7 Kasım 2014 Cuma

Yüksek Tansiyon

Sponsorlu Bağlantılar:

Yüksek tansiyon nedir?

Kan basıncı­nın normal değerin­den  yüksek olmasına verilen  addır­­.  Tıp dilinde hipertansiyon denilir­­. Yüksek tansiyon ilkel veya ikincil ola­bilir­­. İlkel yüksek tansiyon­da belir­gin bir neden  bulun­maz­. İkincil yüksek tansiyon­da böbrek hastalıkları, hamilelikte görülmekte olan toksemi, çok ender olarak da iç salgı bezlerindeki boğukluklar düşünülmekte­dir­­. Vakaların yüzde 85'i ilkel tür yüksek tansiyondur ve genel olarak bir­takım insanların geçmişlerinde de yüksek tansiyon bulunur­.

Yüksek Tansiyon Belirtileri

Başın arka bölümün­de şiddetli baş ağrısı bulunur­.

Yüksek Tansiyonun Tedavisi

İlkel yüksek tansiyonlu kişi endişelerden  uzak tutulmalı ve yatıştırıcı ilaçlar­dan yararlanılmalıdır ­. Esasın­da ilkel yüksek tansiyon herhangi bir tedaviyi gerektirmemektedir­­. İkincil yüksek tansiyonda, asıl tedavi yüksek tansiyona neden  olan faktörlerin ortadan kaldırılışı amaçlıdır­­.  Böyle bir tedavi geciktirilmeden  uygulanma­sı gerekir­­. Tedavi­nin gecikme­si halinde hastada kalp yetmezliği, kalbi besleyen  damarlar­da hastalıklar, anjin dö puatrin, ağır kanama ve pıhtı oluşumu görüle­bilmektedir­­. Hastalığın ilerleyişi halinde böbreklerin de etkilenmiş olacağı düşünülmelidir­­.