13 Şubat 2015 Cuma

Laroxyl İlacı Ne İşe Yarar?

Sponsorlu Bağlantılar:

Laroxyl İlacı Ne İşe Yarar?
Laroxyl ne ilacıdır diyenler için bir yazı hazırladık­. Depresyon belirtileri­nin giderilmesinde, bilhassa endojen  depresyonun tedavisinde endikedir­­.

Laroxyl Yan Etkileri
Daha çok görülmekte olan yan tesirler tedavi­nin ilk birkaç günündeki uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, kabızlık, akomodasyon bozuklukları, taşikardi, intraoküler basınç artma­sı ve idrar tutukluğu gibi antikolinerjik etkilerdir; bunlar da zaman içerisinde genel olarak azalır ya da kaybolurlar­. Yaşlı hastalar yan tesirlere daha duyarlıdırlar ve tedaviye düşük dozda Laroxyl ile başlanmalıdır­­.  Başka yan tesirler nadirdir ve baş ağrısı, hipotansiyon, gastrointestinal bozukluklar, deri döküntüleri, tremor, cinsel fonksiyon­da farklılık ve idrar retansiyonunu kapsar­. Kan diskrazileri, hipomani, ikter, konvülsiyon ve periferik nöropati görülmekte olan izole vakalar da açıklanmıştır­­. Amitriptili­nin aşırı dozları ile ya da kişi­nin yüksek dozda uygulama­sı ile kardiyak aritmilerin ve ciddi hipotansiyonun görülüşü muhtemeldir­­. Bununla birlik­te, daha öncesin­den  kalp hastalığı bulunmakta olan hastalar­da normal dozda bile görüle­bilirler­. Mani ve paranoid hezeyanlar gibi psikoza bağlı belirtiler trisiklik antidepresan tedavisi esnasın­da şiddetlene­bilirler­.

Laroxyl'in Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Laroxyl’in hamilelikte öncelikli olarak de ilk trimester­de kullanımın­dan kaçınmak ­gerekir­­. Gebeliğin son trimesterinde verilen  trisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunum depresyonu ve ajitasyon gibi yan tesirlere neden  olurlar­. Amitriptilin anne sütüne geçebilmektedir­­. Bun­dan dolayı emzirme esnasın­da Laroxyl kullanılmama­sı gerekir­­. Beklenmeyen  bir etki görürseniz derhal doktorunuz ile bu durumu görüşün­.

Genç, yaşlı ya da halsiz hastalar­da ve kronik böbrek ya da karaciğer hastalığı olan­lar da dozların değiştirilişi gerekebilmekte­dir­­. Prostatik hipertrofi, üriner retansiyon, hipertiroidizm ya da kan diskrazisi hikayesi olan hastalara Laroxyl verilirken  dikkatli olunmalıdır­­.  Trisiklik antidepresan alan hastalar düzenli izlem altın­da tutulmalı, serebral ve kardiyak iş­lev üstündeki tesirlerine özel bir dikkat gösterilmelidir­­. Laroxyl’in hamilelikte öncelikli olarak de ilk trimester­de kullanımın­dan kaçınmak ­gerekir­­. Gebeliğin son trimesterinde verilen  trisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunum depresyonu ve ajitasyon gibi yan tesirlere neden  olurlar­. Amitriptilin anne sütüne geçebilmektedir­­. Bu nedenle, emzirme esnasın­da Laroxyl’den  kaçınmak ­gerekir­­. Epilepsi hikayesi ya da geçirilmiş yeni konvülsiyon hikayesi olan hastalara Laroxyl verilmemelidir­­. Laroxyl, nöroleptikler, trankilizanlar, hipnotikler, analjezikler ve anestezikler gibi santral tesirli ilaçlarla beraber verilirse sedatif etki­yi arta­bilir­­. Bu tür bütün ilaçlar gibi Laroxyl’in de, uygulama, doz ve kişisel hassasi­yet gibi faktörlere türlü dereceler­de bağımlı olarak, hastanın beceri gerektirmiş olan işlerdeki (makine kullanma, araç kullanımı vb) performansını değiştirebileceği, hastalara söylenmelidir­­. Hastalara ayrıca, alkolün herhangi bir deformitesi (bozukluğu) artırabileceği ve bu sebepten  ötürü tedavi esnasın­da kullanılmama­sı gerektiği de söylenmelidir­­. Trisiklik antidepresan tedavisi esnasın­da verilen  anestezi aritmi ve hipotansiyon riski­ni artıra­bilir­­. Eğer anestezi gerekliyse, anesteziste hastanın Laroxyl ile tedavi görmekte olduğu söylenmelidir­­. Amitriptilin guanetidin, betanidin ya da debrizokin (Declinax) gibi adrenerjik nöron blokerleri­nin ve büyük olasılıkla klonidi­nin antihipertansif tesirleri­ni azalta­bilir­­. Laroxyl tedavisi esnasın­da bütün antihipertansif tedavi­nin gözden  geçirilişi önerilmektedir­­. Tiroid ilaçları ya da antikolinerjik ilaçlar alan hastalar yakınen  izlenmelidir­­. Laroxyl adrenalin, efedrin, izoprenalin, noradrenalin, fenilefrin ve fenilpropanolamin gibi sempatomimetik ajanlarla beraber verilmemelidir­­. Barbitüratlar, amitriptili­nin antidepresan etkisi­ni azalta­bilir, metilfenidat ise artıra­bilir­­. Depresyondaki hastalar­da intihar ihtimali bulunmuş olduğu akılda tutulmalıdır ve bilhassa tedavi­nin erken  zamanların­da hastalar dikkatle gözlenmelidirler­. Amitriptilin ani olarak kesildiğinde yoksunluk semptomları­nın ortaya çıktığı bili­nir­­. Bu nedenle, uzun sü­ren  kullanımdan sonra, bilhassa Laroxyl, aşırı dozda verilmişse yavaşça azaltarak kesilmelidir­­. Duyarlı kişiler­de aşırı hassasi­yet reaksiyonları gelişebilir­­.