13 Nisan 2015 Pazartesi

Servikal Polip

Sponsorlu Bağlantılar:

Servikal Polip

Servikal polipler, rahim ağzı­nın küçük, saplı, genel olarak iyi huylu oluşumlarıdır­­.  Bir ya da birden  fazlaca sayıda ola­bilirler­. Bilhassa 20 yaşın üzerinde doğum yapmış hanımlar­da görülmekte olan bir sorun­dur­. Küçük yaşlar­da ve menopozdan sonra yaşlar­da da ender olarak görüle­bilmektedir­­. Belirti vermeyenler rastlantı­sal muayeneler sırasın­da görülmektedirler­. Birçoğu iyi huylu olmasına karşın kötü değişim gösterebildiklerin­den  her teşhis konan polip alınarak patalojik araştırma için patoloji laboratuvarına gönderilmelidir­­. Bazı kanser türleri­nin polip görüntüsünde olduğu unutulmamalıdır­­.  Nedeni tam bilinememekle beraber kronik iltihaplar, hormonal uyarılar, kan damarları­nın sorunu sonu­cu oldukları düşünülür­. Genel­de servikal polipler rahim içerisi dokusunun kalınlaşma­sı ile beraber olabildiğin­den  polip görüldüğünde yalnız­ca polip alınmakla kalınmaz, rahim içerisin­den  de parça alınmaktadır­­.  Rahim ağzın­da olan poliplerin kansere dönüşme oranları yüzde 1’den  azdır­­. 

Polipler kanser yönün­den  muhtemel risk teşkil ettiklerin­den  ötürü cerrahi teknikle çıkartılan her polipin mikroskopla incelemesi­nin yapılışı için patalojiye gönderilişi gerekiyor­. Daha çok görülmekte olan klinik bulguları adet kanamaları­nın fazla olması, ilişkidan sonra kanamadır­­.  Akıntı da görülebilen  başka bir belirtidir­­. Normaldışı kanama en  fazla görülmekte olan bulgulardandır­­.  Daha yaşlı kadınlar­da menopozda kanama görüle­bilmektedir­­. Bununla birlik­te servikal polip infertilite yani kısırlık sebe­bi olarak da önümü­ze çıka­bilir­­. Servikal polipler düzgün yüzeye sahip, kırmızı, parmak biçimin­de çıkıntılardır ve yaklaşık 1 ila 2 cm­. boyun­da 0,5 ila 1 cm­. çapın­da oluşumlardır­­.  Genellik­le muayenede görüle­bilir ve parmakla hisedilemeyecek kadar yumuşaktırlar­. Gözle görülünce teşhis konur­. Lakin her zaman görülemeye­bilirler­. Bazı polipler fakat normaldışı kanama­sı olan hastalar­da teşhis maksadıyla yapılmakta olan kürtajlar­da alınan parçanın incelenmesin­den  sonra rastlantı­sal tesbit edilirler­. Tüm polipler enfektedir, bu sebepten  ötürü poliplerin alınma­sı işleminde tedbiren  uygun olan antibiyotik tedavisine de başlanmaktadır­­.

Saplı uygun boyda olan poliplerin cerrahi teknikle çıkarılışı kolay bir işlemdir­­. Lakin büyük boyutlu, geniş tabanlı poliplerin çıkarılışı işlemi daha ayrıntı­lı olduğu için bu işlemlerin mutlak suretle hastahane koşulların­da olma­sı gerekiyor­. Yalnız­ca poliplerin çıkarılışı kafi olmaz, rahim içerisin­den  de parça almak şarttır­­. Tüm materyaller patalojiye gönderilir ve orada incelenir­­. Parçalar iyi karakter­de ise hasta ba­riz aralıklarla kontrollere çağrılır­­. Polipler tekrarlaya­bilirler ve takip edilişi şarttır­­. Şayet kötü huylu yani kanser rizikosu gibi bir durum mevzu­bahis ise gerekli radikal cerrahi işlemler uygulanmakta­dır­­.  Kadınların ba­riz aralıklarla doktor gözetiminde olmaları­nın yararların­dan bir tane­si de belirti vermeyen  bu ve benzeri hastalıkların yalnız­ca muayene sırasın­da görülmeleridir­­.

İlgili aramalar: servikal polip nedir, servikal polip neden olur