19 Aralık 2010 Pazar

Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımı, Yoğun Bakım Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları

Sponsorlu Bağlantılar:

Statüsü                       : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)

Ünvanı                        : Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Bağlı Olduğu Birim   :  İdari Olarak             -- >           Başhemşire
                                      İşleyiş Olarak      -- >         Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Bağlı Çalışanlar         : Yok

Yetkinliği:
En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, Hemşireliğin getirdiği özveri ve güvene sahip olmak..

Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:

Sorumlulukları
Ø      Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yoğun bakım hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
Ø      Hasta bakımından bizzat sorumludur.

Görevleri
Ø         Hastaneyi ve çalıştığı bölümü iyi temsil etmek, araştırmacı, yenilikçi,bilgi ve beceriye sahip olmak.
Ø         Gerektiğinde yoğun bakım sorumlu hemşiresine danışmak.
Ø         Sorumlu hemşire, eğitim hemşiresi ve kurum tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programlarına katılmak.
Ø         Hasta yatışında yatış evraklarını kontrol etmek.
Ø         Hasta yatış ve çıkışlarının hasta kayıt defterine kaydetmek.
Ø         Acilden gelen hastaların filmlerini imza karşılığında kontrol ederek almak.
Ø         Acilden gelen hastaların özel eşyalarını nöbetçi memura tutanak tutturularak teslim etmek ve bir nüshasını   
        hasta dosyasına  koymak.
Ø         Order alınıp,hemşire gözlem kağıdı çıkartılıp,hastanın üniteye  kabulü  sağlanmalıdır.
Ø         Tedavi defteri eksiksiz işaretlemek ve imzalamak.
Ø         Her nöbetten  sonrası nöbet defteri yazılıp, imzalanmalıdır.
Ø         Acil müdahale malzemelerinin teslimini nöbet teslim defterinde belirtilmek.
Ø         Hastaların günlük hijyenik bakımlarını yapmak. (ağız,yüz,perine bakımı,genel vücut banyosu,dekübit ve
        kateter pansumanları ) (saat 05;00’te)
Ø         Yatak takımlarını değiştirmek.  (Her sabah 05:00’te)
Ø         Hastanın ağız ve yüz bakımını yapmak. (Hergün 15:00’te)
Ø         Enteral ve parenteral beslenme kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
Ø         Oral beslenebilen hastaları bizzat beslemek.
Ø         Enfeksiyon kurallarını bilmek ve  uymak
Ø         Her müdahaleden önce ve sonra elleri yıkamak, hasta geçişlerinde eldivenlerini mutlaka değiştirmek.
Ø         Hasta yatağı ve aletler silinmeden başka bir hasta için kullanılmamak.
Ø         Asepsi ve dezenfeksiyon kurallarını bilmek ve uygulamak.
Ø         Setlerin ve kateterlerin değişim günlerini takip etmek,  gerekirse değiştirmek/değiştirtmek ve kaydetmek.
Ø         Atık malzemelerin kurallarına uygun bir şekilde biriktirilmesini ve atılmasını sağlamak.
Ø         Kullandığı ilaç ve aletlerin saklama koşullarını bilmek ve uygulamak.
Ø         Yoğun bakımın ortam ve malzeme düzenini sağlamak.
Ø         Temizlik çizelgesini personele uygulatmak,  kontrolünü yapmak.
Ø         Çıkış işlemlerini bilgisayardan yapmak, dosyayı kat sekreterine göndermek.
Ø         Adli vakalarda hastane polisine haber vermek.
Ø         Ex kartını eksiksiz doldurmak, adli vaka olup olmadığını işaretlemek.
Ø         Ex vakalarında; gündüz sorumlu hemşireye,  gece ve hafta sonlarında nöbetçi başhem..yrd.’na haber vermek
Hasta nakillerinde hastayı eksiksiz teslim etmek.


Konuyla ilgili aramalar: Yoğun Bakım Hemşiresi görevi nedir , Yoğun Bakım Hemşiresi görev tanımı , Yoğun Bakım Hemşiresi görev ve yetkileri nelerdir , Yoğun Bakım Hemşiresi

--> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımını İndir