24 Eylül 2014 Çarşamba

Osteoporoz Ne Demek?

Sponsorlu Bağlantılar:

Osteoporoz Ne Demek?

Halk arasın­da "kemik erimesi" olarak da bilinen  bu hastalık, insan ömrünün uzamasıyla kendi­ni hissettirmiştir­­. Günümüzde A­.B­.D her sene yalnızca bu hastalık nedeniyle meydana gelen  kemik kırıkları­nın tedavisi amacı ile yaklaşık 12 milyar dolar harcar­. Hastalıktan bahsetme den  evvel biraz kemiklerimiz hakkın­da bilgi vere­lim­. Kemiklerimiz vücudumuzu dışarıdaki tehlikelerden  koruyan (beyin, kalp), hareket edebilmemiz amacı ­ile eklemler oluşturan, bir­takım mineralleri depo eden, kemik iliği denilen  ve kanım ı­zın şekilli elemanları­nın da yapıldığı dokuları içinde barındıran çok özel yapılardır ­. Esasın­da kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin meydana getir­diği kristallerden  yapılmışlardır­­. Kemiklerde, kemik yapan ve kemik yıkan iki tür hücre bulunmaktadır­. Hayatın başların­dan 20-25 yaşlarına dek kemik yapan hücrelerin üstün oluşu sürer­. 40-45 yaşlarına dek bir yapım yıkım dengesi görülse bile bu yaşlar­dan başlayarak yıkım artmaktadır­. İşte bu yıkımın artma­sı kemiğin taşımış olduğu mineral miktarını azaltır­­. Bu azalış kırıklara sebep olacak kadar vahim seviyelerde ola­bilir­­. Kemiklerin taşıdıkları mineral içeriği­nin ciddi olarak azaldığı durumlar­da OSTEOPOROZ'dan bahsetmek olanaklıdır­­.

Düşük kemik parçası ve kemiğin mikromimari yapısı­nın bozulma­sı sonucu kemik kırılganlığı ve kırılganlığa yatkınlıkta artışla karakterize, en  fazla görülen  metabolik kemik hastalığıdır­­.

Son zamanlar­da oldukça mü­him hale gelmiştir­­. Bunun en  mü­him sebepleri teknoloji­nin bizlere sağladığı imkanlarla daha basit ve sedanter yaşam sürerken  ortalama olarak insan ömrünün de uzamasıdır­­. Genel­de orta ve ileri yaş, postmenapozal kadın hastalığı olan osteoporozla her geçen  sene daha çok insan yüz yüze gelir­­.