14 Nisan 2015 Salı

Düşük Neden Olur?

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelikte Düşük

Döllenen  yumurtacık, gebeliğin ilk üç ayın­da dölyatağı = rahime yerleşir ve düzenli şekil­de büyümeye başlamaktadır­­.  Bu dönem dölütün yaşama­sı yönün­den  çok önemlidir; çünkü gebeliklerin olağandışı biçimler­de sonuçlanmasına neden  olan hadise­ler bu aylar­da gerçekleşmektedir­­. Bebeğin yaşamını sürdürmeye hazır olmasın dan evvel gebeliğin son bulma­sı olayına "düşük yapmak" denilir­­.

"Tehlike" İşareti
"Metroraji", yani dış cinsel organlar yolu i­le dölyatağı kanama­sı düşük tehlikesi­nin belli başlı belirtisidir­­. İlk üç ay içinde ( yani 10­.* 12­. haftalara kadar) bu kanamalar, daha sonrasındaki 6 ayın kanamalarına oranla çok daha sık görülmekte­dir­­.

Bu kanamalar, birçoğu kez bel ve kasık sancılarıyla beraber olur ve adet zamanın­da görülmekte olan ağrıları andırır; fakat onlar­dan daha şiddetlidir­­. Sancılara, yuvalanmış yumurtayı dışarı atmaya çalışmakta olan dölyatağı kasılışları yol açar­. Bununla beraber kanama birçok sebep­lerden  ileri gele­bilir: Gebelik esnasın­da dölyatağın­dan kaynaklı olan kanamaların tümü bir düşük işareti olmaz­. Bazı zamanlar "yalancı adet' olarak isimlendiri­len  ve aybaşı kanamalarına çok benzeyen  kanamalar görebilirsiniz­. Bunlar sonrasındaki aylar­da da iki veya en  çok üç kez yinelenebilir­­. Kanama süresi genel olarak bir gündür­. Bu huzursuz­luk belli bir tedaviyi gerektirmiyor­. Dinlenmeniz ve bu günler­de cinsel münasebete ara vermeniz yeter­.

Yalancı adet görmenin neden  olduğu en  büyük güçlük, gerçek adetin bittiği günü saptamaktır­­. Jinekolojik bir muayene, genel olarak kuşkularınızı gidermek için destek olmakta­dır­­.  Bu arada ultrasonografi ile el­de edilecek bulgularla, gebeliğin başlangıcı tam anlamıyla saptana­bilir­­.

Düşük Belirtileri Neler?

Cinsel organlarınızdan kan geldiği­ni görecek ve kasıklarınızda aralıklı olarak sancılar hissedecek olursanız, hemen  dinlenmeli ve çağıracak olduğunuz doktorunuzun önerilerine göre hareket etmeniz gerekir­­. Kanama az ve kanın rengi koyu kızıl ise, büyük bir ihtimalle gebelik normal evrimi­ni sürdürecek manasına gelmektedir­­. Yeter ki birkaç gün yataktan kıpırdamamayı göze alın­. Kanama bol, rengi de parlak kırmızıysa, o zaman detaylı bir jinekolojik muayeneden  geçmeniz ve tıbbi tedavileri uygulamalısı­nız­. Kanla karışık olarak gelen  doku parçalarını saklayıp, doktora göstermeniz gerekir, hekim bunların dölyatağı mukoza dokusun­dan mı, dölütten  mi kaynaklandığını saptar­.

Düşük

Düşük tehlikesi olan durumların yaklaşık % 30 kadarı, düşükle sonuçlanır; düşük esnasın­da kanama iri doku parçaları ihtiva eder­. Dölyatağı boynu, kasılmalarla, bir veya iki parmak geçecek kadar genişlemekte­dir­­. Ağrılar gittikçe daha şiddetlenir­­. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman hemen  en  yakındaki doğum kliniğine başvurarak, gebeliğin sürdük­ten  sonrasürmediği­ni kontrol ettirmek gerekir­­. Düşük, dördüncü aya doğru meydana gelecek olursa, o zaman dölütü saran zar parçalanarak, amniyon sıvısı dışarı boşalır­­.

Gizli Düşük Nedir?
Gizli düşük, farkına varmadan gebeliğin sona erme­si olayına denir; çünkü ne kanama görülür, ne de sancı olmakta­dır­­.  Fakat gebeliğin daha evvelki belirtileri gitgide azalıp ortadan kalkar; göğüsler yeniden  yumuşar, dölyatağı artık büyümez, bir­takım haller­de ise içinde dölütün bulunmuş olduğu sıvı geri emildiği için tam tersi küçüle­bilir­­. Ancak, gebeliğin kesintiye uğradığın­dan emin olmak amacıyla jinekolojik muayeneden  geçmek ve bazı tetkik­ler yaptırmak gerekir­­.

Muayene ve Tahliller
Dölyolunu inceleyen  hekiminiz, gebeliğin devam etme olanağı­nın bulunup bulunmadığını veya bebeğin düşüp düşmediği­ni anlar; tanı­nın kesin olma­sı için testler yaptırmak gerekir­­.

* Gebelik Testi = idrardaki koriyonik gonadotropin (HCG) düzeyi­nin belirlenmesi; test sonu­cu olumlu çıkıyor, hormon düzeyi birkaç gün üst üste yinelenen  testler­de değişmiyor veya yükseliyorsa, gebelik normal gelişimi­ni sürdürüyor manasına gelmektedir­­. Ama, eğer hormon düzeyinde alçalma varsa, büyük bir olasılıkla, gebelik kesintiye uğramış manasına gelmektedir­­.

* Ultrasonografi inceleme­si ; Bu incelemeyle dölyatağın­da neler olup bittiği­ni anla­mak ve içinde dölütün bulunmuş olduğu amniyon kesesi­ni görmek olanaklıdır­­.  Daha 7­. haftadan başlayıp dölütün kalp atışları duyulur ­. Böylelikle dölütün yaşayıp yaşamadığı anlaşılır­­. Dölüt canlıysa, kesin yatak istirahatı uygula­mak gerekir­­. Ultrasonografi ile, kanamaya yol açabilecek öbür sebep­ler de tanına­bilir­­.

Düşük Durumun­da Ne Yapılmalıdır?
Düşük tehlikesine karşı en  iyi çare, çalışmayı bırakmak, cinsel ilişkide bulunma­mak ve yataktan kalkmamaktır­­. İlaç kullanılmama­sı tartışılan bir noktadır­­.  Bilhassa ilk çocuğuna gebe bulunanlar için ilaçlarla girişimde bulunmayıp, işin oluruna bırakılışı eğilimi bulunur­. Daha çok iki çe­şit ilaca başvurulur: Betamimetiklerle, progesteron içerenler­. Bunlar kasların gevşemesi­ni sağlarlar­. Östrojenlerle progesteron karışımı ilaçlar önerilmez, çünkü östrojenler dölütün cinsel organları­nın gelişimi­ni etkiler ve bazı olağandışılıklara neden  olmakta­dır­­.

Düşüğe mani olunamamışsa, dölyatağı boşluğunu derhal kazıyarak, kanamayı ­kesmek ve kalıntıları temizlemek gerekir­­. Dölyatağı mukoza dokusuna yapışmış kalan parçalar şiddetli kanamalara ve iltihaplara yol açarlar­.

Düşük sebep­leri
Düşükten  sonra kadında, kendisi­ni suçlama duygusu ve psikolojik çöküntü hali­nin görülüşü olağandır­­.  Böyle bir çöküntüden  kurtulmak, her zaman ba­sit olmaya­bilir­­. Kürtaja sebep olan klinik sebep­ler, pek çok olup, bunlar dölütten  olduğu hal­de anneden  de kaynaklana­bilir­­.

Dölütten  Kaynaklanan Nedenler Nelerdir?
Düşükler üstün­de yapılmakta olan incelemelere göre, en  çok karşılaşı­lan sebep­ler, dölütteki gen  deformiteleri (bozuklukları) olup yaklaşık % 50'yi bulmaktadır­­.  Böyle durumlarda, dölüt daha fazla gelişim olanağını bulamadığı için, düşük olmakta­dır­­.  Daha az oran­da da ilaç kullanımı, radyasyon, annenin farkına varmaksızın kalmış olduğu zehirleyici maddeler de dölüte zarar veren  etkenler arasın­da olur­. Döllenmiş yumurtanın dölyatağın­da olağandışı bir konumda olma­sı da seyrek de olsa, düşüğe neden  olmakta­dır­­.

Anneden  Kaynaklanan Nedenler
Bu sebep­leri iki büyük grupta toplaya­biliriz: Genel sebep­ler; lokal sebep­ler­. Genel sebep­lerin en  önemlileri ; şeker haştalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve salgın hastalıklardır­­.

Düşükler­de psikolojik gerginlikler, fiziksel sebep­ler kadar tesirli ola­bilir­­. Dölyatağı veya dölyatağı boynuna ait bozukoluşumlar da düşüğe sebep ola­bilirler­. Dölyatağı boynu yetersizliğinde, dölyatağı boynu zamanın dan evvel açılır ve gebelik ürünü dışarıya atılmakta­dır­­.  Düşük, genel olarak 17* 20­. haftalar­da olmakta­dır­­.  Bu durumda boyun, kalın bir çember içerisi­ne alınarak sıkıştırılır ve güçlendirilir ( serklaj )­.

Sık görülmekte olan bir başka neden  de "gelişmemiş dölyatağı" denilen  durumdur­. Çok küçük olan dölyatağı, döllenmiş yumurtanın büyümesiyle orantılı olarak genişleyemez­. İlk gebelik düşükle sonuçlanır; fakat on­dan sonrasındaki gebelikler normal seyreder­. Dölyatağı kusurları fibromlar ve dölyatağı­nın tersine dönmüş olma­sı da üst üste düşük yapmanın en  çok karşılaşı­lan sebep­leridir­­.

İlgili aramalar: düşük neden olur, hamilelikte düşüğün nedenleri, gebelikte düşük niçin olur, düşüğün belirtisi nedir, gizli düşük nedir