23 Aralık 2014 Salı

Ağız Kokusu Hangi Hastalıklardan Olur?

Sponsorlu Bağlantılar:

Ağız Kokusu Hangi Hastalıklardan Olur?

Ağız kokusu, günümüzde, bilhassa medeni toplumlar­da sosyal ve psikolojik sorunlara neden  olan bir şikayettir­­.  Ağız kokusunu bir hastalık olarak tanımla­mak zor olmakla bir­likte ağız kokusu bir çok hastalığa eşlik edebilir ya da bir hastalık işareti ola­bilir­­.

Diş Hekimi Yeşim Tüfekçi Hemiş'e ağız kokusu bir hastalık işareti midir? diye soruldu­. İşte vermiş olduğu çarpıcı açıklamalar­.­.­.

"Ağızdan gelen  huzur­suz e­den  kokuya "ağız kokusu" ya da "halitosis" denilir­­. Ağız kokusunu fiziksel ve patolojik olarak iki guruba ayırmak olanaklıdır­­.

Fizyolojik başka bir deyişle normal kabul edilen  ağız kokusu ki­şi sabah uyandığı zaman dil sırtın­da üreyen  bakterilerin ya da sindirim kanalın­da biriken  gazların meydana getir­diği kokudur­.

Dişleri ve dil sırtını fırçalamak, gerekirse çinko ihtiva eden ağız gargaraları kullanmakla önüne geçile­bilir­­. Beslenmeden sonra meydana gelen  ağız kokusu da normal bir durum kabul edi­lir­­. Örnek verecek olursak sarımsak tüketen  insanlarda kan­da biriken  aromatik gazlar, nefes alıp vermekle dışarı atılırken  ağız kokusuna neden  olurlar­. Bu tür kokular tedavi gerektirmiyor­.

Patolojik ağız kokusu ise gerçek halitosis denilen  ve geçmesi için tedavi gerektiren ağız kokusudur­.

Ağız kokusunun sebep­leri öncelikli olarak ağız içinde aranmalıdır; ağızda çürük diş ve dişeti iltihabı, temizlenemeyen  uyumu bozuk protezler var ­ise gerekli tedavilerin uygulanma­sı gerekir­­.

Ağzın içinde böyle bir durum yok ise ya da tedavi sonra­sı da kişi ağız kokusun­dan şikayet ediyor ise başka etkenler gözden  geçirilmelidir­­. Bu başka etkenlere bakacak olursak;

- Üst ve alt solunum yolu iltihapları
- Şeker hastalığı
- Karaciğer ya da böbrek yetmezliği
- Metabolik bozukluklar
- Ayrıca açlık, diyet, oruç tutma, hamilelik gibi haller­de da ağız kokusu oluşa­bilir­­.

Önceleri de belirtildiği üzere ağız kokusunun sebe­bi öncelikli olarak ağızda araştırılması gerekir­­. Diş çürükleri ve dişeti iltihabı ağız kokusunun mü­him sebep­lerindendir­­. Eskiyen protezler kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir­­. Ağız bakımına ehemmiyet verilmeli diş hekimi­nin önerisi doğrultusun­da diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi, ağız duşu gibi yardımcı ürünlerden  faydalanılmalıdır­­.

Bunların hari­cinde daha fazla su içmek, kolay şeker tüketimi­ni azaltmak, lokmaları iyi çiğnemek, sakız, ağız gargarası gibi ürünler kullanmak, sigara içmemek gibi önlemlere başvurula­bilir­­."