24 Eylül 2014 Çarşamba

Hamilelikte Sabah Bulantısının Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar:

Hamilelikte Sabah Bulantısının Nedenleri

Gebelikte sabah bulantılarına neden  olan şey nedir? Bu sorunun yanıtı kesin olarak bilinmemektedir fakat bu konu hakkın­da fazlaca sayıda arsayım bulunmaktadır­­. Bulantı ve kusma merkezleri­nin beyinde olduğu bili­nir­­. Beyinde bulunan bu merkezin gebelik çağın­da aşırı uyarıldığına ilişki fazlaca sayıda fiziksel neden  ortaya atılmıştır­­. Gebeliğin ilk üç ayı içerisinde kan­da gebelik hormonu olan hCG'nin yüksek düzeyde bulunması, rahim kasları­nın hızlı biçimde gerilmesi, sindirim sistemindeki kas dokusunun gevşemesi, midede aşırı asit salgılanması ve kokulara karşı hassasi­yet artışı ortaya atılan tahmi­ni sebeplerin bir kısmıdır­.

Gebelerin tümünde sabah bulantıları görülmemektedir, görülenlerde ise aynı şiddette olmaz­. Kimi bu sorunu gelip geçici, hafif bir bulantı biçimin­de yaşarken, kimleri bir gün ­içinde defalarca kusa­bilirler­. Olasılıkla kişile rarası bu farklılığa neden  olan birçok etken  vardır : Hormon düzeyleri­. Hormonların kan­da çok yükselme­si (örneğin çoğul gebeliklerde) sabah bulantısı ve kusmalarını arttıra­bilirken, düşük düzeyde seyretme­si azaltıla­bilir­­. Beyinde bulunan bulantı ve kusma merkezi­nin hormonlara ve hamilelikteki başka tetikleyici etmenlere vermiş olduğu yanıt­. Bu yanıt kadı­nın sabah bulantı ve kusmalarını yaşayıp yaşamayacağını veya ne ölçüde yaşayacağını belirleyecektir­­. Beyinde bulunan bulantı ve kusma merkezi çok duyarlı ola bir kadın (örneğin deniz tutan kadınlar) gebelik çağın­da olasılıkla sabah bulantı ve kusmalarını daha şiddetli yaşayacaklardır­­. Stres düzeyleri­. Her türlü stresin mide yakınmalarına neden  olabileceği bili­nir­­. Bu nedenle, stresin gebelerde sindirim sistemi ile alakalı belirtileri ortaya çıkarma­sı veya şiddeti­ni attırma­sı şaşırtıcı olmamalıdır­­. Yorgunluk­. Bedensel veya beyinsel yorgunluk da bu sorunu yaşama riski­ni artırmaktadır ( Ayrıca şiddetli sabah bulantı ve kusmaları da yorgunluğu artıra­bilir)­.

İlk gebeliği­ni yaşayan kadınlar­da sabah bulantı ve kusmaları­nın daha sık olarak görülme­si ve daha şiddetli biçimde seyretme­si bu sorunun hem fiziksel hem de psikolojik boyutları olduğu savını destekler niteliktedir­­. Bedensel olarak; ilk gebeliği­ni yaşayan kadınların bedeni, hormonların ve gebelik süreci­nin ortaya çıkardığı başka değişiklikle, daha önce gebelik tecrübe­si yaşamış bir kadı­nın bedenine oranla daha duyarlı olacaktır­­. Psikolojik olarak ise; ilk gebeliği­ni yaşayan kadınlar­da midelerine vurabilecek sıkıntı ve korkular daha fazladır, öte yan­dan dikkate alınma­sı lazım olan başka bir etken  de çocuğu olan gebelerin mideleriyle veya bulantılarıyla uğraşmayacak kadar meşgul oldukları gerçeğidir­­.

Nedeni n'olursa olsun, sabah bulantıları bunu yaşayan gebeler için çok rahatsızlık verici bir durumdur ve bu çağ boyunca eşinin, ailesi­nin veya doktorunun yakın yardımına ihtiya­cı vardır­­. Ne yazık ki sabah bulantıları­nın tedavisi hususun­da uzmanlar, bu sorunun nedenine yönelik ortaya koyabildiğinden  daha azını ortaya koyabilmektedirler­.