31 Aralık 2010 Cuma

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir? Bel Ağrısı Nedenleri ve Korunma Yöntemleri

Sponsorlu Bağlantılar:

bel ağrısı , sırt ağrısı

Bel ağrısını önlemek için almamız gereken bir takım önlemler:

Bel ağrısını engellemek için öncelikle vücudumuzun anatomisine uygun, doğru bir şekilde yük kaldırma ve eğilmeyi bilmeliyiz. Bu sebeple aşağıdaki önerileri dikkate alınız:

BEL AĞRISINA KARŞI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Ağır nesne­leri kaldırırken sırtınızı dik ve yükü vücudunu­za yakın tutunuz.

Yükü kaldırırken belinizi/sırtınızı öne, sağa ve­ya sola bükmeyiniz.

Yük ile aya­ğa kalktığınızda öne doğru eğilmeyi­niz.

Yerden herhangi hafif bir eşya­yı bile mutlaka dizlerinizden çömelerek ve bacaklarınızdan güç alarak kaldırı­nız.

Nesneleri kaldırır­ken ve indirirken karın kaslarınızı sıkılaş­tırınız (kasınız).

Ağır yük taşırken geniş destek yüze­yi sağlamak için bacaklarınızı birbirinden ayı­rınız.

Şayet yük ağır veya hantal ise bi­rinin yardımı olmadan kaldırmayı­nız.

Ayakta uzun süre durmaktan kaçı­nınız. Eğer işiniz için ayakta durmak zorundaysanız bir ayağınızın altına küçük bir basamak koymalısınız. Sıklık­la ayak değiştiriniz.

Yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz. Yürürken yastıkçık­lı tabanlık kullanınız.

Oturarak çalışıyorsanız -bilgisayar kullanırken vb.- kullanı­lan sandalyenin yüksek, sert ve ayarlanabilir bir arkalı­ğı olmasına özen gösteriniz. Sandalyenin arkalığı, beli ve sırtı desteklemelidir. Dik pozisyonda oturmalı, sırt arkaya tam ola­rak yaslanmalıdır. Ayrıca sandalye etrafında dönebil­meli ve kol desteği olmalıdır.

Otururken ayaklarınızın altına küçük bir basa­mak yerleştirerek dizlerinizin kalçalardan yüksekte olmasına dikkat edi­niz.

Otururken veya araba sürerken küçük bir yastık veya yuvarlan­mış havlu ile belinizi destekleyi­niz.

Araba kullanırken pedallara kolaylık­la ulaşabileceğiniz şekilde koltuğunuzun yüksekliğini ayarlamalısınız. Eğil­meyi engellemek amacıyla koltuğunuzu olabildiğince öne doğru getiriniz ve direk­siyona yakın oturunuz. Eller direksiyon üzerin­de 2’ye 10 kala pozisyonda ve dirsekler hafif bükülü durum­da tutulmalıdır. Koltuğun açısı beli destekleyecek şekilde olmalı­dır. Uzun süreli araç kullanırken, 2 saatte bir mola verme­li, kısa bir yürüyüş ve germe egzersizleri yapmalı­sınız. Sürüşten hemen sonra ağır nesneler kaldırma­yınız.

Son zamanlarda yapılan çalışma­lar, orta sertlikte zeminde uyumanın sert zemin­de uyumaktan daha iyi olduğunu göstermektedir.

Kilonuza dikkat edi­niz. Şişmansanız kilo veriniz.

Sigarayı bırakı­nız.

Gevşeyin.. yoga ya da masaj gibi yöntemle­ri deneyebilirsiniz.

Bel ağrısı için tedavi seçenekleri nelerdir?

Omurganın bazı özel hastalıkları cerrahi giri­şim gerektirmesine rağmen birçok bel ağrısı kısa süre­li istirahat, çeşitli ilaçlar, egzersizler, fizik tedavi uygulama­ları ve koruyucu önlemlerle tedavi edile­bilir. Bel ağrınızın size uygun tedavisi i­çin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi­nin önerilerine uyunuz. Bel ağrınızın nedeni konusun­da bilgi edininiz. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi yöntemi­ni belirleyecektir.

Akut(Ani Başlayan) Bel ağrısında yapmam ve yapmamam gereken şeyler nelerdir?

Ağrılı bölgeye buz uygulaması yapabilirsi­niz. Bu işlemi günde 2-3 kez uygulayabilir­siniz.

Oturmakla ağrılarınız artıyorsa oturma­yınız. Eğer oturmak zorundaysanız 30 dakika­yı aşmayacak şekilde kısa süreli oturma­ya özen gösteriniz.

Eğer bel korseniz var­sa (hekim tarafından önerilmişse) korseyi ayağa kalkın­ca hareket halinde ve hatta önerilmiş­se uyurken kullanmalısı­nız.

Üst ve alt vücut parçasının ağırlık­la çalıştırılması ya da aerobik hareketlerden olu­şan egzersizler akut dönemde önerilmemekte­dir. Bu dönemde yapılan aktif hareketlerin doğal iyileşme­yi geciktirdiği, şikayetlerin süresinin uzamasına neden oldu­ğu bildirilmektedir.

Hiçbir şeklide ağırlık kaldırma­yınız.

Kanepe, sedir gibi yumuşak zeminde yatmayı­nız. Kullandığınız yatak ne omurgayı zorlayacak kadar sert, ne de içe çöke­cek kadar yumuşak olmalı­dır.

Kabız olmamaya dikkat edi­niz. Bunun için hafif ve yumuşak yiyecek­ler yiyiniz.
Tuvalette aşırı derecede ıkınmayı­nız, bu ağrınızı şiddetlendirebi­lir.

Öksürürken, hapşırırken ka­rın içi basıncınızı fazla artırmama­ya özen gösteriniz.
Ağrınız geçene kadar cinsel ilişkiden kaçını­nız.

Kaynak:yahyakaptan.kocaeli.edu.tr

Konuyla ilgili aramalar: bel ağrısı tedavisi , bel ağrısına ne iyi gelir , bel ağrısı nedenleri , bel ağrısı nasıl geçer , neden olur , sebepleri , sırt ağrısı , sırt ağrısının nedenleri , belim ağrıyor , belim ağrıyor ne yapmalıyım , acıyor , belim tutuldu