26 Eylül 2014 Cuma

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Sponsorlu Bağlantılar:

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA

Bütün dünyada yaygın rastlanılan idrar kaçır­ma sorunu, yurdumuzda da birçok kadı­nın çözüm arayışına girdiği bir konu olmaya devam etmektedir­. Her geçtiğimiz sene tıp biliminde yeni yöntemlerin hayata geçirilmeye başlaması, bu konu hakkın­da sorunlu olan kadınların da yüzünü güldürmektedir­.

Kadınlar­da özellikle gündüz ve uyanık olduğun­da istem dışın­da idrar kaçır­ma bu başlık altın­da değerlendirilmektedir­­. Tanımda idrar kaçırmanın miktarı yoktur; çünkü hijyenik ped kullanma mecburiyetinde olmasına karşın şikayet etmeyen  kadınların yanında, damlama biçimin­de ve seyrek idrar kaçırmalarını bile büyük bir sorun olarak gören  kadınlar da vardır­­. İdrar kaçırmanın hastalık olması, kadı­nın sosyal durumuyla sıkı ilişki içerisindedir­­. Kırsal kesimlerde sorun daha çok yaşlanmadan kaynaklı doğal bir problem gibi görülerek doktora gidilmezken, şehirlerde ve özellikle çalışmakta olan kadınlar­da idrar kaçır­ma ağır depresyon, yalnızlık hissi ve sosyal ilişkilerde azalma­ya (idrar kokusu, ıslaklık hissi) neden  olarak daha erken  dönemlerde tedavi amacıyla doktora gitme­ye neden  olmaktadır­­.

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma, 30 yaşın üzerinde ki her 4 kadın­dan bir tanesinde görülebilen  oldukça yaygın ve ciddi bir sorundur­. Bilhassa menopoz sonrası süreçte ve fazla doğum yapmış kadınlarda, bazı zamanlar hiç doğum yapmamış genç kızlar­da bile görülebilmekte olan idrar kaçır­ma rahatsızlığına tıpta "inkontinans" denmektedir­­. Yapılan araştırmalar­da kadınların % 25'i hayatları­nın herhangi bir çağın­da idrar kaçır­ma sorunu ile yüz yüze kalmaktadırlar­. Kadınların ömürleri­nin uzamasıyla problem giderek büyümektedir­­.

İdrar kaçırma; hapşırmak, öksürmek ya da gülmek gibi karın içi basıncın artmış olduğu durumlar­da ortaya çıkabileceği gibi daha az çabay­la da ortaya çıka­bilir­­.

İdrar kaçır­ma rahatsızlığı­nın en  kötü yanı ise "başım ağrıyor" der gibi rahat konuşulamamasıdır­­. İdrar kaçır­ma çoğu zaman saklanan, utanılan ya da yaşlanma ile doğal olarak meydana gelen  bir durum olarak algılanmaktadır.

Toplumdaki yaygın oluşuna paralel bir şekil­de , arkadaş toplantıları gibi sosyal ortamlar­da kişiler arasında bulunan sohbetler sırasın­da kulak misafiri olunan yanlış bilgiler (örneğin: doğum ve öncelikle de birden  fazla doğum yapan kadınlarda, doğal olarak bir miktar idrar kaçır­ma şikayeti olur! gibi) hastaların bu durumu doğal kabul etmesiyle sonuçlanmaktadır­­. Ancak kısa bir müddet sonra bu kişilerde, idrar kokusu ve bu şikayete bağlı rahat hareket edebilme özgürlüğünün kısıtlanma­sı nedeniyle sosyal hayat kısıtlanmaktadır­­. Ha t­ta hastalar, insan içerisi­ne çıkamayacak hale gelebilmekte ya da bilinçaltı etkilerle istemli olarak toplumdan kendileri­ni soyutlarlar­.