14 Mayıs 2015 Perşembe

Hamilelikte Alkol

Sponsorlu Bağlantılar:

Hamilelikte Alkol

Gebeliğin 2­. ayına kadar genel olarak gebe kalındığın­dan habersiz olduğundan, bunu bilmemiz halinde katiy­yen  yapmayacağımız şeyleri yaparız­. Birkaç vesileyle içilen  bir iki duble içki­nin erken  hamilelikte geli­şen  cenine zarar verdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulun­maz­. Gerçekte son çalışmalar­dan birinde, gebeliğin erken  sürecinde, hiç içmeyenlere oranla daha fazla konjenital sakatlık veya gelişim geriliği bulunmadığı gösterilmiştir­­.

Gebelik süreci boyunca fazla içki içmenin ise bebekte bir çok soruna yol açtığı gösterilmiştir­­. Bebeğin kan dolaşımına giren  alkol miktarı­nın anne kanın­da bulunan kanındaki alkol yoğunluğuna yaklaşık olduğu ve annen  aldığı alkolü bebeğinde paylaştığı göz önüne alınırsa bu pek de şaşırtıcı sayılmaz­. Alkolü beden­den  atmak amacıyla lazım olan süre bebekte annenin iki katı olduğundan, anne hafif çakırkeyifken  bebek sarhoştur­.

Gebelik boyunca ağır işçilik (5* 6 kadeh şarap, bira veya rakıyı bir günde tüketmek) ciddi doğum komplikasyonları­nın yanı sıra bebekle ilgili alkol sendromuna da yol açar­. Yaşama boyu süren  bir akşamdan kalmalık olarak tanımlanabilecek olan bu durumda bebek normalden  daha küçüktür ve genel olarak beyinsel özürlüdür­. Baş, yüz, kollar, bacaklar ve santral sinir sisteminde (beyin omurilik) birçok yapı deformitesi (bozukluğu) vardır ve yeni doğan süreci boyunca ölüm olasılı­ğı yüksektir­­. Bebekte sonr­dan da öğrenimsel, davranışsal ve toplumsal uyumla ilgili sorunlar olmakta­dır­­.

İçki içmeyi sürdürmenin rizikosu doza bağlıdır ne kadar çok içerseniz, bebeğinize verecek olduğunuz karar daha çok olmakta­dır­­.  Fakat hamilelikte içki tüketilme­si bile (günde 1 ila 2 kadeh, ara sıra 5* 6 kadehin tüketildiği durumlar) düşük riski­nin artması, düşük doğum ağırlığı ve doğum esnasın­da komplikasyonlar(istenmeyen  durumlar) gibi türlü ciddi sorunlara sebep ola­bilir­­. Bununla birlik­te bebekte alkol etki­yi sendromla, türlü gelişimsel ve davranışsal sorunlar ilişkilendirilmiştir­­. Günde 1 veya 2 kadeh alkol almak; düşük, ölü doğum, büyüme deformitesi (bozukluğu) ve kafa, yüz, kol, bacak, kalp ve santral sinir sistemindeki gelişimsel problemlerin riski­ni arttırmaktadır­­.  Çocuklar büyüdüğü zaman de öğrenme, davranış, toplumsal uyum ve yargılama bozuklukları gösterir­­.

Bazı kadınların gebelikleri süresince hafif, örneğin geceleri bir kadeh içmelerine karşın sağlıklı bebekleri olmakta­dır­­.  Bunun akıllıca bir davranış olduğunu bir garantisi bulun­maz­. Gebelikte güvenilir alkol dozu, eğer var ­ise bile, bilinmiyor­.

Alkol ve gebelik ile ilgi­li bilinen şeylerin tümü, gebe olduğunuzu fark etme den  evvel içtiğiniz içki için kaygılanmayı bırakıp, gebeliğin geri kalan süre­since içkiyi kesmenin öngörülü bir davranış olduğunu düşünmektedir­­. (Doğum günü veya sene dönümünde yemekle alınan yarım bardak şarap hari­cinde, çünkü besinler alkol emilmesi­ni azaltır)­.

Bazı kadınlar, bilhassa gebeliğin erken  süreci boyunca içkiye karşı tiksinti duymaya başlayanlar için kokteyl almayı veya akşam yemeğinde şarap içmeyi âdet haline getirenler için alkolü bırakmak yoğun bir çaba, belki de yaşam biçimi­ni değiştirmeyi gerektirir­­. Gevşemek amacı ile içki alıyorsanız müzik, ılık banyo, masaj, alıştırma, okuma gibi başka yöntemleri deneyin­. Eğer içki, bırakmak istemediğiniz günlük alışkanlıklarını­zın bir parçasıysa alkolsüz bira, üzüm suyu ya da köpüklü elma şarabı ala­bilirsiniz­.

Ağır içiciler gebeliğin ne kadar erken  süreci boyunca içkiyi bırakılırsa, bebekleri o kadar az risk altın­da kalır­­. İçkiyi bırakmayı veya alkol tedavi programını reddeden  veya bu konu ile ilgi­li uzman hekimden  yardım almayan bir ağır içici gebeliği­ni sonlandırmayı düşünebilir ve hastalığı kontrol altına alınana dek çocuk edinmeyi erteleyebilir­­.

İlgili aramalar: hamilelikte alkol tüketimi, gebelikte alkol almak