30 Eylül 2014 Salı

Böbrek Nakli Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek nakli­ni canlı ya da ölmüş birisin­den  alınmış organın böbrek yetmezliği olan bir hastaya nakledilme­si olarak tanımlayabiliriz­.

Bu ameliyat sonrasın­da hasta bir­takım ilaçlar kullanır ve bunun dışın­da bütünüy­le olağan hayatına geri döner­. Yani eskisi gibi çalışa­bilir­­. Kadınlar isterse çocuk sahibi ola­bilir, onlar artık normal sağlıklı bir insandırlar­. Ama az önce vurguladığım ve her seferinde de vurgulayacağım üzere en  önemlisi hastaların yaşam süresi uzar­.

Böbrek Nakli­ni Diyalize göre daha iyi kılan bir başka neden  ekonomik boyuttur­.

Özel­de böbrek genel­de organ nakledilme­si bireysel bir hastalıkla sınırlı kalmıyor­. Bunun devlete de bir maliyeti var­. bir diyaliz hastası­nın devlete maliyeti yıllık 50 bin TLdir­­.

Bu böbrek nakledilme­si gibi bir durum söz konusu olunca ilk sene için 30 bin TL, Ama on­dan sonraki yıllar­da da bu rakam 12 bin TL'ye düşüyor­. Bakanlığın yaptığı çalışmalara göre aradaki fark nedeniyle yıllık kayıp bir milyar doları aşıyor­. Buna hastaların çalışmama­sı ve üretememesin­den  kaynaklanan iş gücü kaybı dahil değildir­. Tabii bu aynı zaman­da sorunun ne kadar büyük bir ekonomik pasta yarattığı­nın göstergesidir­­. Mesela bir­takım diyaliz merkezlerinin, hastaları böbrek nakline ikna etmediği, ha t­ta nakil olup ne yapacaksın, ailen­den  biri­ni yarım mı bırakacaksın, böbrek atıp gidecek, yazık değil mi gibi sözler söylediği iddia edilir­­.

Bu tür şikayetler basına yansıdığı gibi bizlere de hastalar vasıtasıyla geliyor­. Nitekim geçenlerde bir çocuk geldi, tam on bir yıldır diyalize giriyormuş­. Neden  nakil olmadın, ailen­den  verici mi yoktu diye sorduğumuzda, Hayır yanıtını aldık­. Bunun üzerine Acaba kan grubu uymuyordu ve kan grubu uyumsuz nakillerden  haberdar mı değildi diye düşündük ama biraz daha konuşunca anladık ki sorun bu değilmiş­. Çocuğa ve ailesine periton diyalizle böbrek nakli­nin aynı şey olduğu, aynı kaliteyi sunduğu söylenmiş­. Ne yazık ki böyle bir tabloyla karşı karşıyayız Bu tür olayları öyle tek tük falan yaşamıyoruz­. Bun­dan ötürü bu tür sözleri yalnızca bilgisizlik ile değerlendirmek de bu kadar büyük bir ekonomik pastadan pay alanların sistemin bozulmasını istemedikleri­ni görmemek saflık olur­. Oysa nakil olan bir hasta hayata katılır­­. Bakın siz çalışan, üreten  bir bireysiniz, artık hasta değilsiniz­.