19 Aralık 2010 Pazar

Acil Tıp Teknisyeni Görev Tanımı, ATT Görev ve Sorumlulukları

Sponsorlu Bağlantılar:

Statüsü                       : Memur - Sözleşmeli Memur (4/B)

Ünvanı                        : Acil Tıp Teknisyeni

Bağlı Olduğu Birim   : İdari Olarak               --->        Başhemşire
                                      İşleyiş Olarak            -- >      Bölüm Sorumlu Hekimi

Bağlı Çalışanlar         :

Yetkinliği: Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.

Görev ve Sorumlulukları:

Sorumlulukları
Ø       Acil Servis hizmetlerini yürütmek.
Ø       Acil servise başvuran hastanın tedavisinin başlamasından bitimine, yatış işlemi yapılıp yada başka hastaneye sevki tamamlanana kadar hastadan sorumludur.

Görevleri
Ø       Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
Ø       Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak.
Ø       Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri almak.
Ø       Bilgisayar, telsiz, telefon vb. gibi iletişim araçlarını kullanmak.
Ø       Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurmak. Bunların usulüne uygun kullanılmasını, korunmasını, bakımını takip ve kontrol etmek.
Ø       Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak ve uygun taşıma tekniklerini kullanmak.
Ø       Ambulans ve acil servislerde kullanılan tüm formları eksiksiz doldurmak. Gerektiğinde rapor hazırlamak.
Ø       Yetkili merkezlerden alınan sertifika ile belgelemesi halinde hekim gözetiminde ve talimatı ile temel yaşam desteği uygulamalarını yapmak, yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatörleri kullanmak.
Ø       Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapmak.
Ø       Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu, kesik, yara, kanamalarda ise kanama kontrolü yapmak. Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede ambulans- acil servis hekimine yardımcı olmak.
Ø       Hekimin verdiği mesleğiyle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.hava yolunu açmak ve açık kalmasını sağlamak.
Ø       Solunumun yeterli olmasını sağlamak.
Ø       Hastaya/yaralıya tekniğine uygun Kardiopulmoner resüsitasyon yapmak.
Ø       Şoku tedavi etmek.
Ø       Zehirlenme olgularında tedaviye başlamak.
Ø       Yaralara pansuman yapmak ve kapatmak.
Ø       Zorunlu hallerde doğuma müdahale ederek doğumu gerçekleştirmek.
Ø       Yeni doğanın, prematüre de olsa, bakımını yapmak.
Ø       Hasta, aile bireyleri, arkadaşları ve att'nin psikolojik stresini azaltmak.
Ø       Acil durumlarda araç kullanmak,
Ø       Görevi ile ilgili sağlık eğitimi yapmak.
Ø       Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.,

Konuyla ilgili aramalar: Acil Tıp Teknisyeni görevi nedir , Acil Tıp Teknisyeni görev tanımı , Acil Tıp Teknisyeni görev ve yetkileri nelerdir , Acil Tıp Teknisyeni , ATT

--> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Acil Tıp Teknisyeni Görev Tanımını İndir