7 Mayıs 2015 Perşembe

Gebelik Şekeri

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelik Şekeri (Gestasyonel Diyabet)
Diyabetik gebelikler, annenin sağlığı ve bebeğin sağlığı yönünden tehlikeli komplikasyonlara neden olabilen vakalardır.

Diyabetik bir hamilelikte bir çok maternal ve fetal sorun meydana gele­bilir­­. Bunlar sırasıyla;

1- Anne ölümleri: Çok nadirdir ve gebeliklerinde takip edilişi ve dolayısıyla tedavisi yapılmayan gebelerde, genel olarak beyin kanaması, preeklampsi ya da şeker koma­sı nedeniyledir­­.

2- İntrauterin fetal ölüm (rahim içi bebek ölümü) : Uzun süreli diyabeti olan ve göz, böbrek gibi organlar­da diyabete bağlı damarsal hasar meydana gelmiş diyabetli gebeler­de bu risk yüksektir­­.

3- Düşük (Abortus): İlk trimesterde(1­.,2­. ve 3­. aylar) kan şekeri denetimi kötü olan anneler­de ya da diyabete bağlı damarsal farklılıklar oluşmuş hamilelikler­de düşük yapma sıklığı artmakta­dır­­.

4- Polihidramnios çocuğun içinde bulunmuş olduğu amniyon sıvısı­nın (rahim içi sıvı) fazla olmasıdır ve diyabetli gebeler­de %20 oranın­da görülmekte­dir­­. Polihidramniyos var ­ise bebek ölümü rizikosu artmakta­dır­­.  (erken  doğum), doğum­sal anomali rizikosu art­ma göstermiştir­­.

5- Preeklampsi: Gebelikte tansiyon yüksekliği ile seyreden  ciddi bir hastalıktır ve diyabetik gebeler­de daha yüksek miktar­da görülmekte­dir­­.

6- Ablasyo Plasenta (plasentanın rahimden  erken  ayrılması) görülme ora­nı artmakta­dır­­.

7- Doğumsal anormallikler (Bilhassa kalp anomalileri, kısa bağırsak sendromu) döllenme den  evvel ve bunu izleyen  3* 6 hafta süresince kan şekeri denetimi iyi olmazsa doğum­sal anomali sıklığı 3 kat artmakta­dır­­.

8- Yenidoğan ölümü: Risk normalin 3 katı fazladır­­.  Bilhassa hyalen  membran hastalığı (RDS=Respiratuar Distres Sendromu) sebebiy­le ölüm fazladır­­.

9- Ölü doğum sıklığın­da art­ma olmakta­dır­­.  Nedeni plasentaya anne tarafı ile kafi kan getirilememesidir­­.

10- Lohusalıkta sütün kesilişi daha sık görülmekte­dir­­.

11- Annede idrar yolu enfeksiyonları (nefropati, piyelonefrit)

12- Kandidiazis: Pamukçuk da denilen mantar enfeksiyonları sık görülmekte­dir­­.

Yeni doğan­da sık görülmekte olan hastalıklar:

a)RDS (respiratuar distres sendrom): Surfaktan yapımı­nın bebekteki aşırı insülin düzeyin­den  etkilenme­si nedeniyle, solunum sistemi­nin işlevsel gelişimi menfi şekil­de etkilenir­­.(yeni tabiatın solunum sıkıntısı)

b) Makrozomi: 4000 gram ağırlığın üstün­de bebek doğumu fazladır­­.  Buna bağlı olarak doğum komplikasyonların­da art­ma görülür (ağrı zaafı, bebek duruş/geliş anomalileri gibi)­.

c) Yenidoğan hipoglisemisi (Kan şekerinde düşüklük)

d) Hiperbilirubinemi (Uzamış yenidoğan sarılığı)

e) Hipokalsemi (Kanda kalsiyum düşüklüğü)

Gebelik Şekerinin Anlaşılması

Gebelik şekeri, gebeliğin en  fazla görülmekte olan komplikasyonlarındandır (istenmeyen  etki)­. Genel­de gebeliğin ikinci yarısın­da görülmekte­dir­­. Gebelikte, vücut­ta yüksek oranlar­da yapılmakta olan hormonların, insülin hormonunun işlevi­ni bozduğun­dan ortaya çıktığı düşünülür­.

Bazı kadınlar, gebelik şekerine adaydırlar:

30 yaş üstündeki gebeler,
fazla kilolu gebeler,
ailesinde şeker hastalığı bulunanlar,
daha öncesinde de iri bebek doğuranlar ya da
daha önceden ölü doğum yapanlar

Bunlar riskli grubu teşkil etmektedir­.

Amerikan Diyabet derneği, bütün gebelerde, gebeliğin 24 ila 28­. haftaları içerisinde Gestasyonel Diyabet tarama testi yapılmasını tavsiye etmekteshy;dir­­. Test, 50 gr­. glükoz (bir çe­şit şeker) içeren  bir sıvı­nın alınmasın­dan 1 saat sonra kan şeker seviyesi­nin ölçülmesin­den  ibarettir­­. Eğer kan şekeri yüksek çıkarsa, glukoz tolerans testi denilen, 100 gram­. glükozun içilmesin­den  başlayıp 1, 2 ve 3 saat sonra kan şeker miktarı­nın ölçüldüğü test yapılmakta­dır­­.  Eğer bir gebeye gestasyonel diyabet tanısı konulursa, birçoğu kez (%85) diyet kafi olur­. Yalnız­ca %15 kadar olguda insülin kullanılması gerekir­­. İnsülin kullanacak gebeler günlük olarak evde kolayca kullanabilecekleri aletler ile kan şekerleri­ni ve idrarlarındaki şeker miktarlarını ölçerler­. Doktorları­nın önerilerine göre sonr­dan insülinleri­ni uygularlar­.

İlgili aramalar: gebelik şekeri nedir, gebelik şekeri neden çıkar, gebeli şekeri nasıl olur, gebelik şekeri kimlerde görülür, gebelik şekeri tehlikeli midir