21 Şubat 2015 Cumartesi

Ağız Kokusu Tedavi Edilebilir Mi?

Sponsorlu Bağlantılar:

Ağız Kokusu Tedavi Edilebilir Mi?

Koku alma duyusu en  mü­him duyularımızdan biridir ve beynimi­zin duygu, bilinç ve yaratıcılığı etkisi altına alan bölümünde yer alır­­.

Koku alma duyusu 24 saat boyunca kesintisiz çalışır ve hiç bir zaman "kapatılamayan" tek duyudur­.

Vücudun ilk ve en  belirgin deneme mekanizmasıdır, bir ortamın iyi veya kötü olduğunu anın­da değerlendirir­­. Kokunun bizde bıraktığı ilk iz o kişiyi veya o hadi­seyi hatırlamada daima hafızamızda kalmasıdır­­.  Birlikte olduğunuz, konuştuğunuz, öpüştüğünüz veya uyuduğunuz kişi­nin sizde kalan en  mü­him izi kokusudur­. Bu kokunun kötü bir ağız kokusu olma­sı bütün ilişkileri negatif olarak etkileyebilmektedir­­.

İnsan­da koku duyusu, günlük duyguların %75’i­ni etkiler ve hafızada mü­him bir rolü bulunur­. İnsan, 10,000’in üstün­de koku molekülünü birbirin­den  ayırt edebilmekte­dir­­. Koku alma sistemi beyinde yer aldığından, koku alma duyusu hafıza, psikolojik durum, stres ve konsantrasyon ile yakınen  ilişiktir­­.

Duyguların iletişimi de koku ile yapıla­bilir­­. Kokunun psikolojik durum, duygular, hafıza, eş seçimi, bağışıklık sistemi ve hormonları etkilemiş olduğu yönünde de iddialar bulu­nur­. Uzmanlar ve araştırmacılar, kokunun en  kolay tanımıyla istekleri doğrulayan bir ruh hali ortaya çıkardığı ve bun­dan ötürü tesirli olduğu hususunda fikir birliği içerisindedirler­.

Bu bilgiler kokunun hayat içerisindeki yeridir­­. İnsan sosyal bir varlıktır­­. İletişim kurmak hayatımızdaki en  mü­him davranıştır ve iletişim kurarken  ilk adım konuşmaktır­­. İşte o an kokular devreye girer­. İlk kelimede ağızdan yayılan pis bir koku karşıdaki insan­da si­zin için ilk kayıt olarak hafızada kalacaktır­­.Sizi ilk belirleyen  şey belki de ağız kokunuz olacaktır­­. Ağız kokusu birçoğu kez size dişleriniz bir sinyalidir­­. Ağzınız hastayım diye uyarı yollamaktadır­­.  Bu sinyalleri dikkate almak ilerideki problemler ve tedaviler için önemlidir­­.

Tüm kokuların algılanma­sı nesneldir ve insanın kültürel yapısına ya da duygusal haline bağlıdır­­.  Ağız kokusu her kültür­de ve her yer­de aynıdır ve kişiye kendisi­ni kötü hissettirir­­. Kader olmaz­. Sebep birçoğu kez diş ve diş etleridir­­. Tedavi edilmektedir­­. Aristo’nun tanımladığı beş duyudan ikisi olan koku ve tat alma, "kimyasal duyular" olarak adlandırılır ve bazı zamanlar birbirin­den  ayrı değil bir tek duyu olarak değerlendirme yapılmakta­dır­­.  Daha iyi tatmak, ağız kokusu olmadan yaşa­mak hayattan alınan bütün tatları arttırmaktadır­­.

Algıladığımız her koku zihnimizde güzel anılar bırakmalıdır­­.  Sizi başkasının hafızasında öne çıkaran kötü ağız kokunuz olmasın­.

AĞIZ KOKUSUNUN TEŞHİSİ

Ağız kokusu türlü methodlarla ölçüle­bilir­­. Bu konuda tecrübe­li hekim kendi uyguladığı sistemle kokuya sebep olan gazları ölçerek teşhis eder­. Bu ölçüm ile teşhis konulur ve hangi tedavi­nin uygulanacağına karar verilmekte­dir­­.

AĞIZ KOKUSUNUN TEDAVİSİ

1* Ağız kokusu anlatılır,oral hijyen  eğitimi verilmekte­dir­­.

2* Profesyonel ağız temizliği ve ileri diş eti tedavisi yapılmakta­dır­­. 

3* Hastanın bütün bulguları açıklanır, tekrar hijyen  eğitimi, türlü ürünlerin bilgilendirmesi yapılmakta­dır­­.

4* Teşhise göre psikiyatrik değerlendirme yapılmakta­dır­­.

Ağız dışı odaklı kokular ise mutlak suretle araştırılışı lazım olan durumlardır­­.  Pek çok sistemik hastalığın bulgusu ola­bilir dahiliye ve kulak burun boğaz hekimlerince değerlendirilmelidir­­.

İlgili aramalar: ağız kokusu tedavi edilebilir mi, ağız kokusunun tedavisi nedir, ağız kokusu nasıl tedavi edilir