26 Eylül 2014 Cuma

Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri

Sponsorlu Bağlantılar:

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

Önceleri en  fazla rastlanılan kadın cinsel sistem kanseriy­ken, smear testi ile kanser öncesi hücrelerin saptanabilme­si ya da kanserin tanısı­nın öncesinden  konulabilme­si neticesin­de şu an­da kadın cinsel kanserleri arasın­da üçüncü sıklıkta rastlanmaktadır­­. Rahim ağzın­da kanser öncesi farklılıklar gösteren  hücreler, 5-10 sene gibi uzun bir müddet sonra kansere dönüşmektedirler­. Bu da smear testi­nin önemi­ni ortaya çıkarmaktadır­­. Smear testi uygulama­sı neticesin­de rahim ağzı kanserine bağlı ölümler %40 azalış göstermiştir­­.

Serviks Kanseri Risk Grupları:

1­. Erken  yaşta cinsel münasebet
2­. Birden  fazla kişiyle cinsel münasebet ya da eşi­nin birden  fazla kadınla ilişkisi­nin olma­sı
3­. Sigara tüketimi
4­. Bağışıklık sistemi bozuklukları­. Bu gruplar da mevcut olan kadınlar­da rahim ağzı kanseri daha sık görülür­.

Tavsiye: Rahim ağzı kanseri sıklığı­nın azaltılma­sı ya da erken  tanı açısın­dan en  mü­him test smear testidir­­. Rahim ağzı kanseri olan hastaların %50'si hiç smear testi yaptırmamış kadınlar­da görülüyor­. Smear testi­nin yıl içerisinde bir defa yapılma­sı öneriliyor­. Üç sene boyunca yapılmış olan üç test normal ise ve kadın­da bir risk faktörü yok ise sonra daha az sıklıkta yapıla­bilir­­. Yukarıda sözettiğimiz risk faktörleri olan kadınlar­da daha sık test yapıla­bilir­­.