8 Mayıs 2015 Cuma

Küçük Yaşta Hamile Kalmak

Sponsorlu Bağlantılar:

KÜÇÜK YAŞTA HAMİLE KALMAK

Sakıncaları nedir?

Evlilik dışı meydana geldiği takdir­de aile tarafı ile büyük bir felaket olarak değerlendirilmekte ve birçoğu kez taraflar derhal evlendirilerek hadi­se örtbas edilmekte böyle­likle planlanmayan erken  evlilikler çocukların yaşam gidişatını değiştirip uyumlarını bozabilmektedir­­.

Nadiren  isteyerek evlilik dışı gebe kalma ise ergenin erkek arkadaşını elinde tutmak, ana* babadan öç almak, okuldan kaçmak, yaşıtları­nın dikkati­ni çekmek, seveceği birine sahip olmak gibi pek çok nedene bağlı bir şekil­de meydana gelmektedir­­. Zeminde yatan duygusal sorunlar sebebiy­le meydana gelen  gebelik mevcut problemleri daha da arttırmaktadır­­.

Küçük yaşta gebelerin sağlık ve eğitim düzeyi birçoğu kez azdır­­.  Bun­dan dolayı gebelik ve doğum komplikasyonları sık görülür­. Buna bağlı bir şekil­de Küçük yaşta gebeliği yüksek riskli gebelik olarak değerlendirilmelidir­­. Küçük yaşta gebeler­de kemik mineral içeriği, demir noksanlığı anemisi ve beslenme yetersizliği görülür­.

Preeklempsi ve eklempsi (gebelikte var olan hipertansiyon sorunları) Küçük yaşta gebeler­de daha fazladır­­.  Düşük yapma, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı da Küçük yaşta gebeleri bekleyen  sorunlardır­­.

Anneliğe henüz hazır olmayan, kendisi de çocuk olan ergen  anne çocuk büyütmenin stresi­ni taşıyamayıp bebeği­ni ihmal veya örselemeye uğrata­bilir­­.

Küçük yaşta hamilelikte neler yapılışı gerekirı

Bütün bu menfi gerçeklere rağmen  Küçük yaşta gebeliği daha uzun seneler "niyet etmekle" ortadan kalkacak gibi görünmemektedir­­. Öyleyse bu olgu bir gerçek olarak kabul etmek gerekir­­. Lakin bu kabul ediş teslimiyet şeklinde de olmamalı, Küçük yaşta gebeliği­ni engellemek amacı ile lazım olan tedbir­ler de alınmalıdır­­.  Bu tedbir­ler bilhassa düşük sosyoekonomik ve kültürel düzeye sahip toplum katmanlarını hedeflemelidir­­. Lakin ister evlilik içi ister evlilik dışı oluşsun Küçük yaşta gebeliği­ni bir namus lekesi ve ayıp olarak değerlendirmemeli, aile ve çevre eğitimi ve yardımı sağlanmalıdır­­.  Ortaya çıkan gebelik devam edecekse, ergenin gebelik boyunca ortaya çıkacak fiziksel ve duygusal problemlerine yönelik destek programları geliştirilmelidir­­. Doğumdan sonran­da da anne ve bebek için uygun sosyal, eğitsel ve psikolojik ortamlar yaratılarak annenin uyumu ve bebeğin optimal bakımı sağlanmalıdır­­.

Yurdumuz­da Küçük yaşta gebeliğin temel nedeni­nin kültürel olarak erken  yaşta evliliğin olumlanma­sı olduğu açık bir açık­tır­­. Dolayısıyla mü­him oran­da çocuk aile rızasıyla hat­ta teşvikiyle 18 yaşın dan evvel evlenmektedir­­. Aynı kültürel sebep­lerle bu çocukların doğum denetimi de engellenmekte veya düşünülmemekte ve türlü komplikasyonlara açık Küçük yaşta gebelikleri bir sorun olarak birinci basa­mak sağlık personeli­nin karşısına çıkar­. Bu kültürel eğilimi değiştirmek şüphe­siz uzun vadeli toplumsal eğitim programlarını gerektirmektedir­­. Lakin birinci basa­mak sağlık personeli de koruyucu hekimlik hizmetleri bünyesinde erken  evliliği engellemek amacı ile eğitim verebileceği gibi, erken  evlilik halinde hiç değilse doğum denetimi ile Küçük yaşta gebeliği önleme çalışmaları yapa­bilir­­. Gebelik oluşunca ise henüz kendi kişilik gelişimi­ni tamamlamamış ergen  annenin çocuğuna katkıda olma­sı oldukça zor olduğu için, gebelik boyunca ebe ve hemşire tarafı ile yapılacak ev ziyaretleriyle anne adayının bakımı, beslenme­si hususun­da eğitilişi uygun olacaktır­­. Bununla birlik­te gebeye çocuk bakımı, eğitimi ve gelişimi hususun­da da gebe eğitimi sağlanmalıdır­­.  Genç anne adayı­nın eşi­nin ve ailesi­nin de bu konular­da destek olmak üzere eğitime dahil edilişi uygun olmakta­dır­­.

Eğer anne adayı evli değilse en  mü­him soru gebeliğin nasıl oluştuğudur­. Ailenin onayı olmadan genç gebenin rızasıyla oluşmuş gebelik bir namus konusu haline gele­bilir­­. Bu durumda gebe bırakan kadar daha tutucu bir toplulukta gebe de hayati tehlike içinde ola­bilir­­. Bun­dan dolayı hekim ve başka sağlık personeli aileyi yatıştırarak olumlu şekil­de etkileyecek bilgiler vermeli, gerektiğinde Bölge Sosyal Hizmetler yetkilileri ile temas etmeye geçerek gebenin korunma­sı sağlanmalıdır­­.

Bunun yanı sıra gebelik tecavüz veya ensest netice­si da ola­bilir­­. Böyle bir durum oluştuğun­da da sağlık personeli­nin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Adli kurumlar ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile ilişkileri sağlama­sı görevidir­­. Bununla birlik­te ailenin ergeni yanlış etkilememe­si ve örselememe­si için uygun eğitimi vermelidir­­. Hekim, ergeni desteklemek amacı ­ile ergenin aile içinde sorununu paylaştığı kişilerle, yakın etrafın­da destek olabilecek kişilerle görüşmeler yaparak suçluluk, pişmanlık veya ayıplanma gibi duygularla başetmesine yardımcı olmalıdır­­.  Yakın çevrenin ve ailenin duyguları­nın paylaşılışı da ergeni desteklemeleri­ni sağla­mak yönün­den  önemlidir­­. Kriz süreci atlatıldıktan sonra, uzun süreçte karşılaşılabilecek sorunlar ergen  ve ailesi ile konuşulmalı, anne ve bebek için uygun sosyal, akademik ve ekonomik şartlar araştırılışı gerekir­­.

İlgili aramalar: küçük yaşta evlilik, küçük yaşta hamilelik, küçük yaşta gebelik