14 Ocak 2011 Cuma

Kızlık Zarı Dikimi , Kızlık Zarı Tamiri Mümkün mü? Onarımı Hakkında

Sponsorlu Bağlantılar:

Kızlık zarı dikimi, tamiri yapılır mı?
Kızlık zarı dikimi yapılması teknik olarak mümkündür. Fakat her kadın doğum uzmanı kızlık zarı dikimi yapmayı kendi açısından etik ve doğru bul­mayacağı için zar dikimi yapmayabilir.Kızlık zarı tamiri için sosyal neden­ler ile bir çok kadın kadın doğum uzmanlarına başvurup çözüm aramakta­dır. Toplumumuzda ve sosyal kültürel yapımızda "kızlık zarı, hymen" çok önemli bir yer tuttu­ğu için her kesimden bekaretini kaybetmiş olan kadın bu soruna çözüm aramaya çalışmakta­dır.

Kızlık zarı dikimi kaç şekilde yapılır?

Kızlık zarı dikimi teknik açıdan iki şekilde yapılmak­tadır. Bir tanesi halk arasında "geçici kızlık zarı dikimi" veya "geçici yöntem kızlık zarı dikimi" olarak adlan­dırılan ve planlanan cinsel ilişkiden orta­lama en geç 3-4 gün öncesi yapılan bir kızlık zarı dikme şeklidir. Kızlık zarına kendili­ğinden eriyen iplikler ile bir çeşit ağ şeklinde düğümler atılmakta ve ilişki sırasın­da penis bu iplikleri dikili oldukları yerlerden kopararak bu sırada yırtılan dokudan kan gelmesi­ni sağlamaktadır. Geçici kızlık zarı dikimi yöntemi ile aslında kanayan kızlık zarı değil kenar­lara konulan ipliklerin yırttığı dokulardır.

Flep yöntemi kızlık zarı dikimi ise aslında kızlık zarının tamiri yöntemidir. Halk arasın­da "kalıcı kızlık zarı dikimi" veya "kalıcı kızlık zarı dikimi yöntemi" veya "kızlık zarı estetiği" denmekte­dir. Bu yöntemin ideali planlanan ilişki­den en erken 6-9 ay öncesi yapılması gerekmekte­dir. Vajina yan duvarından bir deri parçası , flep kaldırılmakta ve bu deri parça­sı ile bir yapay kızlık zarı oluşturulmaktadır.

Geçici kızlık zarı dikimi veya kalıcı kızlık zarı dikimi yöntemlerinin başarı­sı %100 değildir , kızlık zarının yapısına , işlemin yapıl­ma zamanına ve daha bir çok faktöre bağlı olarak her zaman kesin sonuç vermeye­bilmektedir.

Kızlık zarı dikimi fiyatı, kızlık zarı dikimi ücreti nedir?

Kızlık zarı dikimi işlemini her jinekolog yapmadığı için bu konuda bir yorum yap­mak zordur. Kızlık zarı dikimi ücreti veya kızlık zarı dikimi fiyatı kadın doğum uzmanının fiyat politikasına göre değişebilmek­tedir.

---------------------
Konuyla ilgili diğer yazılar:

Kızlık Zarı Nedir
Hemen hemen bütün toplumlarda değişik dereceler­de sosyolojik öneme sahip olan kızlık zarı tıbbi literatürde Hymen (himen) olarak adlandırı­lır. Hymen aynı zamanda Yunan ve Roma mitolojisinde Baccus (Dionysus) ve Venüs'ün (Afrodit) oğlu olan ve elinde bir meşale tutan evlilik ve düğün tanrısının adı­dır. Gerdek gecesi bu Tanrı'ya adandığından kızlık zarı da aynı isimle anılmaktadır. Mitolojik bireylerin yanı­sıra 19. yüzyılda yaşamış bir besteci olan Frederic Hymen Cowen'de talihsiz bir seçim­le bu kelimeyi yaşamı boyunca isim olarak taşımıştır. Kızlık zarının fizyolojik amacı ve görevi kadın vücudunun bugüne kadar açıklanama­mış pekçok sırrından birisidir. Spesifik bir görevi yokmuş gibi görünmesine rağmen özellikle embryonik dönem­de mikroorganizma ve yabancı cisimlerin vajina içine girişini önlediği düşünülmekte­dir. Tıbbi açıdan bakıldığında ise özellikle gelişmiş toplumlarda en sık cinsel şid­dete ve istismara maruz kalan çocukların tanınmasında incelenmektedir. İnsanoğlu­nun tarihsel gelişimi süresince pekçok toplum hymeni saflığın ve el eğmemişliğin yani bekaretin sembolü olarak görmüş­tür. Bu inanışın yansımaları hala daha özellikle bizim toplumumuz gibi gelişmek­te olan toplumlarda sıklıkla yaşanmaktadır.Günümüzde kızlık zarının anatomik ya da fizyolojik değil sosyolojik bir fonksiyonu var­dır.

Anatomi
Kızlık zarı belirli bir yapıda değil­dir. Anatomik olarak vajinayı oluşturan ve mukoza adı verilen dokunun vajina girişini oluştu­ran doku kıvrımıdır. Yani kızlık zarı vajina içinde değil vajinanın hemen girişinde dudakların yaklaşık 1-1.5 santimetre içindedir ve küçük dudaklara bağlıdır.Dış genital oluşumlardan birisi ola­rak kabul edilir.Dışarıya bakan ön yüzü deriye, vajina içine ba­kan arka yüzü ise mukozaya benzer. Kız çocukların hemen hepsine bulunan hymen çok na­dir olarak doğuştan hiç bulunmayabilir. Çocukluk çağında daha sert olan doku ergenlikle birlik­te östrojen hormonunun salınmasına bağlı olarak değişime uğrar ve esneklik kaza­nır.

Kızlık zarları yapısal olarak farklılıklar gösterebilir mi?

Anatomik olarak kızlık zarı vajinanın hemen giriş kısmında yerleş­miş, en sık görülen şekliyle ortasında adet kanının ve vajinal salgıların akmasına yarayan ufak bir delik bulunan yarı esnek, ince bir yapıdır. Bazı kadınlarda bu yapı çok sert veya çok esnek olabilir. Bazı kadınlarda ortada bir yerine iki veya daha fazla sayıda delik bulunabilir. Ender durumlarda zarın ortasındaki delik o kadar büyüktür ki, muayenede neredeyse zar hiç yok sanılabilir. Bazı çok ender durumlarda ise zarda hiç delik yoktur (imperfore himen). Bu durumda adet kanaması genç kızlıkta görülen ilk kanamadan itibaren sürek­li genital kanal içinde birikir ve her adet döneminde kız "adet olama­maktan, ancak aşırı ağrı duymaktan" yakınır. Kanama öyle ileri boyutlarda birike­bilir ki, tüm rahim ve tüm vajina kanla dolmuş ve genç kızda halen ilk adet kanaması gerçekleşmemiş ola­bilir. Bu ciddi bir durumdur ve kadının genital sisteminin zarar görmemesi için ameliyat­la kızlık zarına delik açılarak içerideki kanın boşalması sağlanmalıdır.

İlk ilişkide kızlık zarı mutlaka bozulur mu ?
Hayır. Kızlık zarının özgün yapısı bazı kadın­larda penis girişine müsade eder ve çok defa ilişkide bulunsa bile zar­da yırtık meydana gelmez. Bu tür zarlara duhule müsait ya da ilişkiye müsait zar adı verilir. Halk arasın­da ise elastik zar olarak adlandırılır. Kadınların %26-41'inde zar duhü­le müsaittir ve ilk ilişkide kanama olmaz.

Kızlık zarının bozulması ağrıya neden olur mu ?
Bazı kadınlarda ilk ilişki sırasında ciddi miktarda bir ağrı ola­bilir. Ancak genelde herhengi bir rahatsızlık olmaz. Burada erkeğin davranı­şı ve yaklaşımı son derece önemlidir. İlk ilişki ister istemez her kadın­da endişe ve korkuya neden olur. Erkeğin yavaş ve yumuşak davranışı olayın ağrısız olma­sını kolaylaştırır.

Kanamanın miktarı ne kadardır ?
Kanamanın miktarı genelde çok azdır ve kısa sürede kendi­liğine durur. Çok nadiren hymen arkasından bir damar açığa çıkar ve kanama dur­maz. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahale ile dikiş atılmsı gerekebilir. Bazı durum­larda ise vajina girişinde va hatta içinde yırtıklar meydana gelebilir, şiddetli ve durma­yan bir kanama görülebilir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahale ile dikiş atılması gereklidir. Atılan bu dikiş kızlık zarını onar­maz.

Kızlık zarı bozulduğunda mutlaka kanama olur mu?
Hayır. Bazı durumlarda zarda yırtık meydana gelmesine rağmen kanama olmaya­bilir.

Kanama olması kızlık zarının bozulduğunu mu gösterir?
Hayır. Bazı durumlarda kızlık zarı bozulmaz ancak dış kısımlarda yırtık ya da sıyrık olabilir ve buralardan kanamalar görülebilir.

Kızlık zarı ilişki dışında başka bir yolla bozulabilir mi?
Kızlık zarı genelde vajina içine giren ve genişliği hymen ortasın­daki halkadan daha büyük olan cisimler ile bozu­lur. Ancak bazen ata ya da bisiklete binme, bacakları çok açmayı gerektiren bale gibi aktivite­ler ya da kaza ve travma sonrasında da bozulabilir ya da zedelenebilir.

Mastürbasyon kızlık zarına zarar verir mi ?
Hayır. Vajina içine birşey sokmaya teşebbüs edil­mediği taktirde mastürbasyon ile kızlık bozulmaz.

Kızlık zarı kendi kendine iyileşir mi?
Hayır. Bir kez zedelenen kızlık zarı daha sonra hiç ilişki olmasa bile kendi kendini onarmaz.

Kızlık zarının ne zaman bozulduğu anlaşılabilir mi ?
Hayır. Eğer aradan 7-8 günden fazla zaman geçmişse anlaşılamaz.

Kızlık zarı bozulmadan hamile kalınabilir mi ?
Evet. Kızlık zarı gebeliğe karşı koruma sağ­lamaz. Kızlık zarı sağlamken (elastik ya da dışarı boşalma) spermler içeri girebilir ve dış gebe­lik de dahil olmak üzere hamilelik oluşa­bilir.

Kızlık zarı bozulmadan muayene ya da kürtaj yapılabilir mi?
Evet. Zar yapısı uygun olan kişiler­de hymen yapısına zarar vermeden spekulum incelemesi hatta kürtaj dahi yapılabilir. Öte yandan akıntı soru­nu olan hemen hemen tüm bakire genç kızlarda ve kız çocuklarında vajinal kültür alına­bilir.

Kızlık zarının bozulduğu nasıl anlaşılır?
Bu ancak muayene ile anlaşılır. Muayene son dere­ce kısa ve ağrısız bir işlemdir. Doktorunuz gazlı bez ile büyük dudak­ları ayırarak kızlık zarını gözler. Kendi kendine kızlık muayenesi olmaz. Ayna ile hymeni göre­bilirsiniz ancak bunu yorumlamak deneyim gerektirir. Bazı durumlar­da jinekolog bile buna karar veremeyebilir ve kolposkopik incelemeye gereksinim duyabilir. Özellikle doğal çentik bulu­nan hymen varlığında karar vermek güç olabilir.

Kızlık zarı tamir edilebilir mi?
Evet. Kızlık zarı tamir edilebilir ve bu işle­me himenoplasti (hymenoplasty) ya da hymenorraphy adı verilir. Bunun için ne za­man ya da kaç defa ilişki olduğu önemli değildir. Doğum yapmış kadınlar­da bile kızlık zarı tamir edilebilir. Kızlık zarının tamir edildiği ancak jinekolog ya da adli tabip tarafın­dan anlaşılabilir. Ancak kızlık zarı tamirinde kanama olması %100 garanti edi­lemez. Gerçekte bozulmuş olan zarın tamamen tamir edilmesi ve eski haline getirilmesi olanaksız­dır.Son derece ince yapıda olan bu doku genelde dikiş tutmaz. Ortamda bulunan fazla sayı­daki mikroorganizma nedeni ile yara yeri kolayca enfekte olabilir. Buna karşı­lık vajina duvarından alınan parçalar ile yeni bir hymen yapılabilir. Bu durumun hukuksal ve ahlaki boyu­tu tartışmalı olmakla beraber bizim toplumumuz gibi bekaret nedeni ile cinayet­lerin bile yaygın olarak görüldüğü toplumlarda zaman zaman hayat kurtarıcı olabil­mektedir. Kızlık zarı tamiri ile ilgili olarak tüm dünyada tartışmalar sürmekte­dir. Ancak bu yapay bekaretin ne kadar gerekli olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Özel­likle batılı yazarlar bunun son derece gereksiz bir işlem olduğunu düşünürken bazıları iş­lemin etik açıdan estetik ameliyattan farklı olmadığı fikrindedirler. Açıkçası hymen onarımı talep eden kadınlar buna yaşadıkları toplumsal çevre­ye bağlı olarak sosyal statülerini, mutluluklarını hatta yaşamlarını devam ettirebilmek için gerek duyduklarını belirtmekte­dirler. Gerçekten de 1996 yılında Lancet dergisinde yayınlanan bir maka­lede kızlık zarı tamirinin Mısır'da ilk gece cinayetlerini %80 oranında azalttığı ileri sürülmekte­dir. Yeniden elde edilen bekaretin bedeli çok da düşük değildir. Berkeley Tıp Dergisinde yayınlanan bir araştır­mada Mısır'da kadınların bu işlem için 100-600 Amerikan doları ödedik­leri, Türkiye'de ise ücretlerin 140-1500 Amerikan Doları arasında değiştiği belirtilmekte­dir.

Her doktor bu ameliyatı yapabilir mi?
Hayır. Pek çok jinekolog bu ameliyatı prensip olarak yap­maz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya­nın hemen her ülkesinde bu ameliyatı yapan doktor ve klinikler mevcuttur.

Ameliyat ne zaman yapılmalıdır?
Bu yapılacak olan ameliyatın türüne bağlıdır. Bazı ameliyatlar ilişki­den bağımsızken bazı tür dikişler evlenmeden 3 gün önce yapılma­lıdır. İşlem genelde 30 dakika kadar süren, genel ya da lokal anestezi altın­da yapılabilen nispeten basit bir operasyondur.

Konuyla ilgili aramalar: kızlık zarı nedir , kızlık zarı tamiri , kızlık zarı ameliyatı , kızlık zarı onarım , kızlık zarı dikimi , kızlık zarı yapısı , kızlık zarı diktirme , kızlık zarımı diktirmek istiyorum , Dikilen bir kızlık zarı kanarmı, Dikilen bir kızlık zarının dikildiği ilişkiye gireceğim kişi tarafından anlaşılırmı, Her kızda kızlık zarı varmıdır, Herkesin kızlık zarı aynı mıdır, İlk ilişkide çok acı verirmi, İlk ilişkide kızlık zarının acısından çok korkuyorum, Kızlık zarı , Kızlık Zarı bozma, Kızlık Zarı bozulurmu, Kızlık zarı dikilmesi için ilişki sayısının veya ne kadar süredir ilişkiye girildiğinin önemi varmıdır, Kızlık Zarı hakkında yazılar, Kızlık zarı ilişki dışında ne zaman yırtılır, Kızlık zarı ilişkiden ne kadar zaman önce dikilmelidir, kızlık zarı Masturbasyon yaparken yırtılabilirmi, Kızlık Zarı nasıl bozulur, Kızlık Zarı nasıl olur, Kızlık zarı nerededir, Kızlık zarı parmak girmesinden zarar görür mü, Kızlık zarı tamir edilir mi dikilir mi, Kızlık zarını kim diker veya dikebilir, Kızlık zarının Yapısı nedir