6 Ocak 2011 Perşembe

El Yıkama Talimatı

Sponsorlu Bağlantılar:

  >>> EL YIKAMA TALİMATI <<<

1.AMAÇ: Ellerde gözle görünür kirlenme olduğunda kirleri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici floranın tamamının uzaklaştırılması, kalıcı floranın sayıca azaltılması ile hastane enfeksiyonlarının oluşumunu önlemek, gelişmiş olan enfeksiyonun kontrolünü sağlamak için doğru el yıkama tekniklerini belirlemek, ameliyathane personelinin cerrahi girişim öncesi el yıkama yöntemini belirlemek.

2.KAPSAM: Hastanede çalışan bütün personeli, refakatçileri ve ziyaretçileri kapsar.

3.TANIMLAR:
El hijyeni; El yıkama; antiseptik ile el yıkama, antiseptik ile el ovma, cerrahi el antisepsisi dahil olmak üzere tüm uygulamaları kapsar.
El hijyeni üç şekilde gerçekleşir:
1.     Sosyal el yıkama
2.     Hijyenik el yıkama
3.     Cerrahi el yıkama

4.UYGULAMA:
4.1.Sosyal el yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile yıkanması işlemidir. 
§               Ellerin her kirlenmesinde
§               Yiyecek tutmadan, yemek yemeden ve hastaya yemek yedirmeden önce
§               Hasta bakımına başlamadan önce
§               Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra
4.2.Hijyenik el yıkama: Kontaminasyon sonrasında kir ve geçici florayı mekanik olarak uzaklaştırma, dezenfektan ile kalıcı florayı da bir miktar azaltma işlemidir.
 Kirli olmasa bile aşağıdaki durumlarda eller yıkanır:
§               Mesaiye başlamadan önce
§               Kirlilik hissedildiği anda
§               Eldiven giymeden önce ve sonra
§               Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra
§               Mikroorganizmaların bulaşma olasılığı yüksek cisimlere temas sonrası
§               Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozulmuş deri ya da yara ile temas halinde
§               Aseptik teknik gerektiren işlemler ve invaziv girişimlerden önce ve sonra
§               Enfeksiyon olasılığı olan hastaya temastan sonra
§               Enfekte hastaya temastan sonra
§               Yoğun bakım gibi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu birimlerde hastaya temastan önce ve sonra
§               Pansuman değişimlerinden önce ve sonra
§               Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye geçerken
§               İmmün yetersizliği olan hastaya temastan önce ve sonra
§               Yenidoğan ile temastan önce ve sonra
§               Tuvalet kullanımından önce ve sonra

4.2.1.Hijyenik el yıkama tekniği
§               Elde bulunan tüm takılar ve saat çıkarılır.
§               Musluk açılır, eller ıslatılır, 3-5 ml sabun avuç içine alınır.
§               El yüzeyinin tamamı avuç içi sabunlanır.
§               Bol su ile eller durulanır.
§               Kağıt havlu ile eller kurulanır.
§               Kâğıt havlu ile musluk kapatılır.
§               Alkol bazlı el antiseptiği üretici firmanın talimatı doğrultusunda ellere uygulanır.
§               İşlem solüsyon kuruyana dek devam edilir.

4.3.Cerrahi el yıkama: Ellerde bulunan kalıcı floranın büyük bir kısmını uzaklaştırarak cerrahi girişim boyunca eldivende yırtılma ve delinme olasılığına karşı ellerdeki bakteri sayısını düşük tutmaktır.

4.3.1.Cerrahi el yıkama tekniği
§               El yıkamaya başlamadan önce yüzük, saat vs. çıkarılır.
§               Musluk açılır.
§               Eller dirseklerden yukarda kalacak şekilde tutulur, eller ve ön kol dirsek üst seviyesine kadar su ile ıslatılır.
§               Antiseptik solüsyon alınarak iyice köpürtülür ve eller, parmak araları, tırnak dipleri, önkol, el sırtı ovularak iyice yıkanır.
§               Dirsek üstüne kadar yıkanarak çıkılır ve asla geri dönülmez.
§               Parmak uçlarından dirseğe kadar bol su ile durulanır, bu esnada suyun geri akması engellenir, eller asla dirsek hizasından aşağı tutulmaz.
§               Kurulama işlemi steril bir havlu ile yapılır.
§               Yıkama işlemi yaklaşık 5 dk olarak yapılır.


>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

--> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <--

El Yıkama Talimatını İndir