28 Eylül 2014 Pazar

Megalomani Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

MEGALOMANİ

Megalomani, öncelikli nitelikleri zenginlik, güç veya her şeye gücü yetme olan, kuruntudan ibaret fanteziler içeren  psiko-patolojik bir haldir­­. “Megalomanin öncelikli özelliği şişirilmiş bir özsaygı, bireyleri güç ve inançlarını olduğun­dan büyük görmektir­­.” Tarihte, bu eski isim ilk olarak 1968 yılında, Heinz Kohut tarafın­dan narsistik kişilik deformitesi (bozukluğu) için kullanıldı ve o günlerde bunun klinik olmayan dengiydi­. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’n­da (DSM) veya Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’n­da (ICD) megalomaniden  bahsedilmemektedir­. Megalomani kelime­si Yunanca büyük manasın­da olan “megalo” ve delilik, aşırılık manasına gelen “mania”, sözcüklerin­den  türemiştir­­.

Bertrand Russell’dan şu aktarma, megalomani hakkındaki yorumunu verir: “Megalomanyak narsistten, alımlı olmak yerine güçlü olmayı isteme­si ve sevilmekten  çok kendisin­den  korkulmasını isteme­si bakımın­dan farklılık gösterir­­. Bu özellik birçok akıl hastasın­da ve tarihteki büyük insanların çoğun­da vardır­­.”

Uzm. Dr. Gökçe KÜÇÜKYAZICI