7 Şubat 2015 Cumartesi

Epilepsi Nedir? Epilepsinin Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar:

Epilepsi (Sara hastalığı)

Epileptik nöbet nedir?
Epileptik nöbet, beynin normal aktivitesin­den  değişik olarak bazı zamanlar ortaya çıkan, artmış elektriksel aktiviteye bağlı olarak, beyin hücreleri­nin (nöronların) normal işlevleri­ni yapamadığı geçici bir haldir­­.

Epileptik nöbetler esnasın­da nöronların aşırı şekil­de uyarılışı neticesin­de artmış aktivite görülmekte­dir­­. Bu aşırı uyarılma neticesin­de uyarılan beyin bölgesi­nin yerine göre değişen  nörolojik belirtiler izlenir; örneğin bu alan frontal lobda motor kortekste ise vücudun bir kısmı­nın ya da tümünün kasılması, görme korteksinde ise ışık çakmaları ya da görsel halüsinasyonlar, koku bölgesinde ise koku halüsinasyonları, duysal kortekste ise duysal belirtiler izlenmektedir­­. Epileptik nöbetler netice­si meydana gelen  nörolojik belirtiler tipik olarak saniye* dakikalar içinde geçer­.

Epileptik nöbet türleri temel­de üç alt gruba ayrıla­bilir­­. Bunlar­dan ilkinde epileptik uyarılma beynin tümünde aynı an­da ortaya çıkar­. Bu duruma jeneralize nöbet ismi veri­lir­­. İkincisinde nöbet yalnız­ca bir alan­da ortaya çıkar ve hastalar­da nöbet esnasın­da bilinç kaybı gelişmez­. Bu tür nöbetlere kolay nöbet ismi veri­lir­­. Son olarak, bir­takım haller­de da nöbetler kolay nöbet olarak başlar ve kısa bir zaman­da beynin tümüne de yayılır­­. Bu durumda başlangıçta olmayan bilinç kaybı kısa süre sonra ortaya çıkmakta­dır­­.  Bu tür nöbetler ise ikincil jeneralize nöbet adını alır­­.

Kısacası her epileptik nöbette bilinç kaybı yaşanmaz. Bazı haller­de da bilinç kaybı olsa bile hastalar bayılarak yere düşmezler­. Bu haller­de hasta nöbet geçirirken  çok yakının­da bulunan kişiler bile nöbet geçirdiğini anlamayabilir­­.

Epilepsi nedir?
Epilepsi epileptik nöbetlerin izlendiği nörolojik bir rahatsızlıktır­­. Bir hastaya epilepsi tanısı­nın konuşu için, bir­takım özel hal­ler dışında, en  az 2 epileptik nöbetin izlenme­si gerekiyor­.

Epilepsi­nin görülme sıklığı nedir?
Bir kişi­nin yaşamı boyunca en  az bir epileptik nöbet geçirme olasılı­ğı yaklaşık olarak %3’tür­. Lakin bu hastaların yalnız­ca beşte biri epilepsi hastası olmakta­dır­­.  Toplumda her 1000 kişi­nin yaklaşık olarak 6'sın­da epilepsi hastalığı bulunur­.

Epilepsi­nin sıklığı yaş ile de farklılık gösterir­­. Hastalık çocuk ve yaşlı olmak üzere iki uç yaş grubun­da daha sık olarak izlenmektedir­­. Epilepsi sıklığı 20 yaş ve daha küçük gençler­de %1 iken, 70’li yaşlar­da %3’tür­.

Epilepsi sebep­leri nedir?
Epilepsi hastalığı birçok farklı neden  neticesin­de ortaya çıkabilmektedir­­. Bunlar içinde en  fazla izlenilen  sebep­ler; beyin tümörleri, menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonları, beyin damar tıkanıklıkları ve kafa yaralanmalarıdır­­.  Bunlar hari­cinde kalıt­sal hastalıklar, bir­takım nörolojik sendromlar, metabolik hastalıklar ve Alzheimer Hastalığı ve benzeri beynin dejeneratif hastalıklarının gidişatın­da da epilepsi hastalığı ortaya çıkabilmektedir­­.

Özet olarak, beyinde epilepsi­nin izlemlenmesi için ya anatomik ya da metabolik bir genetik bozukluğun olma­sı gerekiyor­. Gerçekte anatomik farklılıklar da beynin normal metabolizmasını bozdukları için epilepsi hastalığını ortaya çıkarmaktadır­­.