25 Aralık 2014 Perşembe

Kadınlarda İdrar Kaçırmanın Tedavisi Var

Sponsorlu Bağlantılar:

Kadınlar­da İdrar Kaçırmanın Tedavisi Var

Bilhassa kadınlar­da büyük soruna neden  olan idrar kaçırmanın "tedavi edile­bilir bir hastalık" olduğu bildirildi­.

Üroloji Uzmanı Opr­. Dr­. M­. Gürkan Özkan, bilhassa kadınlar­da büyük soruna neden  olan idrar kaçırmanın "tedavi edile­bilir bir hastalık" olduğunu söyledi­.

İdrar kaçırma, kadınlar için mü­him bir sağlık sorunu­. Yaygın inanışın tam tersi idrar kaçır­ma yaşlanma süreci­nin normal bir netice­si olmaz­. Kadı­nın iş, sosyal ve özel yaşantısın­da ciddi sorunlara sebep olan idrar kaçırmanın çözümünü, modern tıp, tanı ve tedavi yöntemleriyle bulmuş durumda­.

Rutin işler sırasında, idrarın ani ve istemeden  idrar yolun­dan dışarı çıkı­şının, "idrar kaçırma" olarak tanımlandığını belirten  Üroloji Uzmanı Opr­. Dr­. M­.Gürkan Özkan, "Her beş kadın­dan biri, hayatı­nın bir süreci boyunca bu sorunla yüz yüze kalıyor­. Erken  evreler­de tanı konulduğu takdirde, pek çok kadı­nın ortak sorunu olan idrar kaçırmanın ilaç ve egzersizle bile ortadan kaldırılabiliyor­. Stres kadınlardaki idrar kaçırmanın en  fazla görülmekte olan tipi­ni oluşturuyor­. Stres tipi idrar kaçırmanın en  fazla sebe­bi pelvik taban kasları­nın zayıflaması­. Pelvik kasları, taban üretrayı, idrar yapma zamanı gelinceye dek kapalı tutuyor­. Pelvik taban zafiyeti olduğunda, egzersiz ve öksürme gibi karın iç basıncını artıracak durumlar, üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden  olmakta­dır­­.  Bir başka nedeni­ni ise idrar torba­sı boşalmasını kontrol edici kasların yetersizliği oluşturuyor­. Bu kaslar görevleri­ni yerine getiremediklerinde, öksürme ve egzersiz gibi türlü hareketler esnasın­da idrar kaçırılıyor­. Çok sayıda müdahaleli doğum, obezite, iri bebek doğurma, ailevi yatkınlık ve menopoz, idrar kaçır­ma sorunun­da risk faktörleri­ni oluşturuyor" dedi­.

Üroloji Uzmanı Op­. Dr­. M­. Gürkan Özkan, güçlü bir tuvalete gitme ihtiya­cı hissedildiği an­da tuvalete yetişemeden  idrar kaçırmayı "acil idrar tutamama" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Stres idrar kaçırmadan değişik olarak pelvik tabandaki zayıflıktan değil, idrar torba­sı kasları­nın aşırı aktif olmasın­dan kaynaklanmakta­dır­­.  Stres idrar kaçır­ma ile acil idrar kaçırmanın bir arada olduğu haller­de miks idrar kaçırmadan söz edildiği­ni belirtiyor­. Örnek verecek olursak hasta hem öksürdüğünde veya hapşırdığında, hem de bazı zamanlar ani bir sıkışma hissi sonra­sı idrarını kaçırabiliyor­. Mesanede kapasitenin üstün­de idrar depolandığı zaman idrar yapma zorunluluğu hissetmeden  küçük miktar­da idrar kaçır­ma görülmekte­. Kadın hiç bir zaman mesanesi­ni bütünüy­le boşaltamadığı hissine kapılıyor­. Diyabet, pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları ve multipleskleroz gibi haller­de kas tonusunun kaybolma­sı sonu­cu oluşuyor" diye konuştu­.

CERRAHİ OPERASYONLARDA BÜYÜK BAŞARI
Tanıda idrar tipi­nin belirlenmesi­nin büyük ehemmiyet taşıdığını, çünkü her tür idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı­nın tesirli olmayabildiğini, bu açıdan en  uygun tedavi­nin idrar kaçır­ma tipine göre belirlenme­si gerektiği­ni vurgulayan Üroloji Uzmanı Op­. Dr­. M­.Gürkan Özkan tedavi ile ilgi­li şu bilgileri verdi:

"Başka tedavi yaklaşımları başarısız olduğun­da cerrahi müdahale yapılmakta­dır­­.  Artık günümüzde lokal aneztezi uygulama­sı ile bile uygulanabilen  çok basit, daha az invazif (daha az kesiyle yapılan) çok kısa bir zaman­da uygulanabilen  oldukça etkili, taburcu olma ve iyileşme süreci çok daha kısa yeni metotların geliştiği­ni belirtmekte­. Yirmi dakikada uyuşturma yöntemiyle kapalı cerrahi uygulayarak işlem bitmekte­. Hastada herhangi bir ameliyat izi olmamakta ve bu tedavi ile idrar kaçır­ma yüzde 90’a varan oranla ortadan kalkmaktadır­­.  İdrar kaçırma, genel­de tedavi edilebilen  bir durum olsa bile her kadın­da ve her tür idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı tesirli olamayabiliyor­. En doğru tedavi, idrar kaçır­ma tipine göre belirleneceğin­den  dolayı, idrar kaçırmanın tipi­nin belirlenme­si ve doğru tanı­nın konuşu çok önemli­. İlaç tedavisinde ise önemli olan idrar kaçır­ma tipi­nin doktor tarafı ile yapılacak muayeneyle belirlenmesidir­­. Acil idrar kaçırmada ilaç tedavisi ön plana çıkarken, başka idrar kaçırmalar­da cerrahi tedavi gerekiyor­. Günümüzde de oldukça tesirli olan kullandığımız ilaçlar mevcuttur­."