20 Nisan 2015 Pazartesi

Hamilelikte Gün Aşımı

Sponsorlu Bağlantılar:

Hamilelikte Gün Aşımı

Hamilelikte 42 haftadan uzun süreli gebeliklere GÜN AŞIMI ismi veri­lir­­. Sürmatürite, postterm, postmatürite olarak da adlandırıla­bilir­­. Ortalama gebelik zamanı insanoğlun­da son menstrüel periyodun ilk günün­den  başlayıp 280 gündür­. Ovülasyon (yumurtlama) tarihin­den  başlayıp de 266 günlük bir zamanı kapsar­. Tahmi­ni doğum tarihi Neagele formülü ile hesaplanır­­. Bu kolay formül­de son adet tarihi­nin ilk gününe 7 gün eklenerek ve üç ay geri giderek tahmi­ni doğum tarihine ulaşılır­­. Lakin bu tarih kesin olmaz ve 15 gün önce vedan sonra da doğal olarak kabul edi­lir­­. Her kadın­da ovülasyon (yumurtlama) tabii ki kesin bir şekil­de bilinemediğin­den  doğum tarihi­nin belirlenmesinde son menstrüel periyot baz alınmaktadır­­.  Eğer ovulasyon tarihi net biliniyorsa gebelik süresi ile alakalı daha kesin bilgilere ulaşıla­bilir­­.

BEBEĞE AİT RİSKLER:

Gün aşımında, bebeği bekleyen  en  mü­him risk, plasentada dolaşım bozulmasına bağlı bir şekil­de oksijen  ve yiyecek maddeleri­nin yeteri ka­dar taşınamama­sı netice­si fetal distres gelişimidir­­. Oksijenlenmenin azalma­sı netice­si fetusun ilk tepkilerin­den  biri, hareketi­ni kısıtlama­sı ve oksijen  kullanımını azaltmaktır­­. Bun­dan dolayı bilhassa gün aşımı olan gebeliklerde, bebek hareketleri bir sağlık göstergesi olarak dikkatli bir şekil­de izlenmelidir­­. Bir noktaya kadar tolere edilebilen  oksijen  kısıtlılığı, belli bir sınırın aşılışı ile fetusta refleks olarak mekonyum denilen  ilk dışkı­nın rahim içerisine yapılmasına yol açar­. Bebek doğmadan amniyon sıvısı içerisi­ne yapmış olduğu bu ilk dışkı; doğum esnasın­da ve hat­ta anne karnın­da bebeğin akciğerleri­nin mekonyumla dolmasına yol açar­. Mekonyum aspirasyonu denilen  bu durum, bebekte ciddi zararlara sebep ola­bilir­­.

DİSMATÜRİTE SENDROMU:

Normal­de fetus 40­. haftadan sonra azıcık bir gelişim göstermekte­dir­­. Son haftalar­da akciğer büyümesi­ni da tamamlamış olan fetusta, cilt altı yağ depolanmaları hari­cinde, herhangi bir gelişim beklenmez­. Gün aşımı başladığın­da Dismatürite sendromu olarak isimlendiri­len  tablo gelişmeye başlaya­bilir­­. Dismatürite sendromu gün aşımı olan bebeklerin yaklaşık üçte bir tanesinde görülür­. Genel­de cilt altı yağ depoları­nın kaybı netice­si buruşuk, kuru ve çatlak bir deri, uzun tırnaklar, uzun saçlar, hipotoni denilen  kas güçsüzlüğü, mekonyumla boyanmış sarı * yeşil ya da kahverengi cilt, göbek kordonu ve zarlar ile karakterizedir­­.

İRİ BEBEK:

Bir grup sürmatüre bebekte beklenin üstün­de kilo artışı netice­si "iri bebek" (4000gr­. Doğum tartısı üzeri) durumu mevzu­bahis ola­bilir­­. Normal olarak doğum eylemi esnasın­da sıkıntı yaratabilecek bu durumda doğum eylemi­nin uzaması, zor ve müdahaleli doğum (vakum, forseps) riski­nin artması, doğum eylemi esnasın­da bebeğin omzunun takılması, epizyotomi­nin (normal doğum eylemi esnasın­da vulvaya yapılmakta olan cerrahi kesinin) istenmeyen  şekil­de ilerleyişi ve türlü yırtıkların oluşumu, doğumdan sonra uterin kasılmaların tesirli olmayışı sebebiy­le çok miktar­da kanama gibi sorunlara sebep ola­bilir­­.

OLİGOHİDRAMNİOS

Gün aşımı halinde oligohidramnios (bebeğin içinde bulunmuş olduğu sıvı­nın miktarın­da azalma) oluşa­bilir­­. Bun­dan dolayı gün aşımı olan bebekler­de amniyon sıvısı miktarı­nın ultrason yardımı i­le ölçümü önemlidir­­. Oligohidramniyos varlığı, bebeğin dolaşım bozukluğunun da göstergesi olduğu için bilhassa önemlidir­­. Anne karnın­da ve doğum esnasın­da bebeğin daha çabuk strese girmesine neden  ola­bilir­­. Oligohidramniyos tespit edildiğin­den  başlayıp gebelik sonlandırılmalıdır­­.

TEDAVİSİ:

Doğumu planlamaktır­­. Sezaryen  gerektirmiş olan bir durum var ­ise beklenmeden  gebelik sezaryen  ile sonlandırılır­­.

İlgili aramalar: hamilelikte gün aşımı, uzamış gebelik, hamileliğin uzaması, hamilelikte 40 haftanın geçmesi