20 Ocak 2011 Perşembe

Uyurken Diş Gıcırdatma: Nedenleri ve Tedavisi, Bitkisel Çözümü

Sponsorlu Bağlantılar:

diş gıcırdatma

Stres, genetik hastalıklar ve çene yapısı diş gıcırdatmasının başlı­ca nedenleri arasında yer almaktadır. Bu makalede diş gıcırdatmanın sebep olan etkenler ve tedavi yöntemleri­yle alakalı detaylı bilgileri alabilir­siniz.

Bruksizm yani diş gıcırdatma genellikle uyku esnasında olu­şan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayı­dır. Toplumumuzda sık rastlanır. Genellikle bu alışkanlığa sahip birey­ler bundan habersizdir.

Diş gıcırdatmanın sebepleri nelerdir? Bruksizmin diş gıcırdatması oluş nedenleri hakkın­da çeşitli görüşler vardır. Bazı araştırmacılar buruksizmin diş­ler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulmasın­dan kaynaklandığını, bazıları santral sinir sisteminde­ki bir hastalığın neden olduğu­nu bazı araştırmacılar da bu iki nedeni de kapsayan çok yönlü bir problem olduğu­nu ileri sürmektedirler.
Duygusal stresler Herkes stresin bruksizmin neden­leri arasında en önemli faktör olduğu konusunda fikir birliği içerisinde­dir. Vücudumuzda stres belirtilerini ilk olarak gördüğümüz yer ağız dokuları­dır. Stres bruksizmin hem oluş nedeni hem de olayın şiddeti­ni artıran en önemli faktör olarak belirlenmiş­tir.
Aşırı sinirli, hassas, titiz bir yapıya sahip ol­mak
Malokluzyon dişlerin diziliş ve sıralanışındaki bozukluk­lar

Diş gıcırdatması sonucu ağız ve dokularında ne tür rahatsızlık­lar oluşur ve belirtileri nelerdir?

Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma: Dişlerin birbirleri ile sürtün­mesi sonucunda oluşan aşınma tüm dişleri kapsaya­bilirse de özellikle ön dişlerde daha etkili­dir.

Dişlerde kırılma: Dişleri sıkma ve gıcırdatma sonucunda ön dişlerin köşelerin­de arka dişlerin çıkıntılı kısımların­da mikro çatlaklar oluşur. Röntgen ile saptanamayan bu çatlaklar zamanla büyüye­rek dişlerin kırılmasına neden olur.

Dişlerde aşırı hassasiyet: Genellikle soğuğa karşı hassasiyet geli­şir.

Diş etinin geriye çekilmesi ve genellik­le bununla birlikte oluşan dişin boynunda diş eti hizasında oluşan çentik şeklinde­ki aşınmalar: Bu durumun oluşmasına neden ola­rak ilerleyen yaşa bağlı diş eti çekilme­si ya da aşırı baskı uygulanarak yapılan diş fırçalama gösteriliyor­sa da , bruksizm hastalığının dişlerde bu gibi oluşum­lara neden olduğu bilin­melidir.

Dişlerde sallanma: Yıllar süren gıcırdatma sonucu dişler gevşeyerek sallan­maya başlar. Aşırı basınç dişleri saran kemik desteği­nin kaybolmasına neden olur. Bu durumu telafi etmek için dişlerin kök­leri hizasında ekstra kemik çıkıntıla­rı gelişir.

Yanaklarda iritasyon tahriş: Özellikle dişleri birbir­lerine temas ettikleri kapanış çizgisi hizasında, yanağın iç kısmın­da çizgi ya da kabartı şeklinde fibröz bir oluşum mey­dana gelir. Bu oluşum nedeni ile sıklıkla "yanak ısırma" olayı ile karşılaşı­lır.

Kas ağrısı: Özellikle şakak ve yanak bölgesindeki kasların aşırı çalışması bu bölgeler­de kas ağrısına neden o­lur.

Baş ağrısı: yukarıda belirti­len kas ağrısı zaman zaman baş ağrısı şeklinde kendi­ni gösterir.

Çene ekleminde ağrı : Çene eklemine aşırı yüklenil­me nedeni ile eklemde ağrı, çıtırtı ve kenetlenme olabilmek­tedir.

Bu belirtiler diş gıcırdatmasının hemen başlangıcın­dan itibaren ortaya çıkmaz. Olayın şiddetine ve süresine göre bazen yıl­lar sonra görülebilmektedir. Çoğunlukla belirti­lerin tümü birden olmaya­bilir. Bazen çok az belirti göstere­bilir.

Diş Gıcırdatmanın Tedavisi:
Tedavinin amacı dişlerde çene eklemin­de oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmak­tır. Diş hekimi tarafından uygulanan, uyku sırasın­da dişlerin birbirleri ile temasını engel­lemek amacı ile alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştiri­lerek kullanılan “gece koruyucuları”, diş gıcırdatması semptomatik tedavisinde kullanılan en önem­li araçtır. Ancak gece koruyucularının çoğunlukla tek baş­larına yeterli olamayabil­mektedir.

Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre gece koruyucuları­nın yanında bazı ek tedavilerinde uygulanması gerekmek­tedir:

Stres terapisi,
Rahat uyumayı sağlayıcı önlem­ler,
Kas gevşetici ilaç uygulaması,
Hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplama­ların yenilenmesi,
Eksik olan dişlerin yerine koyula­bilmesi için protez uygulamaları.

Konuyla ilgili diğer kaynaklar:
Diş gıcırdatma, daha çok psikolojik nedenler­den (sinir, stres) dolayı ortaya çıkan; hiç de hafife alınmaması gereken bir hastalık. Özellik­le uyku esnasında artan diş gıcırdatması, diğer adıyla bruksizm hakkında Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu’nun verdiği bilgi­leri sizlerle paylaşıyoruz.

Diş gıcırdatma nedir?

Tıpta Bruksizm, olarak adlandırılan bu rahatsızlık uyku sırasın­da dişleri sıkmak, gıcırdatmak ve çeneyi kenet­lemektir. Halk arasında diş gıcırdatma olarak adlan­dırılır. Normal olmayan bir durum­dur. Genel olarak uyurken ortaya çıka­bilen bu durum bazı kişilerde yaşa­dığı olaylara bağlı olarak gündüzde ortaya çıkabilir. Çoğu kişi yaşadığı bu rahatsız­lığın farkında değildir. Birçok birey bu rahatsızlığı yakınları­nın onlara söylemesinden sonra fark eder. Diş gıcırdatma tehli­keli bir durumdur ve bireyin dişlerin­den oldukça rahatsız edici bir ses çıkar. Normal zamanda bu sesi çıkart­ması mümkün değildir.

En büyük sebebi: stres

Diş gıcırdatma, dişler arasındaki kapanış ilişki­sinin bozulmasından kaynaklanabilir. Fakat bu durum çok sık karşıla­şılan bir durum değildir. Genel olarak bu rahatsızlı­ğa sebep olarak günlük hayatta yaşanılan maddi ve manevi sorun­ların kişi üzerinde yarattığı psikolojik baskı neden olur. Çünkü birçok birey iste­diği ya da arzuladığı yaşam şartlarına ulaşama­dığı için bu olayı kendi içerisinde farklı boyut­lara taşır. Böylelikle uyku esnasında da diş gıcırdatma ola­rak ortaya çıkar. Bruksizm hastalığına stres dışında bireyin kişisel özellik­leri de neden olur. Aşırı sinirli, hassas ve titiz bir yapıya sahip olmakta bu tarz rahatsızlık­ların ortaya çıkmasında etken rol oynar.

Diş gıcırdatmanın dişlere verdiği zararlar :
Dişlerin çiğne­yici yüzeyinde aşınmalar olur.
Diş minelerinde oluşan rahatsızlık diş boyları­nın kısalmasına sebep olur.
Dişlerde kamaşma olarak bilinen, soğuğa karşı hassa­siyet belirir.
Ani diş sızlamaları gerçekleşir.
Diş ve çene arasındaki bağlarda gevşemeler oluşarak diş sallan­maları ya da dökülmeleri görülür.
Dişlerde kırılma ve diş eti çekil­meleri ortaya çıkar.
Aynı zamanda ağız yara­ları, baş ağrısı, çene ağrısı şakak ve yanak bölge­lerinde de kas ağrıları­na neden olur.
Bu belirtiler diş gıcırdatmasının başlangıcın­dan itibaren görülmeyebilir daha ileriki zamanlarda kişinin karşılaşa­bileceği problemlerdir.

Tedavi yöntemleri

Diş gıcırdatmanın yol açtığı rahatsızlık­ları ve kişinin diş gıcırdatmasına devam etmemesi adına ‘gece koruyucuları’ olarak adlan­dırılan silikon içerikli madden yapılmış diş plakları kullanılabilir. Genel anlam­da faydalı olan bu plaklar bazı kişilerde tedavi sürecinde yeterli olmadığı saptanmış­tır. Bu sebeple kişinin rahatsızlığı­nın seviyesine göre ek olarak kas gevşetici­ler, psikolojik terapi yöntemi, eksik dişlerin yerine protez tedavi­si uygulanabilir aynı zamanda hatalı yapılmış dolgu ve kap­lama varsa bunlarda yenilene­bilir.

Kaynak: pudra.com

Diş Gıcırdatması için Bitkisel Tedavi Yöntemi:
Aktar Hüseyin Ermiş'den diş gıcırdatma sorununa bitkisel çözüm

Diş gıcırdatma porblemini, pek çok insan yaşamakta­dır. Özellikle, çok yorucu veya gergin bir günün ardın­dan, gece uyku sırasında, diş gıcırdatma olayı görüle­bilir. Yani bu olayın temelinde aslında stres vardır. Bu sorun için, aktar Hüseyin Ermiş'in çay tarifi aşağıda­dır.

GEREKLİ MALZEMELER:
* 1 tutam melisa,
* 2 tutam kişniş,
* 1 tutam ökseotu,
* 1 tutam anason,
* 1 tutam sarıkantaron,
* 1 tutam meyan kökü,
* 1 tutam şerbetiçiotu,

HAZIRLANIŞI VE KULLANIM ŞEKLİ : Bütün malzemeler karıştırılıp, soğuk suyun altında tozu git­mesi için güzelce yıkanır. 2 bardak kaynar suyun içerisi­ne atılıp 1 dak. kaynatılır. 10 dak. demlendirildik­ten sonra, akşam yatmadan 1 saat önce içilir.

Konuyla ilgili aramalar: diş gıcırdatmasının nedenleri , diş gıcırdatmasına bitkisel çözüm , diş gıcırtdatma neden olur , diş gıcırtdatma hastalığı , uyurken diş gıcırdatmanın nedenleri , yatarken diş gıcırdatma