14 Mayıs 2015 Perşembe

Hamilelikte Epilepsi

Sponsorlu Bağlantılar:

HAMİLELİKTE EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI)

Epilepsili kadın gebe kaldığın­da yaklaşık yarısın­da nöbet sıklığı değişmemesine rağmen  1/3 ila 1/4 oranın­da nöbetlerinde art­ma gözlenmekte geri kalan­da ise bir azalış gözlenmemektedir­­.Gebe kadınlar­da vucudun antiepileptik ilaçlara etki­yi değişebilmekte; bu da rizikosu arttırmaktadır­­.Aynı zaman­da epilepsili gebe kadınlar­da vajinal kanama ve sabah bulantıları fazladır­­.

Nöbetler uykusuzluk metabolizma, hormonal farklılıklar ve psikolojik etkilere bağlı bir şekil­de arta­bilir­­.

HAMİLELİKTE EPİLEPSİNİN BEBEĞE ETKİLERİ

Epilepsili kadınların %90'ın­dan fazlası sağlıklı bebeklere sahip olur­.Normal­de anomali rizikosu %1* 2 iken  epilepsili gebeler­de %4* 8 dir­­. Ölü doğum rizikosu normalden  yüksektir­­. Erken  doğum, doğumun gecikme­si ve bebeğe oksijen  gereksinimi­nin sağlanamadığı dönemler sebebiy­le gelişim geriliği olur­.Alınan ilaçlar­dan kaynaklı bir şekil­de defektler gelişebilir­­.Bu genel­de birden  fazla ilaç aşırı dozda kullanımın­da görülmekte­dir­­.Epilepsili bir kadı­nın çocuğun­da 1/40 oranın­da epilepsi görülme rizikosu bulunur­.Ancak defektler genel­de genetik görülmekte olan patolojilerdir­­.Bunun yanın­da yarık damak, dudak, kalp anomalileri, spina bifida (sinirsel gelişim anomalisi), parmak ve yüz anomalileri görüle­bilmektedir­­. Cerrahi girişimle düzeltile­bilir­­. Ayrıca normal populasyona göre bu bebekler­de gelişim geriliği ve zeka geriliği­nin daha fazla olduğu düşünülür­.

NE YAPMANIZ GEREKİR?

Doktorunuzun size söylediği müddetçe antiepileptikleri düzenli şekil­de kullanmaya devam etmeniz gerekir­­.Eğer 2 yıldan uzun süredir nöbet geçirmemişseniz ilacınızı dozu yavaşça azaltarak kesmeye gidebilir­­.Gebeliğiniz süresince antiepileptik ilaç dozunuz serum ilaç düzeyi ölçülerek doktorunuz tarafı ile ayarlanacaktır­­.Bu bilhassa ilk üç ayda gereksinim duyulmaktadır­­.Ayrıca gebe kalma dan evvel ve kaldıktan sonra günlük olarak bir tane alınan ve folik asit içeren  vitaminlerin alınması­nın bebeklerdeki sinir sistemi bozulmalarını azalttığı gözlenmiştir­­.Bunla bir­likte düzenli beslenme, kafi uyuma, düzenli egzersiz, alkol, sigara, kafein­den  uzak durma önerilmektedir­­.

Kullanılan antiepileptiklerin nere­deyse tamamı­nın konjenital anomalilere neden  olduğu görülmüştür­.Ancak bu ilaçları alan gebelerin bebeğinde bu anomaliler görülmemektedir­­.

GEBEYKEN NÖBET GEÇİRİRSEM BEBEĞİME ZARARI OLUR MU?

Gebeyken  geçirilmiş olan ciddi derecedeki nöbetler bebeğe zarar verebilir, az olasılık­la düşüğe sebep ola­bilir­­. Nöbetin doğum anın­da ortaya çıkı­şı pek görülmemektedir fakat annenin solunum düzensizliği netice­si bebekte oksijen  ve kan alımını­nın azalışı­na neden  olur ve bebeği stresse soka­bilir

GEBELİKTE YAPILACAKLAR

Düzenli aralıklarla muayene yapılmalı, ilaç dozları izlenmelidir­­. US ile izlenim, AFP ölçümü, kan testleri ve amniosentez yapılışı gerekir­­.

SEZARYEN YAPILMASI GEREKİR Mİ?

Epilepsili kadınlar normal doğum yapa­bilirler­.Alınan bir­takım antiepileptiklere bağlı bir şekil­de yenidoğan süreci boyunca kanama görülme riskine karşı hamileliğin son ayın­da ve bebeklere ilk 24 saatte K vitami­ni verilişi öneri­lir­­. Doğumdan sonra ilaç dozunun yeniden  düzenlenme­si gerekiyor­.

İlgili aramalar: hamilelikte epilepsi, gebelikte epilepsi, hamilelikte sara hastalığı, gebelikte sara hastalığı