21 Nisan 2015 Salı

Hamilelikte Suların Erken Gelmesi

Sponsorlu Bağlantılar:

HAMİLELİKTE ZARLARIN ERKEN AÇILMASI VE SULARIN ERKEN GELMESİ

Doğum sancısı olmadan kesenin açılışı "zarların erken  yırtılması" olarak tanımlanır­­.

Normal şartlar altın­da gebelik ürünü bir zar katmanı tarafı ile kaplanalan bir kese içinde bulunmaktadır­­.  Bu keseye amniyon kesesi, çevrelemekte olan zara amniyon zarı, içerisindeki sıvıya da amniyon mayisi ismi veri­lir­­.

Amniyon kesesi­nin ve sıvısı­nın sağlıklı bir gebelik ve bebek gelişme­si amaç­lı büyük önemi bulunur­. Bu kese gelişmekte olan bebeği dış faktörlere karşı korur, içermiş olduğu sıvı bebeğin rahat hareket etmesine imkan sağladığın­dan kas gelişimine yardımcı olur, bebeğin sabit sıcaklıkta kalmasını sağlar, travmalara karşı yumuşak bir yastık işlevi görmektedir­­. Bebeğin normal fonksiyonları, büyüme ve gelişimi ve rahat hareket etmesi­ni meydana getirmek amacı ile amniyon sıvısı gerekir­­. Bu sıvı, amniyon ve koryon olarak isimlendiri­len  zarlarla çevrilidir ve hamilelikte oldukça mü­him fonksiyonları olan dinamik bir sıvıdır­­.

Doğum sancıları­nın başlamasın­dan sonra rahim ağzı tam açık oluğun­da yani 10 cm­. açıldığın­da amniyon kesesi yırtılır ve sonra doğum yapılmakta­dır­­.  Kesenin doğum sancıları başlama dan evvel açılmasına erken  membran rüptürü (EMR) ismi veri­lir­­. Halk arasın­da "suları geldi" deyimi bu hadi­seyi anlatmak amacıyla kullanılır­­. Kesenin sancılar başladıkltan sonra, fakat rahim açıklığı 10 santim olma dan evvel açılmasına ise vakitsiz membran rüptürü ismi veri­lir­­. Bu durum klinik olarak bir öneme sahip olmaz­. Tüm gebeliklerin yaklaşık %10'un­da görülmekte olan erken  membran rüptürü (zarların erken  acılması) sebe­bi bir­takım haller­de saptanamaz­. Daha çok suçlanan sebep­ler enfeksiyonlardır­­.  Bilhassa idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal (rahim) enfeksiyonlar buna neden  ola­bilir­­. Bununla birlik­te rahim hacmi­nin aşırı artmış olduğu polihidramniyos, çoğul hamilelik gibi haller­de veya rahime ait şekil bozuklukların­da da görüle­bilmektedir­­.

Annenin beslenme bozukluğu, düşük sosyoekonomik düzey, karına gelen  direk travmalar, cinsel münasebet gibi etkenler de EMR'nin olası ne­denleri arasın­da olur­.

Anne adayları genel­de zarların yırtıldığını ansı­zın sıvı boşalma­sı biçimin­de fark ederler, bir­takım haller­de zar rahimin üst kısımların­dan yırtıldığın­da azıcık bir miktar idrar kaçırır şekil­de hafif akıntılar ola­bilir Bu tür şikayetler ile gelen  gebeler­de yapılmakta olan vajinal muayenede rahim ağzın­dan sıvı kaçağı­nın görülüşü ile tanı koyulur­. Az miktar­da akıntı var ­ise emin olmak amacıyla gelen  sıvını asitlik derecesine bakılıp teşhise gidilir­­. Bununla birlik­te ultrasonografide amniyon sıvısı­nın azalmış olma­sı tanıya destektir­­.

Vakaların %60 ila 80 kadarında sular gelip daha son­ra 24 saat içinde doğum sancıları başlamaktadır­­.  Bun­dan dolayı EMR erken  doğum tehdidi­nin mü­him bir sebebidir­­. Bu sisteme göre normal doğum olarak takip edilen  gebeler­de bir­takım haller­de doktor doğumu hızlandırmak amacıyla amniyon kesesi­ni ya­pay olarak aça­bilir­­. Zarlar açıldığın­da dış dünya ile temas sağlayan gebelik ürünü enfeksiyonlara açık duru­ma gelmektedir­­. Bu durum bebek ile annenin hayatını tehlikeye atabilecek neticeler doğura­bilir­­. Aynı şekil­de bu hastalar abruptio plasenta yönün­den  risk altındadır­­.  Bebek yönün­den  bakıldığın­da ise kordon vajinadan (rahim) dışarı sarka­bilir­­. Bu oldukça tehlikeli ve acil sezaryen  gerektirmiş olan bir haldir­­. Küçük hamilelikler­de eğer bebekte bir duruş deformitesi (bozukluğu) var ­ise bebeğin kolu dışarı sarka­bilir­­. ­.

Erken  membran rüptürü (EMR); amniyon kesesi­nin doğum henüz başlamadan yırtılışı ve suların gelmeye başlamasıdır­­.  Amniyon kesesi­nin yırtılması­nın ardın­dan bebekle dış dünya arasın­da bulunan mikrop geçişi­ni engelleyici filtre mekanizma­sı artık ortadan kalkmış olmakta­dır­­.  37­. gebelik haftasın dan evvel amniyotik membran yırtılmış ile prematüre EMR denilir­­. Erken  membran rüptürü, erken  doğumun en  önde gelen  sebep­lerindendir­­.

Tüm gebeliklerin yaklaşık %10'un­da görülür­. Anne adayları ansı­zın vaginadan boşalan bir sıvıdan bahsederler­. Lakin bu sıvı boşalma­sı her zaman çok belir­li olmaya­bilir ve aralıklı olarak azıcık bir miktar gele­bilir­­.

EMR Neden Olur?
Nedenleri çeşitlidir; en  çok enfeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır­­.  Bilhassa idrar yolu enfeksiyonları ve vaginal enfeksiyonlar­dan şüphelenilmektedir­­.

Enfeksiyonların hari­cinde servikal yetmezlik (rahim ağzı yetmezliği), çoğul gebelik, polihidramniyos, annenin yetersiz beslendiği durumlarda ve sigara kullanımı gibi durumlarda da EMR görüle­bilir­­.

Tanı; şüphelemekle başlamaktadır­­.  Anne adayı­nın su gelme­si ile alakalı kuşku­su olduğunda, muayene ve ultrason uygulanmakta­dır­­.  Serviksi (rahim ağzı) görmek amacıyla yapılmakta olan spekulum muayenesinde amniyotik sıvı­nın geldiği görüle­bilmektedir­­. Şüpheli durumlarda, turnusol kağıdı ile gelen  sıvı­nın pH ölçümü yapılarak amniyon sıvısı mı, yok ise servikal mukus mu ayırt edilebilmektedir­­. Aynı şekil­de yapılmakta olan ultrason yardımı i­le bebeğin etrafını saran amniyon sıvısı miktarı araştırılır­­.

Suları­nın gelme­si şikayeti ile müracaat etmiş bir gebe için öncelikle muayenesi yapılır, değerlendirilir ve tanı kesinleştirilmektedir­­. Eğer sular bütünüy­le boşalmış ise ve gebelik yaşı uygun ise 24 saat kadar beklenebilir­­. 34* 36 haftadan küçük hamilelikler­de bebeğin akciğer büyümesi­ni hızlandıracak tedaviler uygulanmakta­dır­­.  24 saat içinde sancılar başlamaz ise antibiyotik tedavisine başlanır ve doğumun başlatılışı maksadı ile ya­pay sancı verilmekte­dir­­. Yukarıdan ve küçük bir alan­dan yırtık ve sıvı kaybı var ­ise uygun tedbir­ler ile hastane koşulların­da akıntı kesilene kadar beklenir­­. Bu zaman zarfın­da bünye meydane gelen  bu açıklığı onarır ve amniyon mayii devamlı yapılmakta olan bir madde olduğu için eksik kısa bir zaman­da telafi edilmektedir­­. Tedavide en  mü­him unsur antibiyotik ile enfeksiyonun engellenme­sidir­­. EMR tanısı konduktan sonra gebelik haftası, genel fizik muayene bulguları, kan analizleri ve bebeğin genel durumu değerlendirilerek tedavi planlanır­­. EMR'de en  mü­him komplikasyon(istenmeyen  durum) erken  doğumdur­. Genel­de suların gelmesin­den  başlayıp 24 saat içinde doğum hadi­seyi başlamaktadır­­.

İlgili aramalar: hamilelikte suların erken gelmesi, hamilelikte zarların erken açılması, gebelikte zarların erken açılması, emr nedir, hamileyken suların erken gelişi