29 Haziran 2015 Pazartesi

Epilepsi Nöbetlerinin Nedeni Beyin Tümörü Olabilir

Sponsorlu Bağlantılar:

Epilepsi Nöbetlerinin Nedeni Beyin Tümörü Olabilir

Yetişkinliğe ulaştığınız bir yaştaysanız ve epilepsi nöbetleriniz oluyor ise en  kısa zaman­da bir uzmana başvurmanızda fayda bulunmakta­. Zira geç yaşlar­da meydana gelen  epilepsi nöbetleri beyinde meydana gelen  bir hastalığın ön işareti ola­biliyor.

Hisar Intercontinental Hospital'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof­. Dr­. Mustafa Bozbuğa ile beyin tümörleri­nin bilinemeyen  belirtilerin­den  bir tanesi ­ olan epilepsi nöbetlerini konuşma fırsatı bulduk.

Epilepsinin, bir grup beyin hücresi­nin ba­zı zamanlarda, düzensiz aralıklarla ortaya çıkan, normaldışı ve güçlü elektriksel deşarjları­nın doğurduğu klinik bir tablo olduğunu dile getiren  Prof­. Dr­. Bozbuğa, "Toplumda en  çok bilinen  epilepsi türü grand mal epilepsidir­­. Bu tür­de bütün vücudu tutan, şiddetli bir şekilde kasılarak gevşemelerle görülen, bilinç kaybı ve bazı istemsiz-otonomik hareketlerin de bulunmuş olduğu nöbetler görülmekte­dir­­. Lakin epilepsi hastalığı­nın fazlaca sayıda türü vardır ve ender görülmekte olan bir­takım şekillerinde tanı koymak deneyimli uzmanları bile zorlaya­bilir­­. Çoğu hastada epilepsi kendi başına bir hastalık olup tedavi direkt sara nöbetlerine yönelik olmakta­dır­­.

İleri yaşlardaki epilepsi nöbetleri

Bu tedaviler genel olarak ilaç tedavisi biçimin­de yapılır ve ender olarak cerrahi girişimler gerekir­­. Ancak, bir­takım haller­de sara nöbetleri kendi başına bir hastalık olmayıp, bir­takım beyin hastalıkları­nın belirtisi olarak da görüle­bilmektedir­­. Böyle hastalardadikkat çeken  en  mü­him özelliklerden  biri, genel olarak çocukluk dö­nemi epilepsi atakları­nın tam tersi geç yaşlar­da ortaya çıkmış oluşudur­. Dolayısıyla ileri yaşlar­da görülmekte olan epilepsi nöbetleri daima alt­ta yatabilecek primer bir beyin hastalığını akla getirmeli ve bu yöndeki testler ışığın­da uzmanlar değerlendirmelidir­­.

Yetişkin yaşlar­da başlayan epilepsi hastalığın­da birincil beyin hastalığı olarak beyin tümörleri görülmekte­dir­­. Beyin tümörleri­nin belirtisi olabilen  bu nöbetler bütün vücudu tutabildiği gibi bazı zamanlar yalnız­ca ba­riz bir vücut bölgesinde ola­bilir veya duyusal algılama deformiteleri (bozuklukları) ve davranış değişiklikleri ile kendisi­ni gösterebilir­­. Yaygın veya bölgesel tipte olsun epilepsilerin beyin tümörlerinde görülme ora­nı %25* 50’dir­­. Genel­de yavaş büyümekte olan ve beyinde kortikal uyarılmanın yüksek olduğu bölgelerin tutulduğu tümörler­de genel­de bir belirti olarak ortaya çıkmakta­dır­­.’ açıklamasın­da bulundu­.

Sizde de aşağıdaki belirtiler varsa doktorunuza başvurun

* Yavaş gelişen tipte bir baş ağrınız var ise,
* Davranış ve kişilik değişiklikleri göstermeye başlamışsanız,
* Geçmişi olmayan bir epilepsi­nin ortaya çıktıysa ve epilepsi atakları yaşıyorsanız en  kısa zaman­da bir uzmana başvurmanızda fayda bulunmakta­.