16 Mayıs 2015 Cumartesi

İUGG Nedir? (İUGR)

Sponsorlu Bağlantılar:

İUGG Nedir?

İntra uterin gelişim geriliği (İUGG) yani rahim içi gelişim geriliği terimi genel olarak doğum anın­da çocuk ağırlığı­nın gebelik haftasına göre en  düşük %10'un içinde oluşudur­. Bu miadın­da doğumlar­da bebek ağırlığı­nın 2500 gramın altın­da olma­sı manasına gelmektedir­­. Gebeliklerin %3* 7'sinde görülmekte­dir­­. İUGG'de bebek, anne rahminde gerekli gelişimi­ni ve kilo alımını tam olması gerektiği kadar yapamamıştır­­. Bebeğin hayatı ve gelişimi ciddi bir tehlike altına girer­.

İUGG Neden Olur?

İntrauterin gelişim geriliği, hamilelikte olabilecek bir­takım sebep­lerden  kaynaklanır­­. Bunlar anneye ya da bebeğe bağlı ola­bilir­­.

Anneye bağlı sebep­ler birçoğu kez vakaların %80'in­den  sorumludur­. Bu durumda bebekte asimetrik şekilde bir gelişim geriliği görülmekte­dir­­.

1­. Annede damarsal hastalıklar en  fazla rastlanılan durumdur­. Annedeki hipertansiyon, preeklampsi ve diyabet(şeker hastalığı) gibi problemler bebeğin gelişimi­ni bozabilir.

2­. Plasentaya ait hastalıklar İUGG sebebi ola­bilir­­. Plasenta previa (plesentanın yerleşim anormallikleri) ve plasentadaki yoğun yaralar bebeğin beslenmesi­ni bozarak gelişim geriliğine neden  olabilmekte­dir­­.

3­. Annenin sigara içimi, annede beslenme yetersizliği, çoğul hamilelik ve kansızlık da İUGG sebe­bi o bebeğe ait sebep­ler vakaların %20'sinde görülmekte­dir­­. Genel­de simetrik gelişim geriliğine yol açar­. Tüm vücut ölçümlerinde eşit oran­da gerilik söz konusudur­.

1­. Bebeğe ait kalp anomalileri, kromozom anomalileri (down sendromu, trizomi 13 gibi), santral sinir sistemi anomalileri gibi çeşitli anomaliler

2­. Bebeğin rahim içinde geçirmiş olduğu enfeksiyonlar İUGG sebe­bi ola­bilir­­.

İUGG tanısın­da en  büyük yardımcı tetkik ultrasondur­. Bilhassa İUGG gelişimi yönün­den  risk saptanmış gebeler, gebeliğin erken  dönemlerin­den  başlayıp bebek gelişimi yönün­den  seri ultrasonla takiplere alınmalıdır

Bebeğin anne karnındaki gelişimi ve sağlığı düzenli ve sıkı bir takibe alınmaktadır­­.  Ultrasonografi yardımıyla bebeğin gelişim değişkenleri ölçülür, kilo alımı takibe alınmaktadır­­.  Bununla birlik­te bebeğin içinde bulunmuş olduğu amniyotik sıvı­nın azalma­sı da ciddi risk altın­da olduğunun başka bir göstergesidir­­. Aynı şekil­de renkli Doppler ölçümleri düzenli şekil­de yapılmakta­dır­­.  Anne karnındaki bebeğin kalp atımları NST (fetal monitör) ile takibe alınmaktadır­­.  Tüm bu testlerin kombine edildiği Biyofizik Profil skorlama­sı seri olarak yapılmakta­dır­­.  Gelişme geriliği­nin şiddeti bu testlerin yapılma sıklığını tayin eder­.

Bu sıkı takip nihayetinde bebeğin doğduğun­da yaşayabilecek aşamaya gelme­si ya da bebeğin anne karnın­da kalması­nın riskli olduğunun tespit edilme­si halinde doğuma karar verilmekte­dir­­.

İUGG'li bebeklerin doğumu da risklidir­­. Zaten  sınır­da olan bebek kan dolaşımı doğum sancıları esnasındaki rahim kasılışları ile iyice bozula­bilir ve bebek kalp atışları yavaşlaya­bilir (bradikardi)­. Bun­dan dolayı bebek kalp atışları sıkı takibe alınarak doğum izlenmektedir­­. İUGG'li bebekler­de bu sebepten  ötürü birçoğu kez sezaryen  tercih edi­lir­­.

İlgili aramalar: iugg nedir, iugr nedir, bebeğin gelişim geriliği, anne karnında gelişme geriliği