28 Mayıs 2015 Perşembe

Hamilelikte Kaygı (Endişe) Duymak

Sponsorlu Bağlantılar:

HAMİLELİKTE BEBEĞİN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞE DUYMAK

Hemen her anne adayı bebeği­nin normal olup olmayacağı hususun­da endişe duymakta­dır­­.  Belli bir düzeydeki kaygı­nın zararı olmaz fakat günlük yaşamındaki fonksiyonları etkileyecek kadar etkiliyorsa, gebeliğin önüne geçilişi lazım olan bir yan tesirsidir­­. Bu durumda hekiminizle görüşün­. Belki bebeğin ultrason ile değerlendirilişi korkularınızı yatıştıra­bilir­­. Bir hasta aşırı endişeli olduğunda, bilhassa bebeğin sağlığıyla ilgili korku duyma­sı için kafi sebe­bi var ­ise (sıcak bir küvette çok zaman geçirmiş veya gebe kalabilmek amacı ile çok uğraşmış, uzun süre beklemişse), hat­ta merak ve kaygıları nedensiz ve abartılı olsa bile birçok hekim ultrason incelenmesi­ni gerekli görmektedir­­. Zira bu uygulamanın anne veya bebek üstündeki menfi etki­yi yokken  (bugüne dek hiç bir araştırmayla bir zarar vermiş olduğu gösterilmemiştir), endişe ve sıkıntı sebebiy­le annenin yaşayacağı yemek ve uyku bozuklukları­nın getireceği rizikolarçok fazladır­­.

Ultrason incelemesi, bütün problemleri saptayamayabilir fakat bebeğin gelişimi­ni değerlendirmekte çok önemlidir­­. El­de edilen  görüntü küçük bir leke halinde olsa bile kolları, bacakları ve bütün organlarıyla normal bir bebek rahat­ça görüle­bilmektedir­­. Anne adayları kendi hekimleriyle veya gerekliyse ultrasonu değerlendirecek bir uzmanla konuşarak bazı oluşturduğunda, kendine bakmak ve bebeği beslemek amacı ile hayati önemde bir iş yapmış olacaktır­­. Bu yetmezse uzman bir danışmanlık gerekebilmekte­dir­­.

Amniyosentez veya koriyonik villus örneklenme­si gibi güvenilir neticeler el­de edilen  gibi güvenilir neticeler el­de edilen  başka doğumdan ön­ce tanı yöntemleri genel olarak tıbbi yön­den  muteber bir gereklilik var ­ise ve uygulamanın fayda­sı risklerin­den  çoksa uygulanmakta­dır­­.

İlgili aramalar: hamilelikte kaygı duymak, gebelikte bebekle ilgili endişelenmek, hamilelikte sürekli endişe duymak