10 Şubat 2012 Cuma

Çocuklarda Asabiyet (Sinirlilik) Durumu

Sponsorlu Bağlantılar:

Asabi Çocuklar Asabi belirtiler gösteren çocuklarda sinirlilik doğuştan gelen bir yatkınlık neticesi olabildiği gibi normal doğmuş bir çocuk çevresel faktörlerden kaynaklı da sinirli olabilir.

Asabi, telâşlı ve gereğinden fazla endişeli olan anne veya baba çocuk için kötü bir örnek teşkil ederler. Ana - babanın birbiriyle sert münakaşaları veya iyi geçinmemeleri de çocuğu asabi yapar.

Asabi süt çocuğu sebepli sebepsiz morarıncaya ve nefesi kesilinceye kadar ağlar. En ufak bir gürültü ile sıçrar, gözleri döner, yüzü kızarır veya soluk bir hal alır. Çocuğun iştahı az, kilo alması yavaş olabilir. Önemsiz hastalıklarda bile yüksek ateş nöbetleri, havale veya barsak bozuklukları görülebilir.

Bazı oyun çocukları da kolaylıkla asabileşirler. Çoouk öfke nöbetleri esnasında kendini yere atar, el ve ayakları ile tepinircesine hareketler yapar, annesini yumruklar veya bağırmak ister. Veya sesi çıkmaz, rengi solar, nefesi kesilir ve hiç sesi çıkmadan baygın bir halde yere yuvarlanır. Gözler dönmüş, vücut kaskatı kesilmiş ve yüz morarmıştır. Birkaç saniye sonra çocuğun şuuru kendiliğinden yerine gelir ve önceki kadar neşeli olabilir. Bu gibi durumların sebebi çocuğun içindeki sıkıntının bir ifadesi de olabilir.

Asabi çocuğun kuvvetli bir hayal gücü vardır ve düşüncesizce işler yapmaktan kendini alıkoyamaz. Düşüncelere dalarak tırnaklarını kemirir veya koparır. Bu çocuklarda yatağını ıslatmak, kekelemek, kusmalar, karın ve baş ağrıları sık görülür.

Çocuğunuz fazla asabi ve huysuz ise ne yapmalısınız?
Bu gibi çocuklara yapılacak muamele 148 inci bahiste yazılıdır. Asabi çocuklarda ilâcın tesiri sürekli değildir ve ilâçla tedavi yoluna gitmemek daha uygun olur. En iyisi çocuğun asabi mizacını yatıştırmak ve doğru yola sevketmek için iyi bir terbiye vermektir. Çocuğa ne sert ne de lüzumundan fazla müşfik bir muamele yapınız. Yere düşer veya bir yeri hafifçe sıyrılırsa büyük bir telâş göstermekten sakınınız. Çocuğun ilgisini başka bir şeye çekmek acısını çabucak unutturur.

Bir öfke nöbetinde çocuğa bağırmanın veya onu cezalandırmanın faydası yoktur. En iyi hareket tarzı, aldırış etmemek ve hiç bir şey olmamış gibi davranmaktır. Biraz sonra anne çocuğa tatlı bir söz söylediği veya yanağını okşadığı vakit, çocuk kendini memnun ve mutlu hissederek sinirleri yatışacaktır.

Sinirli çocuğun bol, temiz havaya ve okul zamanı açık havada harekete ihtiyacı vardır. Başka çocuklarla arkadaşlık etmek, spor jimnastik, yürüyüşler, hareketli oyunlar ve doktorun tavsiyesiyle ılık veya tuzlu banyolar ve yüksek dağ havası asabi çocuklar için gerektiğinde başvurulacak faydalı tedbirler arasındadır.