4 Mayıs 2015 Pazartesi

Hamilelikte Röntgen Çektirmek

Sponsorlu Bağlantılar:

HAMİLELİKTE RÖNTGEN ÇEKTİRMEK

Diş için çektirilen  röntgenin  mesafesi rahimden  çok uzaktır­­. İkincisi, kurşun bir per­de rahmi korumaktadır ve bebeğini­zin ışın­dan etkilenmesi­ni önlemektedir­­.

Gebelik esnasın­da çekilen  başka röntgenlerin güvenilir olup olmadığını belirlemek daha karmaşıktır, ama tanısal röntgenin cenin veya bebeğe zarar verme­si çok nadirdir­­. Röntgen  ışınları radyasyonun zarar verip vermeyeceği­ni üç etmen  tayin eder :

Radyasyonun Miktarı

Cenin ve bebekte ciddi hasar sadece çok aşırı dozlar­da (50* 250 rad ) olmakta­dır­­.  10 raddan düşük dozlar­da hiç hasar oluşmaz­. Çağdaş röntgen  araçları tipik bir tanısal muayenede çok ender olarak 5 raddan fazla ışın yaydığı için bu çe­şit muayeneler genel olarak bir sorun oluşturamaz­.

Işı­nın Ne Zaman Alındığı

Çok aşırı dozlar­da bile yumurtanın yuvalanmasın dan evvel (döllenmedan sonra 6­. ve 8­. günler) dokunun etkilenme­si rizikosu bulun­maz­. Bebeğin organları­nın gelişimi­nin erken  süreci boyunca (döllenme sonrasındaki 3­. ve 4­. haftalar) ve gebelik boyunca santral sinir sistemi­nin hasar görme rizikosu bulunur­. Fakat sadece aşırı dozlar­da bu gerçekleşmektedir­­.

Rahmin Gerçekten  Işına Maruz Kalışı

Günümüzün röntgen  aygıtları, görmek istenen  alanı bilmekte ve bedenin geri kalan bölgeleri­ni ışına maruz kalmaktan korumaktadır­­.  Röntgen  filmleri­nin birçoğu annenin karın ve pelvisine böyle­likle rahme gelen  ışınları engellemek amacı ile kurşun bir levha ile çekilir­­. Fakat karın röntgenin bile zararlı olma olasılığı, pratikte 10 raddan fazla ışın yaymadığı için bulun­maz­.

Fakat şüphe­siz ne kadar küçük oluyor ise olsun gereksiz risk almanı­zın mantığı da bulun­maz­. Bun­dan dolayı genel olarak acil önemi olmayan röntgen  çekimleri­nin sonraya ertelenme­si önerilmektedir­­. Göze alınma­sı lazım olan rizikolarayrı bir konudur­. Bebeğin röntgen  ışınların­dan zarar görme ihtimali az olduğun­dan, anne adayı­nın sağlığı yönün­den  gerçekten  bir röntgenin çekilmesin­den  vazgeçilip anne tehlikeye atlatılmalıdır­­.  Gebelik esnasın­da röntgen  ışınları­nın küçük zararı aşağıdaki kaidelere uyularak asgari­ye indirile­bilir­­.

Sizden  röntgen  çektirmenizi isteyen  doktora ve röntgeni çeken  teknisyene gebe olduğunuzu mutlak suretle söyleyin­.

Gebelik süresince, fayda­sı riski olmasın­dan fazla olmadıkça röntgen  , hat­ta diş röntgeni bile çektirmeyin­. Bunun yerine daha güvenilir bir tanısal işlem kullanılabiliyor ise röntgen  çektirmeyin­.

Eğer röntgen  gerekirse, ehliyetli ve sık denetlenen  bir merkezde çekilmesine özen  gösterin­. Röntgen  aygıtı yen  ve iyi durumda olmalı, eğitimli, bilinç sahi­bi bir teknisyen  tarafı ile radyolog gözetiminde kullanı­mı gerekir­­. Röntgen  aygıtı mümkünse lazım olan en  dar alana yönlendirerek rahim kurşun bir levhayla korunmalıdır­­.

Teknisyenin uyarılarına dikkate alarak, bilhassa çekim esnasın­da yerimizden kımıldamamaya dikkat ederek, çekimin yinelenmesi­ni sağlayın­.

Hepsin­den  önemlisi, röntgen  çektirdiyseniz veya çektirmeniz gerekiyorsa, zamanınızı olabilecek sonuçları ile ilgi­li kaygılanarak ziyan etmeyin­. Emniyet kemerinizi bağlanmayı unutmanız halinde bile bebek daha büyük bir tehlike altın­da manasına gelmektedir­­.

İlgili aramalar: hamilelikte röntgen çektirmek zararlı mı, hamilelikte film çektirilir mi