26 Ağustos 2010 Perşembe

İmha Tutanağı Örneği

Sponsorlu Bağlantılar:

İMHA TUTANAĞI                     Hastanemizin kırtasiye ambarında bulunan …. adet büyük başlıklı kağıt,.… Adet İhtiyaç pusulası,…. adet küçük başlıklı kağıt,…. adet ihale komisyon karar kağıdı,…. adet onay belgesi kağıdı,…. adet satın alma komisyon kararı kağıdı, atık su şebekesinin arızalanması dolayısıyla ıslanmış olup kullanılmaz duruma gelmiştir. Ambarda bulunan kağıtların imhası gerekmektedir.

                    İş bu  imha tutanağı tarafımızdan yarinde görülerek imhası gerektiği kararı alınmış olup tanzim ve tetkik edilmiştir.


Komisyon.Başk.              Üye                       Üye  
     
         ………………..         ……………..            ....................          
        Hastane Müdürü       Hast.Müd.Yrd                Ambar Memuru