23 Mayıs 2015 Cumartesi

TVT Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

TVT NEDİR?

TVT açılımı "TENSION-FREE VAGINAL TAPE" bölgesel anestezi yardımıyla bile uygulanabilen  kadınlar­da idrar kaçır­ma tedavisinde oldukça yeni bir ameliyat biçimidir­­.

TVT NASIL YAPILIR?

Ameliyattan ön­ce menopozdan sonra hastalar­da bölgesel östrojen  tedavisi uygulanabilmektedir­­. TVT bölgesel anestezi ve sistemik anesteziyle uygulanabilmektedir­­. Ortalama ameliyat süresi 30 dakikadan azdır­­.  Yukarıdaki şekil­de gösterildiği üzere, vajinadan başlanarak şerit şeklindeki bir dikiş idrar yolunun mesane ile birleştiği yer hizasın­dan geçirilir ve karın cildin­den  çıkartılır­­. Dikiş, mavi oklarla gösterildiği şekilde her iki ucun­dan yukarı doğru çekildiğinde idrar kaçırmaya neden  olan yapısal bozukluk giderilmiş olmakta­dır­­.  Dikişin artan bölümleri kesilir ve ciltteki kesi birer dikişle kapatılır­­.

TVT ameliyatların­da en  mü­him sorun birazcık da olsa idrar kesesi­nin delinme­si ihtimalidir­­. Eğer idrar kesesi delinirse ameliyat ile onarım gerekmemektedir­­. Ortalama 5 gün süre ile idrar sondası uygulanma­sı kafi olmaktadır

TVT AMELİYATINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Hasta TVT den  2 hafta sonra çalışma hayatına dönebilmektedir­­. Cinsel ilişki­nin ise en  az 4 hafta sonra başlama­sı uygundur­. Bu süreç içinde vajinadan hafif bir akıntı­nın olma­sı doğal olarak değerlendirme yapılmakta­dır­­.  Ameliyattan 4 hafta sonra kontrol muayenesi uygundur­.

Bölgesel anestezi altın­da idrar tutma durumunun oluşturulduğu düze­yin araştırılması amacıyla hasta öksürtülerek idrar kaçırmadığı seviyede sabitleme bir avantajdır­­.  Bölgesel anesteziyle uygulanmakta olan vakalar­da işlemdan sonra idrar torbasına son­da koymaya gerek kalmamakta fakat genel aneztezi uygulama­sı ile uygulanmakta olan hastalar­da 4 ila 6 saat süre ile idrar sondası bırakılmaktadır hastaların %90'ı ilk 24 saat içinde kendi kendi­ne idrara çıka­bilirler­. İdrar sondası olmayan vakalar­da ya da son­da çekilip daha son­ra 2 kez kafi idrar üretimi­ni müteakip ultrason yardımı i­le yapılmakta olan muayenede idrar­dan sonra kalan miktarın 100 ml­. altın­da olma­sı ameliyatın başarılı olduğunu göstermekte­dir­­.

İlgili aramalar: tvt nedir, tvt ameliyatı nasıl yapılır