8 Nisan 2015 Çarşamba

Kolon Kanseri ve Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar:

KOLON KANSERİ

Kolon diye isimlendirdiğimiz kalın bağırsak, yaklaşık olarak 2 metre uzunluğundaki sindirim sistemi­nin ince bağırsaktan sonra gelen  bölümüdür­. Bilhassa batılı ülkeler­de yaygın rastlanılan kolon kanseri oldukça büyük bir ehemmiyet taşımakta­dır­­.  Toplumda görülme ora­nı 10000 de 5 dolayındadır­­.  Erkekte ve kadın­da eşit oran­da görülmekte olan kolon kanseri bütün kanserler içinde görülme ora­nı bakımın­dan 3­. sırada yer alır­­. KOLON KANSERİNİN NEDENLERİ

Kolon kanseri­nin sebe­bi kesin olarak bilinmemektedir fakat meydana gelmesinde tesirli olan bir­takım çevresel ve kalıt­sal sebep­ler bulunur­. Kalıtsal etkenler bu konu ile ilgi­li büyük ehemmiyet taşımakta­dır­­.  Ailesinde kolon kanseri bulunanlardakansere yakalanma olasılı­ğı normalden  daha yüksektir­­. Bununla birlik­te daha öncesin­den  meme ve yumurtalık kanseri­ni geçirmiş kişiler­de ve ailelerinde kolon kanseri sıklığı daha fazladır­­.  Gardner Sendromu ve Ailesel Polipozis hastalığı genetik hastalıklardır ve genel­de kolon kanserine neden  olur­. Bunların hari­cinde ülseratif kolit ve crohn hastalığı da kolon kanseri olasılığı­nı arttırmaktadır­­.

Beslenme, kolon kanserinde mü­him bir yere sahiplerdir­­. Bilhassa Batı tipi diyet kanser olasılığı­nı arttırmaktadır­­.  Kolon kanseri­nin oluşmasın­da hayvansal yağların tüketimi­nin tesirli olduğu incelemeler netice­si saptanmıştır­­.

Ayrıca bir­takım kimyasal maddeler kanser sebep­leri arasın­da olur­. Sanayi işçilerinde, bir­takım fabrikalar­da çalışanlar­da kolon kanseri görülüşü kimyasal maddelerin etkisi­ni ortaya çıkarmaktadır­­.