30 Nisan 2015 Perşembe

Multifetal Redüksiyon

Sponsorlu Bağlantılar:

MULTİFETAL REDÜKSİYON NEDİR?

Multifetal redüksiyon, yardımcı üreme teknikleri kullanarak gerçekleştirilen  çoklu gebeliklerde (üçüz ya da daha fazla) ilk üç ayda yapılmakta olan embriyo sayısı­nın azaltılışı işlemidir­­.

ÇOKLU GEBELİĞİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Çoklu gebeliklerin oranı bilhassa son 20 sene içerisinde fertilizasyon (döllenme) kabiliye­ti­ni artırıcı yumurtlama ilaçları­nın kullanımını artma­sı ve yardımcı üreme teknikleri­nin çok gelişmesine paralel bir şekil­de sıklığı art­ma göstermiştir­­. Zira bu durumun yardımcı üreme tekniklerinde transfer edilen  embriyo sayısıyla sıkı bağlantısı bulunur­.

ÇOKLU GEBELİĞİN RİSKLERİ VAR MIDIR?

Çoklu gebeliğin riskli durumları yönün­den  değerlendirildiği zaman gebelik sayısı­nın artmasına paralel bir şekil­de bebeğin anne karnın­da ölüm oranlarında, doğumdan sonra ölüm oranların­da ve doğumdan sonra oluşacak hastalık riskinde art­ma bulunur­. Bununla birlik­te düşük doğum ağırlığı ve erken  doğum rizikosu de bulunmaktadır­­.

MULTİFETAL REDÜKSİYON NASIL YAPILMAKTADIR?

Bu işlem için bazı teknikler geliştirilmiştir­­. İlk teknik vajinadan uygulanmakta olan ultrasonografi aygıtı­nın ucundaki kısım ile rahim içerisi­ne girilerek redüksiyon için en  doğ­ru bebek seçilir­­. Bu uygunluk için kriter olarak en  küçük bebek ya da rahim içinde en  üst kısma yerleşen  bebek en  doğ­ru durumdadır­­.  Sonrasın­da ultrason aleti­nin uç bölümünü içerisin­den  sokulan enjektör yardımı i­le hayatı sonlandırılacak bebeğin kalbine girilir­­. Bu enjektör içerisindeki KCL(potasyum klorür)veya NACL(sodyum klorür)isimli solusyonlar­dan bebeğin kalp atışları duruncaya dek enjekte edilir­. Böylelikle tek fetüsün hayatı sonlandırılmış olmakta­dır­­.  Bir başka teknik ise aynı işlemin transabdominal (karın üzerin­den  girilip) yapılmakta olan işlemdir­­. Bu teknikte de ultrason aygıtı­nın ucundaki kısım karın üzerine konularak en  doğ­ru bebek seçilir­­. Bu işlemin ardın­dan enjektör yardımı i­le bebeğin kalbine girilir ve aynı solusyonlar enjekte edilmektedir­­. Transvajinal (vajen­den  girilip yapılan) olarak yapılmakta olan teknikte hasta uyutulurken  transabdominal­de (karın üzerin­den  girilip yapılan) ise yalnız­ca girilen  alan uyuşturulur­. Vajen­den  girilip yapılmakta olan uygulamadan sonra hasta ortalama olarak 45 dakika yatak istirhati ve izlem altın­da tutulduktan sonra taburcu edilmektedir­­. Bununla birlik­te infeksiyon riskine karşı profilaksi (korunma)için antibiyotik tedavisi ve meydana gelebilecek ağrılar içinde ağrı gideren  tedavisine başlanır­­. Bir hafta sonra tekrar ultrasonla araştırma­dan geçirilir­­. Sonrasın­da ise rutin gebelik incelemeleri yapılmakta­dır­­.

REDÜKSİYON İŞLEMİNİN OLABİLECEK ZARARLARI NELERDİR?

Bu işlem nihayetinde şunlar gibi zararlı hadise­ler gelişebilmektedir:
- Gebeliğin düşükle sonlanma­sı
- Gebelik kesesi zarların­da enfeksiyon sebebiy­le yapışıklıkların gelişme­si
- Geçici damla ya da leke tarzın­da adet kanama­sı dışı kanamaların ortaya çıkması

REDÜKSİYON İŞLEMİNDE BAŞARI ORANI NEDİR?

Çoklu hamilelikler­de eve bebek götürme oranları ikiz olarak %89,5 iken  tek bebek ise %80'dir­­.

GEBELİĞİN HANGİ HAFTALARI İÇİNDE YAPILMALIDIR?

Bu işlemler için vajen­den  girilip yapılmakta olan işlemde olan­da 7 ila 11'nci haftalar arası en  doğ­ru iken karın üzerin­den  yapılan­da ise 8 ila 13'ncü haftalar arası uygundur­.

İlgili aramalar: multifetal redüksiyon nedir, multifetal reduksiyon nasıl yapılır