17 Nisan 2015 Cuma

Gebelik Hipertansiyonu

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelik Hipertansiyonu

Gebelikte yapılmakta olan takiplerin herhangi bir tanesinde tansiyon değerleri­nin 140/90 mm Hg (civa) ve üstün­de olma­sı ve bu yüksekliğin en  az dört saat aralıklarla en  az iki kere saptanmış olma­sı hamilelikte "hipertansiyon" tanısını koymasını sağlar­.

Gebelikte hipertansiyonla beraber albüminüri (idrar­da normalin üzerinde albümin cinsi protein görülmesi) halinde preeklampsi tanısı konur­.

Hamilelikte hipertansiyon
Vücutta, öncelikli olarak de eller­de ve yüzde meydana gelen  ödem (şişme) yalnız başına preeklampsi tanısın­da kafi olmaz­. İdrar­da albümi­nin normalden  daha çok olma­sı da yalnız başına preeklampsi tanısı koymak amacıyla kafi olmaz­. Hipertansiyon ve albüminüri mutlak suretle bir­likte görülmelidir­­.

Preeklamptik olduğu bilinen  bir gebede sara nöbeti­ni anımsatan genel vücut kasılmaları­nın ortaya çıkı­şı halinde "eklampsi" tanısı konur­.

Sınıflandırma
Gebeliğin herhangi bir zamanın­da hipertansiyon tanısı konduğun­da kaynak tayin edilmektedir­­. Gebelikte saptanan hipertansiyon aşağıdaki şekil­de sınıflandırılır:

Kronik hipertansiyon
Gebe kalmadan evvel hipertansiyon tanısı konulmuş bir gebe kadında kronik hipertansiyon söz konusudur­.

Gebeliğe bağlı meydana gelen  hipertansiyon mol gebeliği gibi hal­ler hariç her zaman 20­. Gebelik haftasın­dan sonra gözlenir­­. Bun­dan ötürü 20­. Gebelik haftasın dan evvel yapılmakta olan antenatal takipler­de hipertansiyon tanısı konuşu da Gebelik öncesin­den  mevcut olan bir kronik hipertansiyon varlığına işaret eder­. Kronik hipertansiyonu olduğu bilinen  veya Gebelikte kronik hipertansiyonu olduğu saptanan anne adayı yakın takibe alınmaktadır­­.  Bu takipler­de idrar­da normalden  daha çok albümin var oluşun­da preeklampsi tanısı konur­.

Genel vücut kasılışları ortaya çıktığı za­man ise eklampsi tanısı konur­. Bu durumda kronik hipertansiyon zemininde gelişmekte olan preeklampsi ve eklampsi'den  bahsedilir­­. Gebeliğin neden  olduğu hipertansiyon (PIH = Pregnancy induced hypertension)

Önceden  hipertansiyonu olmayan ve ilk 20 haftalık takipler­de tansiyon değerleri normal seyreden  gebede saptanan tansiyon yüksekliğinde gebeliğin neden  olduğu hipertansiyon tanısı konur­.

Gestasyonel Hipertansiyon
Gebeliğin neden  olduğu hipertansiyon, farklı seyirler gösterebilir­­. Tüm Gebelik boyunca hipertansiyon aşamasın­da kala­bilir­­. Buna saf hipertansiyon veya gestasyonel hipertansiyon (gestasyonel = hamilelikle ilgili) ismi veri­lir­­. Gebeliğin bitmesiyle hipertansiyon kısa zaman­da ortadan kalkar­. Preeklampsi gelişebilir­­. Gelişen  bu preeklampsi ağır seyredebilir veya hafif düzeyde kalır­­.

Eklampsi gelişebilir­­. Eklampsi gelişmekte olduğu an­dan başlayıp preeklampsi tümüyle farklı bir boyut kazanır ve anne adayı ve bebeğin hayatını tehdid edici hal­ler meydana gele­bilir­­. HELLP Sendromu gelişebilir­­. HELLP sendromu bazı zamanlar preeklampsi gelişmeden  direkt olarak başlayabilen  yaşam­sal tehlikesi olan bir haldir­­.

İlgili aramalar: gebelik hipertansiyonu, gebelikte hipertansiyon, hamilelik tansiyonu neden olur, gestasyonel hipertansiyon nedir