26 Ağustos 2010 Perşembe

Patoloji Uzmanı Görev ve Yetkileri

Sponsorlu Bağlantılar:

UNVANI                         :  PATOLOJİ UZMANI
ARANILAN NİTELİKLER   : Tıp fakültesi mezunu Patoloji  dalında uzmanlığını almış olması
  

PATOLOJİ UZMANI  GÖREV VE YETKİLERİ:


Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 115’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
     görevler;

1.)   Ameliyat veya otopsi ile alınan organ ve parçalarını muhafaza etmek ve gerekli preparatları hazırlamak, muayene ve tetkik neticelerini raporla ait olduğu servise bildirmek, koleksiyon ve müze yapmak, patolojik anatomi uzmanlarının görevleridir.

2.)    Laboratuvar şef uzmanları kendi laboratuvarlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik
Kullanılmasında sorumludur.

        3.) Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.