18 Mayıs 2015 Pazartesi

35-40 Yaşından Sonra Hamile Olmak

Sponsorlu Bağlantılar:

35-40 Yaşından Sonra Hamile Olmak

Bebek sahibi olmak amacıyla en  doğ­ru yaşlar 20 ile 30 arasıdır­­.  Fakat kadınların çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer almaya başlama­sı ile beraber, gebelikler giderek daha ileri yaşlara ertelenmektedir­­. Günümüzde bir çok kadın ilk doğumunu 30' lu yaşlar­da yapar­.

Anne yaşı­nın ilerlemiş olması, bir­takım riskli durumları de beraberinde getirir­­. Anne adayları­nın 35 yaş ve üzeri olma­sı haline 'İleri Anne Yaşı' demek­teyiz­. Bu tür gebelikler daha yakınen  ve özel bir takip gerektirir­­.

35 yaş üzeri anne adaylarında;

1* Kromozom anomalili (genetik yapısı bozuk olan) bebek doğurma rizikosu artmakta­dır­­.  Bu risk en  bilinen  şekli ile Down Sendromu (Mongol bebek)' n­da belirgindir­­. 30 yaş altın­da kromozom anomalili bebek doğurma rizikosu 1000 doğumda 2­.6 iken, 35 yaş üstün­de bu risk 1000 doğumda 5­.2 oranına yükselmektedir­­. Bu belir­li risk artışı sebebiy­le 35 yaş üstündeki hamilelikler­de kalıt­sal araştır­ma yapılışı önerilmektedir­­.

2* İleri yaştaki anne adayların­da abortus (düşük) yapma rizikosu de art­ma göstermiştir­­. Bu yaş grubundaki gebeler­de düşük rizikosu 4 kat fazladır ­. Esasın­da bu durum, yaşla beraber kromozomal anomali rizikosu artma­sı ile doğrusal ilişiktir­­. Düşüklerin büyük bir kısmı­nın nedeni­nin kromozomal anomali olduğu bili­nir­­.

3* İleri anne yaşında, dış gebelik ortaya çıkma riski, genç yaş gebeliklere oranla birazcık daha fazladır­­.

4* İlerleyen  yaşla beraber bebeğin plasentası (eş) ile alakalı problemler de daha sık görülmekte­dir­­. (Ablasyo plasenta , Plasenta Previa )

5* Anne yaşı­nın ilerleyişi ile beraber ikiz, üçüz gibi çoğul hamilelik oranı yükselir­­. Çoğul gebeliklerin izlemi de özellik arz eder­.

6* İleri yaşlar­da önümü­ze çıkan hipertansiyon ve diyabet (şeker hastalığı) gibi durumlar, gebelikle beraber görüldüklerinde, bebek ve anne yönün­den  tehlikeli olabilmekte­dir­­. 35 yaş üstün­de hamilelikler­de hipertansiyon erken  yaş gebeliklere göre 2 ila 4 kat daha sık görülür ve yaklaşık olarak görülme ora­nı %10' dur­. Preeklampsi (gebelikte hipertansiyon) gelişme­si yönün­den  risk taşımakta olan bu durumun, gebelik bitimin­den  sonra kay­bolarak kaybolmadığı da mutlak suretle izlenmelidir­­. Gestasyonel Diyabet (gebeliğe bağlı şeker hastalığı), ileri yaş hamilelikler­de daha sık görülmekte olan bir başka hastalıktır­­.

7* Erken  doğum rizikosu artmakta­dır­­.

8* Damar dolaşımı­nın ilerleyen  yaşlar­da bozulmasına bağlı olarak, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski, plasental yetmezlik rizikosu yükselir­­. Intrauterin (rahim içi) gelişim geriliği yönün­den  daha yakın takip ve fetal distres (bebeğin hayatını tehtiti edici sorunlar) bulguları­nın erken  süreçte tespiti ehemmiyet arz eder­.

9* Doğumdan sonra kanama ve uzamış doğum eylemi nedeniy­le sezaryen  operasyonu olasılı­ğı artmakta­dır­­.

İlgili aramalar: 35 yaşından sonra gebe kalmak, 40 yaşından sonra hamile olmanın riskleri, ileri yaşta gebe olmak ve sakıncaları, yaşlılıkta hamilelik