27 Ağustos 2010 Cuma

Kanser Tanılı Hastaların Farklı Branşlardaki Hastalıkları İle İlgili Tedavilerinin Faturalandırılması Hakkında Duyuru

Sponsorlu Bağlantılar:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan "Kanser Tanılı Hastaların Farklı Branşlardaki Hastalıkları İle İlgili Tedavilerinin Faturalandırılması" Hakkında Duyuru;

DUYURU

          Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü sağlık 
hizmetsunucularında daha önce onkolojik ön tanı veya tanısı konmuş hastaların hastalıklarıyla ilgisi olmayan farklı branşlara müracaatında verdikleri sağlık hizmetlerininfaturalandırılmasında sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.

          Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.1.B.2 (2)(ç) maddesinde onkolojik ön tanı veya tanı konmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemlerin 
hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacağı belirtilmiş olup,

         Sigortalının, onkolojik ön tanı veya tanı konulan hastalığı ile ilgili olmayan başkaca bir hastalığı nedeniyle sağlık
hizmet sunucusuna müracaatının anılan madde kapsamında değerlendirilmeyerek ayaktan tedavilerde ödeme (Ek-10B) kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          İlgililere önemle duyurulur.