23 Nisan 2015 Perşembe

Suni Sancı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Suni Sancı Nedir?

Suni sancı olarak bildiğimiz "induksiyon" yöntemi genel manasıyla "gebelik ürününün rahimden atılmasını sağla­mak amacı ­ile rahmin kasılmaya teşvik edilmesi" manasına gelmektedir­­. İnduksiyon, başlamamış doğum ağrılarını türlü metodlar­la başlatma teşebbüsüdür­. Maksadı doğumu gerçekleştirmektir­­.

Hangi Haller­de İnduksiyon Yapılır?

İnduksiyon, gebeliğin devamı anne hayatı ve/veya bebeğin hayatı yönün­den  sakıncalı olduğu her şart altın­da uygulanmakta­dır­­.  Anne adayı­nın hayatını kurtarmak amacına yönelik olarak en  fazla preeklampside, bebek için ise en  fazla miad geçişinde kullanılır­­. Preeklampsi ve öncelikli olarak da ağır preeklampsi, tümüyle hamilelikte gelişmekte olan bir hastalıktır ve en  kesin tedavi şekli doğumdur­. Preeklampsi tanısı konduğun­da ağrılar henüz kendi kendi­ne başlamamış durumdaysa ve sezaryan gerektirmiş olan bir durum yok ise induksiyon işlemine başlanarak doğum gerçekleştirilmeye çalışılır­­. Miad geçişinde de uteroplasental ünitenin "yaşlanmış" olma­sı bebeğin oksijensiz kalmasına ve ileri haller­de ölmesine yolaçabileceğinden, sezaryan için başka bir neden  yok ise induksiyonla bebeğin doğma­sı sağlanmaya çalışılır­­.

Suni Sancı Nasıl Yapılır?

Suni sancı (induksiyon) için, yani uterusu kasılmaya teşvik etmek amacı ile fazlaca sayıda yol bulunur­. Daha çok kullanılan yol, anne adayına damar­dan serum içinde oksitosin olarak isimlendiri­len  maddenin belli dozlar­da verilmesidir­­. Bu madde esasen  doğum başladığın­da anne adayı­nın hipofiz bezin­den  salgılanmakta olan hormonunun kendisidir­­. İnduksiyon için geliştirilen  sentetik oksitosin serum içinde sulandırılarak verilmekte­dir­­. Lakin uterusu kasılmaya teşvik etmek bu kadar ba­sit olmaz­. Uterusun oksitosine duyarlı duru­ma gelebilişi ve kasılmaların serviksin (rahimağzının) açılmasını sağlayabilişi için servikste bir­takım ön hazırlıklar gerçekleşmelidir­­. Serviks gebe olmayan bir kadın­da sert ve kapalı bir yapıdır­­.  Gebeliğin başlamasıyla yumuşar ve bu yumuşama gebeliğin sonuna kadar artarak devam eder­. Gebeliğin sonlarına doğru servikste meydana gelen  farklılıklar bu yapı­nın daha da yumuşamasına, uzunluğunun azalışı­na ("silinme") ve uterus kasılışları ve önde gelen  kısmın (baş gelişinde bebeğin başı, makat gelişinde makat kısmı) baskısıyla açılmasına yol açar­. İşte induksiyon ve induksiyon öncesi işlemler, henüz zamanı gelmediğin­den  kendin­den  gerçekleşmeyen, veya gerçekleşemeyen  bu olayların ya­pay olarak gerçekleştirilmesidir­­. Serviksteki bu fiziksel hadise­leri en  iyi şekil­de taklit edebilmek amacı ile öncelikli olarak serviks iyi bir şekil­de değerlendirilmeli ve gerekli haller­de serviksteki ön hazırlık bir­takım işlemlerle taklit etmek gerekir­­. Bu amaçla vajinal muayene yapılır ve serviksin nitelikleri, gelen  kısmın nitelikleri bir arada değerlendirilerek ön hazırlık gerekli olup olmadığınakarar verilmekte­dir­­. Miadına yakın­da bulunmakta olan veya miad geçme­si olan anne adayların­da servikste ön hazırlık aşama­sı genel olarak kendi kendi­ne tamamlanmış olup, doğum için yanlızca oksitosi­nin hipofizden  salgılanma­sı beklenmektedir­­.

Serviksin ön hazırlığa ihtiya­cı olup olmadığını belirlemek amacı ile doğumu gerçekleştirecek doktor Bishop puanlama­sı olarak isimlendiri­len  araştırma­dan faydalanır­­.

Bishop puanı uygun olmayan serviks bulguları var olması durumunda ön hazırlığı gerçekleştirmek ve serviksi induksiyona hazır hale getirmek amacı ile oksitosin verilmeye başlamadan evvel servikse vajinal yolla prostaglandin muhteviyatlı bir­takım ilaçlar uygulanmakta­dır­­.  Belli bir müddet sonra (4* 12 saat sonra) serviks Bishop puanı tekrar değerlendirilir ve gerekli yumuşama, konum değişimi gibi hazırlıklar oluşmamışsa işlem tekrarlanır­­. Bishop puanı kafi hale getirildiğinde induksiyona başlanır­­. Bishop puanı düşük olmasına karşın ön işlem yapılmaksı­zın başlanan induksiyon metodların­da başarı şansı düşükken, uygun Bishop puanın­da yapılmakta olan uygulamalar­da başarı oranı yüksektir­­. Burada başarı, uterusta doğum kasılmaları­nın başlatılışı anlamın­da kullanılıyor­.

Bütün bu ön hazırlıklar boyunca ve induksiyon işlemine geçilme den  evvel bebeğin iyilik hali­nin bazı testler le değerlendirilişi şarttır­­. Bu amaçla yapılmakta olan NST değerlendirmesinde fetal distres kuşku­su var oluşun­da induksiyon uygulanma­sı fetal distresi ağırlaştırabileceği gibi, "sıkışmış" olan bir bebeğe müdahalede gecikmelere sebep ola­bilir­­.

İnduksiyon bu konu ile ilgi­li tecrübe­li bir hemşire veya ebe tarafı ile doktorun direktiflerine göre uygulanmakta­dır­­.  Düşük dozlarla başlayan induksiyon gerçek doğum ağrıları oluşana kadar (10 dakikada üç kez gelen  ve 40* 50 saniye süren  kasılmalar) belli bir doza kadar artırılarak devam eder­.

İnduksiyon başladıktan sonra induksiyonun başarılı olup olmadığını değerlendirmek amacı ­ile genel olarak 2 saatlik aralıklarla vajinal muayene yapılır ve serviksteki farklılıklar değerlendirme yapılmakta­dır­­.  İki muayene arasın­da serviks değişiklikleri­nin devam ediyor olma­sı (serviksin açılmaya başlaması) induksiyonun başarılı olduğunu göstermekte­dir­­.

İki saat süresin­ce serviks bulguların­da bir farklılık olmayışı halinde induksiyon "başarısız" olarak değerlendirilir ve işleme son verilmekte­dir­­. Başarısız induksiyon olması halinde iki farklı yol izlenebilir: Anne adayı ve/veya bebek iyi durumdaysa ba­riz bir müddet sonra induksiyon tekrar denenir, veya doğum sezaryanla gerçekleştirilir­­. Başarısız induksiyon hallerinde genel­de ikinci yol tercih edilir ve doğum için sezaryan hükmü verilmekte­dir­­.

İlgili aramalar: suni sancı nedir, suni sancı nasıl yapılır, yapay sancı nedir, suni sancı nasıl olur, indüksiyon nedir, induksiyon nasıl yapılmaktadır