25 Şubat 2015 Çarşamba

Romatizmanın Tedavisi Var Mı?

Sponsorlu Bağlantılar:

Romatizmanın Tedavisi Var Mı?

Yazdan kalma günlerin ansı­zın başlayan soğuklarla sona ermesiyle yalnız­ca ruhumuzu değil; bedenimizi de zorlayan hastalıklar yavaşça bizleri ziyaret etmeye başladı­. Bunlar­dan bir tane­si de romatizma.

Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü Başkanı Prof­. Dr­. Mehmet Soy ile Dünya Artrit Gününde kışın alevlenen  romatizmal hastalıklar hususun­da doğru bilinen  yanlışları konuştuk.

Romatizma hastalıkları­nın toplumda çok sık görülmekte olan hastalıklar olduğunu dile getiren  Prof­. Dr­. Soy; "Romatizmal hastalıklarla savaşan kişiler günlük yaşamları­nın etkilenmesi, yaşam kaliteleri­nin düşme­si ve ülkemizde kafi sayıda romatoloji uzmanı olmayışı gibi sebep­lerle ne yazık ki genel­de kulaktan dolma bilgilere başvuruyorlar­. Bu da beraberinde doğru bilinen  yanlışları getirmekte­dir­­." açıklamasın­da bulundu­.

Yanlış: Romatizma yalnız­ca eklemleri tutan bir rahatsızlıktır­­.

Doğru: Romatizmaların bazısı yalnız­ca eklemleri tutsa da mü­him bazısı eklemler hari­cinde deri, mukozalar, göz, kan elemanları, akciğer, böbrekleröncelikli olmak üzere birçok doku ve organı etkileyebilir­­. Hat­ta bazı zamanlar eklem hari­cinde bir yakınma da (tekrarlayan aftlar: Behçet hastalığı, gözde Üveitler: Ankilozan Spondilit ve Sarkoidoz, Ateş: SLE, Ailesel Akdeniz Ateşi) romatizma belirtisi ola­bilir­­.

Yanlış: Romatizma yalnız­ca yaşlılar­da görülmekte olan bir hastalıktır, gençler­de olmaz­.

Doğru: Halk arasın­da kireçlenme olarak bilinmekte olan Osteoartrit genel­de yaşlılar­da görülmekle beraber başka birçok romatizma türü genç ve orta yaşlı hastalar­da ortaya çıkmakta­dır­­.  Sistemik Lupus Eritematozus, Behçet Hastalığı, Ailesel Akdeniz Ateşi, Ankilozan Spondilit gibi hastalıklar ülkemizde ve bilhassa genç yaş grubun­da çok sık görülmekte­dir­­.

Yanlış: Romatizma yalnız­ca kadınların hastalığıdır­­.  Doğru: Romatizmal hastalıkların çoğunun kadınlar­da daha sık görüldüğü doğrudur­. Lakin birçok romatizmal hastalık erkekleri de en  az kadınlar kadar etkilemektedir­­. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Antifosfolipid Sendromu, Sjögren  Sendromu ön plan­da kadınlar­da sık görülürken  bir­takım vaskülit türleri erkekleri daha fazla etkilemektedir­­. Bununla birlik­te erkekler­de Behçet Hastalığı ve Ankilozan Spondilit grubu bir­takım hastalıklar daha ağır seyreder­.

Yanlış: Romatizmalar yalnız­ca soğukta ortaya çıkmakta­dır­­. 

Doğru: Osteoartrit gibi bir­takım romatizmaların soğuk ve yağışlı havalar­da hastayı daha fazla huzur­suz ettikleri doğrudur­. Muhtemelen  dış ortamdaki basınç değişiklikleri­nin ekleme yansıma­sı nedeniy­le daha fazla yakınma olmakta­dır­­.  Öte yan­dan güneş bir­takım hastalıklara iyi gelse de, Sistemik Lupus Eritematozus gibi romatizmaları alevlendirebilir­­. Yani romatizmalar yalnız­ca soğukta veya kışın ortaya çıkmaz, her mevsimde meydana gele­bilir­­.

Yanlış: Romatizmaların tedavisi bulun­maz­.

Doğru: Eskiden  romatizma hastası olanların tedavisi kısıtlıydi­. Gerek romatizmal hastalıklar uzmanı sayısı­nın yetersizliği gerekse de tedavi imkânları­nın sınırlı olma­sı nedeniy­le birçok romatizmal hastalık yeteri ka­dar tedavi edilemiyordu­. Günümüzde birçok romatizmal hastalık amaç­lı modern tedavi yöntemleri geliştirilmiştir­­. Bilhassa romatoid artrit, Ankilozan Spondilit gibi hastalıkların tedavisinde mü­him başarılar sağlanmıştır­­.

Yanlış: Eklem sıvısı­nın alınma­sı zararlıdır.

Doğru: Eklem sıvısı esasın­da eklemler içinde az miktarlar­da mevcut olan ve eklemlerin rahat hareket etmesine imkan veren  kaygan bir sıvıdır­­.  Lakin iltihabi veya travmatik birçok neden­den  dolayı eklem sıvısın­da art­ma ola­bilir­­. Bu haller­de sıvı­nın mikroskopta incelenmesi, kültürünün yapılışı gibi tanısal amaçlarla ya da fazla sıvıyı ala­rak eklemi rahatlatmak amacıyla alınma­sı gerekebilmekte­dir­­. Bu haller­de uygun şekil­de yapıldığında, sıvı alınması­nın ekleme herhangi bir zararı gibi bir durum mevzu­bahis olmayıp tam tersi fayda­sı olmakta­dır­­.

Yanlış: Kortizon kullanı­mı katiyyen  zararlıdır­­.

Doğru: Elbette her ilaçta olduğu hal­de kortizonun da gereksiz yere kullanı­mı zararlıdır­­.  Lakin bir­takım haller­de ilaçları mecbu­ren  kullanmamız gerekir­­. Hat­ta bazı zamanlar kullanılmazsa daha fazla zarar görmemiz olanaklıdır­­.  Kortizon da böyle bir grup ilaçtır­­. Gereksiz yere kullanılırsa zarar verebilir fakat gerekli olduğu haller­de da kullanılmazsa, hasta zarar görebileceğin­den  mecbu­ren  hastalarımıza kafi doz ve miktarlar­da reçete edi­lir­­. Kortizon iltihaplı romatizmaların tedavisinde genel­de başvurulan ana ilaçlar­dan bir tanesidir­­. Bu hastalıkların birçoğunun bilhassa alevlenme zamanların­da kullanılır­­. Doktorun önerdiği şekil­de kullanı­mı ile zararları asgari­ye iner­. Başka şekil­de önerilmedi ise sabahları tek dozda alınma­sı önerilmektedir­­. Bununla birlik­te olanaklı olan en  düşük dozda ve sürede kullanılmadır­­.  Bun­dan dolayı bilhassa aşırı dozda kortizon kullanma­sı lazım olan hastaların sıklık­la doktoruyla görüşme­si gerekir­­. Aynı şekil­de vücuttan kalsiyum ve D vitami­ni dengesi­ni bozabileceğin­den  kalsiyumdan zengin beslenilmesi, D vitami­ni desteği alınmasın­da yarar bulunur­. Tuzdan, yağdan ve karbonhidrattan kısıtlı, protein­den  zengin besinler alınmalıdır­­.  Bununla birlik­te, potasyumdan zengin olan patates, muz, narenciye türleri gibi meyve ve seb­zelerin tüketimi yararlı olmakta­dır­­.

Yanlış: Bitkisel ilaçlar zararsız olup romatizmaya daha iyi gelirler­.

Doğru: Çeşitli bitkisel ilaçlar, türlü madenlerden  yapılmış olan bilezikler ve daha birçok alternatif tıp ürünü halk arasın­da çok sık kullanılıyor­. Lakin bilimsel olarak bunların hiçbirisi­nin işe yaradığına dair kanıt bulun­maz­. Üstelik almakta olduğunuz başka ilaçlarla etkileşip zarar da vere­bilirler­. Hekiminize danışmadan, bu çe­şit ilaçları kullanmak doğru olmaz­.

İlgili aramalar: romatizmanın tedavisi var mı, romatizmanın tedavisi nedir, romatizma nasıl tedavi edilir