27 Temmuz 2015 Pazartesi

Ürtiker Nasıl Bir Hastalıktır?

Sponsorlu Bağlantılar:

Ürtiker Nasıl Bir Hastalıktır?

Deride aşırı kaşıntı yapan küçük kızarıklık ve kabarıklıklara ürtiker ya da diğer adıyla kurdeşen adı veri­lir­­. Ürtiker ba­riz bir alan­da görülebileceği gibi bütün bedene da yayıla­bilir­­. Ürtikerin mukozalar­da görülüşü bilhassa tehlikelidir, zira glottis ödemi boğulmaya neden  ola­bilir­­.

Ürtiker Nedir?

Ürtiker­de en  önemli belirti halk dilinde kurdeşen  olarak bilinmekte olan kabartılı kızarıklıklardır­­.  Kabarık olan ürtiker plağı­nın sınırları ba­riz ve görüntüsü yuvarlakçadır­­.  Bu kabarıkların çapları birkaç milimetreden  birçok santimetreye kadar değişebilmektedir­­. Açık kırmızı olan ortada beyazlaşır­­. Yoğun bir kaşıntıyla beraber belirir­­. Kabarcıklar bütün bedene da yayıla­bilir, vücudun herhangi bir bölümüyle de sınırlı ola­bilir­­.
ürtiker (kurdeşen)

Bazı bölgelerin anatomik yapısı nedeniyle, ürtiker bu bölgeler­de yaygın bir şişkinlik yarata­bilir­­. Ödemlerin boyutu ara ara büyük bir hal ala­bilir­­.

Ürtiker Neden  Oluşur?

Ürtikerler genel­de alerjiden  kaynaklanır­­. Hastalığın oluşumu ana hatlarıyla şöyledir­­. Antijen  denilen  bir madde (örneğin bir protein) bedene girer­. Vücudun defans sistemi antijene karşı antikor denilen  maddeler üretilir­­. Antikorların görevi antijenin istenmeyen  olabilecek tesirleri­nin önüne geçmektir­­. O neden­den  yalnız antijene karşı tesirli olma nitelikleri bulunur­.

Antijenin bir kez daha bedene girme­si ve bunu peşin­den  gelen  antijen* antikor karşılaşma­sı ürtiker belirtileri­ni başlatmaktadır­­.  Alerjik ürtiker hari­cinde rastlantıyla meydana gelen  ürtiker vakaları da görüle­bilmektedir­­. Bilhassa örseleyici maddelerle temastan sonra meydana çıkmakta­dır­­.  Isırganotu gibi bitkiler, böcek sokma­sı gibi uyaranlar ve soğuk veya sıcak etki­yi ürtikere neden  ola­bilir­­.

Organ ve sistemlerin özellik gösteren  hastalıkların­da da ürtikerin ortaya çıkma­sı kolay hale gelir­­. İş salgı sisteminde meydana gelen  bozukluklar da ürtikere sebep ola­bilir­­.

Ürtiker Hastalığı­nın Tedavisi Var MI?

Ürtiker tedavisi­ni antihistaminik ilaçlar teşkil eder­. Bunlar döküntüye sebep olan biyokimyasal süreçleri engeller­. Aynı zaman­da ilaçlar, kaşıntıyı ve derideki yanma duyusunu hafifletir, deri döküntüleri­ni hızla geriletir ve bir sonrasındaki nöbetin gelişimine engeller­. Tepkimeyi önleyen  kortizon veya ACTH (adrenokortikotrop hormon) gibi daha güçlü ilaçla, kan basıncı­nın mü­him ölçüde düştüğü daha ağır vakalar­da kullanmak yerinde olmakta­dır­­.

İlgili aramalar: ürtiker nasıl bir hastalıktır, kurdeşen nedir, ürtiker nedir, kurdeşen hastalığı hakkında