede kullanı­lan çeşitli adım formları,
-Sekme ve zıpla­ma,
-Salınım ve daire­ler ve,
-Dönüşlerdir.

2. Alet hareketleri
İp, çember, top, lobut ve kurdela ol­mak üzere 5 ayrı alet bulunmaktadır.

Minikler kategorisindeki yarışmalar­da serbest ip, top ve çember alet olarak kullanılmaktadır. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde bu beş aletten 4’ü ile yarışılmaktadır.Yarışmacılar müzik eşliğinde 60 ile 90 sn süresi içersinde hareketlerini tamamlamalıdırlar. Yarışmacıya eşlik eden müziğin tabiatı ve temposu değişken olmalıdır. Fakat her müzik içersindeki rutine bir parça kullanılabilir. Aynı zamanda her rutin de yarışmacı 4 kategoride toplanan vücut hareketini zorunlu olarak yapmalıdır.

Cimnastikçi­nin bilgi, esnekliğini ve yeteneğini gösterme­si başarısı için yeterli değildir. İlave olarak performansını etkileyen en önemli un­sur sporcunun tarzı ve kendine güvenli bir havasının bulunması­dır.

Cimnastik
Dans ­
İşlevsel cimnastik ­
Klasik dans
Ritmik cimnastik ­
Çağdaş dans ­
Anlatım Cimnastiği Bayan cimnastiği
Ritmik cimnastik (Doğal)
Sanatsal cimnastik
Sportif Ritmik Cimnastik
Sportif Ritmik Cimnastiğin ilgi alanları
Top Alet Standartları

Küçükler (6-8 yaşında): 14-16 cm çapında
Yıldızlar (9-11 yaşında): 16-18 cm çapında
Gençler (12-14 yaşında): 18 cm çapında
Büyükler: 18-20 cm çapında, en az 400 g ağırlığın­da

Serilerde bulunması gereken­ler:

- Aktif hareketlilik (bouncing)
- Farklı yuvarlama­lar (vücut üstünde ve yerde)
- Daire ve 8 şekli hareketleri
- Vücut üzerinde topu denge­de tutma
- Pasif hareketli­lik (bouncing)
- Farklı atışlar


Alet bakımı:
Topunuzun çizilmesi­ni önlemek için, işi bittiğinde, yünden yapıl­mış kılıfında saklayın.
Topunuzu beton üzerin­de ya da tuğla duvarlara yakın yerde kullanmayın.
Topunuzu sıcak su ile yıkama­yın, içindeki hava genle­şir. Yıkama yerine, nemli bir bezle silin.
Topunuzu şişirmeden önce, pompa iğnesini vazelin­leyin.

İp Alet Özellikleri:

Ayağınızla ipin ortasına bastığınızda, ip uçları, omuzları aşmayacak şekilde kol başlarına gelmelidir.
İp, kendir ya da sentetik malzemeden yapılmış olabilir.
İp kesitinin çapı, genellikle 8-11 mm'dir.

Serilerde bulunması gerekenler:
- Atışlar
- Atlamalar (çoklu ve tek)
- Sekmeler / sıçrama­lar
- Zıplamalar
- Farklı tutuş­lar
- Farklı hızlar

Alet bakımı:
İpin kullanı­mını kolaylaştırmak için ip uçları düğüm yapıla­bilir.
İpin her iki ucuna takılacak az miktar­da işaret bandı ile ip yakalanırken daha rahat görülebilir.
İpin ritmik cimnastik aletleri satan yerlerden alınması şart değildir. Özellik­le, denizcilik malzemeleri satılan yerlerde, cimnastiğe uygun, çok çeşit­li parlak renkli tekne halatları da bulunabilir.

Çember Alet Standartları
Küçükler (6-8 yaşın­da): 65-76 cm çapında
Yıldızlar (9-11 yaşında): 76-85 cm çapında
Gençler (12-14 yaşında): 70-89 cm çapın­da
Büyükler: 80-90 cm çapında, en az 300 g ağırlığında

Serilerde bulun­ması gerekenler:

- Atışlar
- Döndürmeler
- Farklı yuvarlama­lar (vücut üstünde ve yerde)
- Çemberden geçme
- Çembere doğru ve çem­ber üzerinden atlama
- Daire ve 8 şekli hareketleri

Alet bakımı:
Şekli kolayca bozulabilen bir alet olduğun­dan, çemberinizi düz bir zeminde saklayınız (yatak altı gibi).
Çemberinizi güçlendirdiği kadar, renklendi­ren ve ağırlığını da arttıran renkli bantlar kullanın (elektrik bandı gi­bi).
Çemberinize, kavramayı kolaylaştırmak i­çin, spor bandı yapıştırın.
Çemberin, cimnastikçinin bacaklarının üst hizasına gelmesi gerekmektedir ama bel hizasını geçmemelidir.

Kurdele Alet Standartları

Küçükler (6-8 yaşında): 4 metre uzunluğunda
Yıldızlar (9-11 yaşında): 4 ya da 5 metre uzunluğunda
Gençler (12-14 yaşında): 5 ya da 6 metre uzunluğunda
Büyükler: 6 metre uzunluğunda, en az 35 g ağırlığın­da; çubuk uzunluğu 50-60 cm

Serilerde bulunması gerekenler:

- Farklı zikzaklar
- Aktif spiral­ler
- Farklı dalgalanma ve daire­ler
- Bumerang atışlar, küçük atış­lar, fırlatmalar
- Vücut üzerinde topu dengede tutma
- Hızda ve tarz­da çeşitlilik

Alet bakımı:
Sert kurdeleyi yumuşat­mak için çamaşır yumuşatıcı­sı kullanın.
Saklarken açılmasını önle­mek için az miktarda tırnak cilası kullanın
Kurdeleyi, çubuğun etrafı­na sarmaktan ziyade, çubuk­tan ayrı olarak sarıp saklayın.
Eğer çubuğu rahat kavrayamıyorsa­nız, ilk 10 cm'lik kısmına spor bandı sarın.
Kurdeleni­zi soğuk suyla ya da sıcak suyla uygulanan kumaş boyaları ile boyayabilirsiniz. Bunun için, kurdeleyi bölümler halin­de katlayarak mandal­layın. Boya paketi üzerindeki kullanma talimatı­nı dikkatlice okuyun, zira pek çok soğuk su boyasının (solmayı engellemek için) boya­dan ayrı olarak satılan malzemeyle sabitlenme­si gerekmektedir.

Labut Alet Standartları
Küçükler (6-8 yaşında): 34 cm uzunluğunda
Yıldızlar (9-11 yaşında): 37 cm uzunluğunda
Gençler (12-14 yaşında): 37-45 cm uzunluğunda
Büyükler: 40-50 cm uzunluğunda, en az 150 g ağırlığında

Serilerde bulunması gerekenler:

- Farklı küçük daireler
- Farklı çapraz (değirmen mili) çevirme­ler (ve bir serisi)
- Uçuş boyunca labutların fark­lı yönlerde dönüşü
- Asimetrik hareketler
- Farklı atışlar (bazıları asimetrik)
- Bir seri vurma hareketi

Alet bakımı:
Labutları aşırı sıcağa ya da soğu­ğa maruz bırak­mayın, kırılabilirler.
Labutları sert zemin­de kullanmayın, düşürdüğü­nüzde çatlayabilir veya kırılabilir.
Labutları güçlendirmek ve renklendir­mek için bant kullanın.
Çapraz çevirme hare­ketini öğrenir­ken, özellikle de baş üzerinde çevirmeyi çalışırken, başınızı incitmemek için, içlerine sert olma­yan ağırlıklar konmuş çoraplar kullanın.
Labut elinizde iken, labut başları, kolunu­zun iç tarafından dirsek çizgisi hizasına ulaşıyorsa, labut ölçüleri size uy­gun demektir.

Kaynak : marmaracimnastik.org