4 Haziran 2015 Perşembe

Emzirme

Sponsorlu Bağlantılar:

Emzirme

Bebeklerin açlığı gibi bir durum mevzu­bahis olduğun­da ambalajın hiç önemi bulun­maz­. Memelerin yuvarlak olma­sı gerekmez, meme başı da her şekil­de ola­bilir küçük ve yassı, büyük ve sivri, hat­ta içe dönük­. Meme ve meme ucunun her kombinasyonu süt üretme kabiliye­tine sahiptir; nitelik ve niceliğin dış görünümle hiç bir ilgisi bulun­maz­. Ne yazık ki, ne türden  memelerin bebeği daha iyi doyuracağı yolundaki safsatalar sebebiy­le fazlaca sayıda kadın gereksiz yere emzirmeye cesaret edemiyor­.

Cinsel uyarılmayla dikleşmeyen  içe dönük meme uçları için genel olarak doğumdan öce özel hazırlık gerekir­­. Birçok gebe mağazasın­da mevcut olan meme kabukları, içe dönük memeleri dışarı çekmek amacı ile yumuşak bir çekim uygular ve en  iyi yol budur­. Başlangıçta bunlar sabah ve akşam kısa süreler takılmalıdırlar; süre giderek bütün güne uzatıla­bilir­­. Günde birkaç kez uygulanmakta olan meme pompası da içedönük meme başlarını düzeltebilir; fakat kasılışları uyarıyorsa, veya erken  doğum riskiniz yüksek ise pompa kullanma­yınız­.

Bazı uzmanlar emzirmeyi isteyen  kadınların sekizinci aydan başlayıp günlük olarak meme ucun­dan azıcık bir miktar ağız (kolostrum) çekmeleri­ni (her kadın bunu yapamaz) ve meme uçlarını sertleştirmek amacı ile işaret parmağıyla başparmak arasın­da yuvarlamalarını veya çekmeleri­ni öneriyorlar­. Bazıları ise emzirmenin meme ucu için çok doğal olduğunu, hazırlık gerektirmediği­ni söylüyor­.