15 Ocak 2011 Cumartesi

Ameliyathane Hemşiresi Görev Tanımı - Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Statüsü                       : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)

Ünvanı                        : Ameliyathane  Hemşiresi

Bağlı Olduğu Birim   :  İdari Olarak              à         Başhemşire
                                      İşleyiş Olarak            à    Ameliyathane Sorumlu Hekimi, Ameliyathane Sorumlu Hemş.

Bağlı Çalışanlar         : Yok

Yetkinliği:
En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak.

Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:

Sorumlulukları
Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirmek ve dolaşan ya da steril hemşirelik hizmetlerinden  sorumludur.

Görevleri

görev, yetki ve sorumlulukları
Ø               Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine gerektiğinde bilgileri vermek ve
           danışmak.
Ø               Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları tutmak.
Ø               Yeni başlayan hemşirelerin işe uyumunda ameliyathane sorumlu hemşiresine yardım etmek.
Ø               Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde
           bulunmak. Hizmet içi eğitim toplantılarına katılmak.
Ø               Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunmak.
Ø               Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılmak.
Ø               Diğer hizmet birimleri ile koordinasyon sağlamak.
Ø               Sorumlu hemşirenin olmadığı durumlarda bölümün yönetim sorumluluğunu yürütmek..
Ø               Her hasta için kullanılan malzeme ve ilaçların kullanıldığını gösteren masraf formunu doldurulup
           ameliyathane sekreterliğine teslim etmek.
Ø               Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirmek. alet ve malzeme ile ilgili hazırlık
           yapmak.
Ø               Hasta ameliyat odasına alınmadan ameliyat lambası, oda ışıkları ve elektrikli cihazların çalışıp
           çalışmadığının kontrolünü yapmak.
Ø               Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında aseptik tekniklere uymak/uyulması konusunda ekip ile işbirliği
           yapmak.
Ø               Ameliyatın özelliğine göre steril ve steril olmayan malzemeleri ameliyat öncesinde hazırlamak, steril olan
           malzemelerin sterilitesini kontrol etmek.
Ø               Steril teknikleri uygulamak, gözlemek ve uygulatmak. Şüphe duyulan kontaminasyonlarda malzemeyi
           ortamdan uzaklaştırmak.
Ø               Ameliyat öncesi ve sonrası spanç, iğne ve alet sayımını yaparak ameliyatta sayımı yapılacak malzeme
           formunu doldurmak. Görev değişimi esnasında sayımını yapmak ve teslim etmek. Aayım formunun
             saklanması için sorumlu hemşireye teslim etmek.
Ø               Ameliyat sonrası çıkan kirli cerrahi aletleri yıkatmak, listeye uygun şekilde hazırlamak. Steril edilerek
           kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak.
Ø               Mesai bitiminde devam eden ameliyatın durumuna göre nöbete gelen dolaşan hemşire ile görev değişimini
           yapar, bilgilendirir.
Ø               Hafta sonu ve gece nöbetlerinde tüm ameliyathanenin sorumluluğunu üstlenmek ve çıkabilecek
           aksaklıkların giderilmesi konusunda diğer ameliyathane çalışanlarını yönlendirmek, denetlemek, sorunlar
             konusunda sorumlu hemşire ve hemşirelik hizmetleri sorumlusuna yazılı ve sözlü bildirimde bulunmak.
Ø               Bir sonraki ameliyat günü için gerekli hazırlıkların yapılmasını (bohça, steril malzeme
             v.b) sağlamak ve denetlemek.
Ø               Bölümün araç-gereç, aletlerinin bakım ve korunmasını sağlamak. Bozuk ve fonksiyon göremeyen alet ve
           malzemeleri sorumlu hemşiresine bildirmek.
Ø               Dolaşan ve steril hemşire görevlerini yerine getirmek.
Ø               Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapmak.

Konuyla ilgili aramalar: ameliyathane hemşiresi görevi nedir , Ameliyathane Hemşiresi görev tanımı , Ameliyathane Hemşiresi görev ve yetkileri nelerdir , Ameliyathane Hemşiresi sorumlulukları

--> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Ameliyathane Hemşiresi Görev Tanımını İndir