8 Şubat 2015 Pazar

Tiroid Hamileliği Engelliyor Mu?

Sponsorlu Bağlantılar:

Tiroid Hamileliği Engelliyor Mu?

Tiroid bezi­nin fonksiyonel hastalıklarından hipertiroidi (tiroid bezi­nin aşırı çalışma­sı) ve hipotiroidi (tiroid bezi­nin az çalışma­sı) olarak ikiye ayrılıyor­. Tiroid bezi­nin yapısal kusurları da bulunmakta­.

Eğer tiroid bezi­nin boyutları artmışsa bu duruma guatr deniliyor­. Tiroid bezi­nin yapısı bozulmadan genel olarak hacmi atmış ise düffüz guatr, nodüller oluşturarak yapısı değişmiş ise nodüler guatr olarak isimlendiriliyor­.

Tiroid bezi­nin az çalışma­sı kadı­nın hamile kalmasını zorlaştırırken, çok çalışma­sı da erken  doğum ve düşüklere neden  olmakta­dır­­.  Acıbadem Sağlık Grubu, International Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç­. Dr­. Ender Arıkan, bezin az çalışma­sı halinde ilk üç ayda problemin üstesinden gelinmesi gerektiği­ni söyledi­.

Bebekte Zeka ve Gelişme Sorunlarına Neden Olmaktadır

Kadınlar­da tiroid bezi­nin az çalışması, hamile kalamamanın hari­cinde mü­him sorunlara neden  olmakta­dır­­.  Eğer kadın hamile kalmasına rağmen, tiroid bezi­nin az çalıştığını bilmiyorsa ve sorun ilk üç ayda giderilmemişse, bebekte zeka ve gelişim problemleri ortaya çıkar­.

İlk üç ayda bebeğin tiroid bezleri gelişmediği için anne karnın­da büyümesine imkan veren  ve annesin­den  alacağını tiroit hormonlarına gereksinim duyuyor­. Buna rağmen  bebeğe ihtiyacın­dan daha az tiroit hormonu geçebiliyor­.

Anne tiroid bezi­nin az çalışmadığını bilmeyince de bebekte sorunlar ortaya çıkabiliyor­. Bu nedenle, bebek yapmayı düşünen  kadınlara mutlak suretle tiroid bezi­nin durumunu gösteren  testler yapılmasını öneren  Doç­. Dr­. Ender Arıkan, "Durumun öncesin­den  bilinme­si ted­bir alınmasına imkan vermekte­dir­­. Üç aydan sonra bunu öğrendiğimizde bebek için geç kalmış ola­biliriz" dedi­.

Tiroid Çok Çalışınca Erken  Doğum ve Düşük Oluyor

Tiroid bezi­nin çok çalışma­sı (Hipertiroidi) halinde kadı­nın hamile kalmasın­da problem çıkmıyor­. Fakat erken  doğum ve düşükler görülmekte­. Burada sorun iyot eksikliğin­den  ve oto immün tiroid hastalıkların­dan (tiroid işlev­leri­ni bozmamış ama bozmaya aday hastalıklar) kaynaklanmakta­dır­­.

Anneler­de oto immün hastalıklar­dan bir tanesi ­ olan Haşimoto'nun olma­sı halinde hamileliğin olanaklı olduğuna değinen  Doç­. Arıkan, şunları söyledi: "Haşimotoda hafif doz tiroit hormonu verilip düşük yapma­sı sağlanıyor fakat hamileliğin sürmesinde genel manada sakınca bulun­maz­.

Eğer hasta iyot noksanlığı olan bir yer­de yaşıyorsa, iyot eksikliğinde hem annenin tiroid bezinin fonksiyonları bozuluyor, hem de bebeğin gelişiminde aksamalar olmakta­dır­­.  İleri derecede zeka geriliği olmakta­dır­­.  Günlük iyot ihtiya­cı da esasın­da 150 mikrogram ise annede 200 mikrograma kadar yükseliyor, bu açıdan destek olunma­sı gerekmekte­dir­­. Annenin mutlak suretle iyot alma­sı gerekmekte­dir­­."

Gebelikte İlaç Dozunu Doktor Ayarlamalı

Tiroid bezi­nin az ya da çok çalışması­nın hari­cinde bir de, nodüler guatr sorunu bulunmakta­. Bu nodüller hamilelikte kalabiliyor, hamile kalınmasın­da da bir sakınca yok­tur­.

Biraz büyüse de tedavi gerekmeyebiliyor­. Lakin kişide tiroid kanseri var ­ise ve hamilelikte anlaşıldıysa, ameliyat hamilelik sonuna kadar bekletiliyor­.

Doğum sonrası anne ameliyat ola­bilir­­. Gebelikte tiroid bezi­nin çok çalışma­sı halinde üç üyda bir bulantı ve kusmalar meydana geliyor­. Kandaki TSH değeri düşüyor, T3 ve T4 hormonları­nın oranı yükseliyor­. Bu durumda hastaya ilaç verilişi gerekmekte­dir­­. Eğer sorun hamileliğin ilk 3 ayın­da düzelmez ise, ikinci 3 aylık süreçte ameliyat olabiliyorlar­.

Doğum sonrası problemin artacağına değinen  Doç­. Arıkan, "Gebelikte bağışıklık sistemi baskılanır­­. Doğumla beraber bu baskı ortadan kalkınca, doğum olur olmaz bağışıklık sistemi­nin cevabı başlamaktadır­­.  Gebelik ve hamilelik sonrasındaki ilaç dozları bu sebepten  ötürü mü­him bir konu­.

Bu dozları doktor gözetiminde ayarla­mak gerekiyor" diyor­. Doğum olunca ilaca gereksinim azalıyor, ama bu dozlar­da devam edilirse gereksiz ilaç kullanımına bağlı bir şekil­de tiroid bezi çok çalışıyor­. Bun­dan dolayı dozların doktor tarafı ile gelişmelere göre ayarlanma­sı yaşam­sal ehemmiyet taşıyor­.